Tiedote: Vuoden yleisötyöteko -tunnustuspalkinto 2022 – ehdokkaat julkistettu!

Horisontti-työryhmä myöntää Vuoden yleisötyöteko -tunnustuspalkinnon taiteen ja kulttuurin
alaan liittyvälle projektille, hankkeelle tai teolle, joka on ollut ajankohtainen vuoden 2022
aikana. Horisontti-työryhmä haluaa nostaa esiin palkinnolla huomionarvoisia kulttuuri- ja
taidekentän yleisötyötekoja sekä lisätä yleisötyöhön liittyvää tietoisuutta suuren yleisön
keskuudessa. Horisontin jakama tunnustuspalkinto myönnetään nyt ensimmäistä kertaa.
Ehdotuksia Vuoden yleisötyötekopalkinnon saajaksi tuli 20 kpl.


Tunnustuspalkinto on tarkoitettu yleisötyötä tekeville työryhmille ja organisaatioille.
Ehdotuksia tunnustuspalkinnon saajaksi sai lähettää kuka tahansa ja myös omaa
toimintaansa sai ehdottaa. Palkinto tullaan myöntämään Horisontin kokoaman raadin
toimesta. Valinnassa arvioidaan mm. teon yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta edistäviä
vaikutuksia, osallistuvuutta, teon innovatiivisuutta, skaalautuvuutta sekä alaa inspiroiva
vaikutusta.


Horisontti on kulttuuri- ja taidealan yleisötyötahoista muodostettu työryhmä, joka pyrkii
lisäämään taide- ja kulttuurialan alojen yleisötyön näkyvyyttä ja lisäämään alojen välistä
yhteistyötä. Työryhmään kuuluu Museopedagogisen yhdistys Pedaali ry:n, esittävän taiteen
Yleisötyökillan ja Suomen sinfoniaorkesterit ry:n yleisötyöfoorumin edustajat Tuuli
Uusikukka, Pirjo Virtanen, Jenny Jumppanen ja Valtteri Pokela sekä vuosittain vaihtuva
asiantuntijajäsen, joka tänä vuonna on Todellisuuden tutkimuskeskuksen toiminnanjohtaja
Katja Kirsi.


Voittaja julkistetaan huhtikuussa 24.-25.4 pidettävässä Yhteiset yleisöt -seminaarissa
Turussa. Seminaarin ohjelmaan pääset tutustumaan ja ilmoittautumaan tästä
(Ilmoittautuminen seminaariin päättyy 31.3.)

Pedaalin koulutus jäsenille: Sateenkaarihistoria

Sateenkaarihistoria yleisötyössä Milloin: pe 17.3. klo 9-12Missä: etänä Zoomissa. Tapahtuma on vain jäsenille ja vaatii rekisteröitymisen tapahtumaan (alla).

Sateenkaarihistorian ystävät ry etäkouluttaa Pedaali ry:n jäsenistöä lbqtq-historian kohtaamisesta museoissa ja museoiden yleisötyössä perjantaina 17.3. klo 9-12. Koulutus on Pedaalin jäsenille maksuton. 

klo 9-10 Sateenkaarihistorian käsitteleminen museoissa

Tuula Juvonen ja Jean Lukkarinen (Sateenkaarihistorian ystävt ry) kertovat sateenkaarihistorian esittelyn mahdollisuuksista ja haasteista museoissa.

klo 10–12: Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus yleisötyössä -työpaja

Työpajassa kartoitamme ja pohdimme yhdessä yleisötyön haasteita liittyen yhdenvertaisuuteen, saavutettavuuteen ja inkluusioon. Etätyöpajaa luotsaa feministisen pedagogiikan duo Jemina Lindholm ja Kaura Raudaskoski.

Koulutukseen on ilmoittautuminen. Ilmoittaudu 14.3 mennessä, kiitos!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl46ofBz8KLcL40lS_mkv5GQr37P_YJcv51qzryfoJQmWZuQ/viewform

Horisontti-työryhmä etsii vuoden 2022 yleisötyötekoa!


Vuoden yleisötyöteko -tunnustuspalkinto myönnetään kulttuurin ja esittävän taiteen alaan liittyvälle projektille, hankkeelle tai teolle, joka on ollut ajankohtainen vuoden 2022 aikana. Horisontti- työryhmä haluaa nostaa esiin palkinnolla huomionarvoisia kulttuuri- ja taidekentän yleisötyötekoja sekä lisätä yleisötyöhön liittyvää tietoisuutta suuren yleisön keskuudessa. Horisontin jakama tunnustuspalkinto myönnetään nyt ensimmäistä kertaa.

Ehdotuksia voi lähettää kuka tahansa ja myös omaa toimintaansa saa ehdottaa. Palkinto
myönnetään ajankohtaiselle vuonna 2022 käynnissä olleelle hankkeelle tai toimintatavalle. Saajaksi ei voi ehdottaa henkilöä. Valinnassa voidaan ottaa huomioon mm. teon yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta edistävä vaikutus, osallistavuus, teon innovatiivisuus, skaalautuvuus ja alaa inspiroiva vaikutus.

Palkinnon saajan valitsee Horisontin kokoama raati määräaikana tulleiden ehdotusten joukosta. Ehdotuksia palkinnon saajaksi voi lähettää 1.2.-3.3.2023 välillä lomakkeen kautta TÄÄLTÄ.

Ehdotuksen mahdolliset liitteet pyydetään lähettämään sähköpostilla
pirjohannele.virtanen@gmail.com.

Voittaja julkistetaan huhtikuussa 24.-25.4 pidettävässä Yhteiset yleisöt -seminaarissa Turussa.

Horisontti on kulttuuri- ja taidealan yleisötyötahoista muodostettu työryhmä. Työryhmään kuuluu Museopedagogisen yhdistys Pedaali ry:n, esittävän taiteen Yleisötyökillan ja Suomen
sinfoniaorkesterit ry:n yleisötyöfoorumin edustajat Tuuli Uusikukka, Pirjo Virtanen, Jenny
Jumppanen ja Valtteri Pokela.

Lisätietoja palkinnosta antaa: Pirjo Virtanen 050-3315433 pirjohannele.virtanen@gmail.com.

Helsingin kaupunginorkesterin kummilapsikonsertti. Kuvaaja: Petri Anttila

Museopedagoginen yhdistys Pedaali julkaisi Intoa ja ideoita yleisötyöhön -korttipakan

Korttipakka

Intoa ja ideoita yleisötyöhön -korttipakka on Pedaalin jäsenistön yhdessä tuottama julkaisu, jonka tarkoituksena on innostaa kaikkia yleisötyön parissa työskenteleviä. Pakka on tuotettu yhteistyössä kaikkien pedaalilaisten kanssa erillisissä työpajoissa vuosina 2019–2021, joissa ideoitiin ja innostuttiin yhdessä. Niin kuin korttipakoissa yleensäkin, on myös Pedaalin korttipakassa neljä maata: yhteiskehittäminen, tapahtumatuotanto, saavutettavuus ja palvelumuotoilu. Pakka tarjoaa tsemppiä arjen haasteisiin, innostavia esimerkkejä onnistuneista projekteista ja paljon uusia ideoita onnistuneeseen yleisötyöhön. Korttipakan on kuvittanut Ilona Partanen.

Korttipakkaa tullaan jakamaan pedaalilaisille jäsentapahtumien yhteydessä vuosina 2021-2022, niin kauan kuin pakkoja riittää. Vuoden 2022 aikana teetämme pakasta myös kieliversioita ruotsiksi ja englanniksi. Toivomme korteista olevan iloa ja hyötyä kaikille yleisötyön parissa työtä tekeville. 

Pedaali kiittää lämpimästi kaikkia pedaalilaisia osallistumisesta korttipakan tekemiseen!

Oppaan työn arviointityökalu museoiden käyttöön suomennettu

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry on suomennuttanut ja soveltanut Suomen museokentälle sopivaksi alun perin Alankomaissa kehitetyn Guiding as a Profession -työkalun, jonka tarkoituksena on oppaan työn kehittäminen ja arviointi. Aineiston päämääränä on museon oppaiden työn virallistaminen ja näkyväksi tekeminen sekä opasidentiteetin vahvistaminen. Se innoittaa myös museon ja oppaan yhteistyöhön opaspalveluiden kehittämisessä.

Työkalu pohjautuu tutkimushankkeeseen, jonka tuloksena määriteltiin neljä oppaan työn kannalta oleellista osaamisaluetta. Osaamisalueet jakautuvat edelleen 45 erityistaitoon, joita edellytetään museossa työskentelevältä oppaalta. Näihin taitoihin pohjautuen työkalussa on aineistot oppaan itsearviointiin sekä museon edustajan suorittamaan havainnointiin. Materiaalien käytön on tarkoitus kannustaa ja auttaa palautekeskustelussa. Arviointityökalut kehittivät yhteistyössä Rijksmuseum Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam ja Van Gogh Museum. Tutkimuksen rahoittivat Fonds 21 ja Mondriaan Fund.

Aineistot ladattavissa tästä alhaalta:

Nordic inspiration – Fresh approaches in museum education

Pedafooni 4, 2016

Pohjoismaisten museopedagogisten yhdistysten yhteistyönä tehty julkaisu Nordic Inspiration – Fresh Approaches To Museum Learning sisältää 25 esimerkkiä museopedagogisista projekteista ja hankkeista. Valikoima esittelee sitä monipuolista pedagogista työtä, jota Pohjoismaissa tehdään museoissa ja muissa kulttuurilaitoksissa. Julkaisu on tehty yhdessä Pedaalin pohjoismaisten sisarjärjestöjen FISOSin (Islanti), FUISMin (Ruotsi), MiD:n (Tanska) ja SFF:n (Norja) kanssa. Yhdessä järjestöt muodostavat verkoston NAME (Nordic Associations for Museum Education), jonka tarkoituksena on museopedagogian aseman ja pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen. Nordic Inspiration –julkaisussa artikkelit ovat sekin kunkin maan omalla kielellä että englanniksi.

Nuoret ja kulttuurinen osallisuus

Pedafooni 1, 2007

Nuorille halutaan tarjota kulttuurielämyksiä niin museoissa, teattereissa kuin nuorisotaloillakin. Nuoret ovat haluttu yleisö, mutta missä kuuluu nuorten oma ääni? Aika usein taitaa käydä niin, että nuorille tarjotaan valmista ohjelmaa mutta ei mahdollisuutta osallistua sen suunnitteluun. Tämä julkaisu on tehty herättämään keskustelua nuorten osallistamisen tarpeellisuudesta. Tapausesimerkkien yhteydessä pohditaan nuorten osallistamisen päämääriä ja vaikutuksia paitsi nuoriin, myös järjestävään instituutioon ja muuhunkin yleisöön.

Opastamisen nykypäivää

Pedafooni 2A, 2009 

Julkaisun tekstit ovat saaneet alkunsa Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry:n toukokuussa 2008 järjestämästä seminaarista Opastamisen historiaa ja nykypäivää sekä yhdistyksen tekemästä tutkimuksesta oppaiden työnkuvista ja työsuhteista. Yhdessä näistä aineistoista muodostuu kokonaisuus, jossa tarkastellaan nykypäivän opastustoiminnan todellisuutta ja kootaan esimerkkejä erilaisista uusista opastamisen muodoista.

Opastamisen historiaa

Pedafooni 2B, 2010
Julkaisuun on koottu läpileikkaus siitä, millä tavoilla niin taidemuseoiden, kulttuurihistoriallisten kuin luonnontieteellisten museoiden alalla yleisön opastaminen on järjestetty; kuka opastuksia on tehnyt ja kenelle niitä on tarjottu. Vastauksia saadaan myös siihen, mitä ja miten on opastettu. Kiinnostavaksi kysymykseksi nousee se, mikä kaikki on opastustyötä ja mikä suhde opastustyöllä on ollut muuhun museossa tapahtuvaan opetus- ja yleisötyöhön, tai tutkimukseen sekä näyttelyiden suunnitteluun ja toteutukseen eri museoaloilla.

It’s all Mediating. Conference report

Pedafooni 3, 2013

Toukokuussa 2012 järjestetyn kansainvälisen It’s All Mediating -seminaarin pohjalta tehty englannin kielinen julkaisu keskittyy pohtimaan kahden museon perustoiminnon -näyttelytoiminnan ja yleisötyön – välisen suhteen problematiikkaan. Seminaarin avainkysymykset koskivat kuraattorien ja yleisötyön tekijöiden yhteisiä tai eriäviä päämääriä, keskinäistä työnjakoa, ohjaavia arvoja sekä mahdollisuuksia entistä parempaan yhteistyöhön ammattikuntien välillä. Seminaari järjestettiin yhdessä Suomen kuraattorien yhdistyksen, Nykytaiteen museo Kiasman, Suomen Museoliiton ja Aalto yliopiston kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan koulutusohjelman CuMMA:n kanssa. Seminaarijärjestelyissä olivat mukana Suomen valokuvataiteen museo, Helsingin  taidemuseo, Porin taidemuseo ja Rauman taidemuseo.