Tove Jansson – Sateenkaarihistoria mediassa

Tämä artikkeli on Metropolian kulttuurituotannon opiskelijaprojektin satoa syksyltä 2023. Projektitöiden aiheet olivat ajankohtaisia ilmiöitä kulttuurin kentällä. Millaisiin aiheisiin opiskelijat tarttuvat, kun esimerkkejä annetaan museomaailmasta?

Seksuaalivähemmistöjen asema Suomessa ja näiden representaatio suomalaisessa mediassa on käynyt läpi suuria muutoksia 1900-luvulta nykypäivään. Tunnetun suomalaisen kirjailijan ja taiteilijan Tove Janssonin ihmissuhteiden ja erityisesti tämän elämänkumppanin Tuulikki Pietilän näkyminen mediassa kertoo asenteista samaa sukupuolta olevia pariskuntia kohtaan.

Tove Jansson (1914–2001) oli monipuolinen suomenruotsalainen taiteilija, kirjailija ja kuvittaja, joka oli parhaiten tunnettu Muumi-hahmoistaan. Janssonin luova tuotanto ulottui maalauksista ja kuvituksista lasten ja aikuisten kirjallisuuteen. Janssonin monimuotoiset suhteet aikana, jolloin avoin keskustelu seksuaali-identiteeteistä oli harvinaisempaa, ovat herättäneet kiinnostusta ja kysymyksiä hänen suhteistaan ja itsemäärittelystään. Janssonilla oli dokumentoidusti suhteita sekä miesten että naisten kanssa, mutta elämänkumppanikseen hän valitsi graafikko Tuulikki Pietilän.

Äänislinnan taiteilijakerhon jäseniä piirtämässä elävän mallin mukaan. Kuvassa rouva Irja Tennberg ja neiti Tuulikki Pietilä. Sotamuseo.

Tove Janssonin ja Tuulikki Pietilän suhteen aikana homoseksuaaliset teot olivat Suomessa pitkään kriminalisoituja. Vuonna 1971 laki purettiin, mutta voimaan asetettiin kehotuskielto, joka kontrolloi homoseksuaalisuuden esittämistä mediassa. Vasta 1900-luvun loppupuolella homoseksuaalisuus alkoi olla hyväksyttävämpää ja näkyvämpää mediassa.

Seuraamalla Helsingin Sanomien artikkeleita Tove Janssonista ja Tuulikki Pietilästä voi nähdä muutoksen samaa sukupuolta olevien pariskuntien esittämisessä. 1960-luvulta aina 1990-luvulle asti artikkeleissa Tove Janssonin ja Tuulikki Pietilän välinen suhde esitetään täysin platonisena. Erityisesti Janssonin ja Pietilän yhteisen Klovharun saarella olevasta mökistä kerrottaessa heidän välinen suhteensa laatu vaihtuu artikkelista toiseen. Vuonna 1992 Helsingin Sanomien Linnan juhlien uutisoinnissa ensimmäistä kertaa tunnustettiin Tove Janssonin ja Tuulikki Pietilän välinen parisuhde.

Suomen kansallisbiografiassa on vuonna 1997 julkaistu elämäkerrallinen artikkeli Tove Janssonista. Artikkelissa on kerrottu kattavasti Janssonin elämästä ja urasta, mutta seksuaalinen suuntautuminen, ja varsinkin homoseksuaaliset suhteet, jää maininnan tasolle. Tuulikki Pietilä ja Tove Jansson olivat parisuhteessa melkein viisikymmentä vuotta, mutta Pietilä mainitaan pitkässä artikkelissa vain yhdessä kappaleessa, kun taas Janssonin aiemmasta heterosuhteesta Atos Wirtaseen kerrotaan tätä enemmän. Julkaisuvuosi ja sen ajan asenteet voivat selittää tätä, mutta artikkelia on päivitetty viimeksi vuonna 2016. Seksuaalivähemmistöön kuuluminen vaikuttaa yhtä piilotettavalta faktalta kuin aikaisemminkin.

Yleisesti neutraalina ja faktapohjaisena tiedonlähteenä pidetyssä Wikipediassa on laaja sivu Tove Janssonista ja hänen elämästään. Ihmissuhteista on yksi kappale, joka keskittyy Janssonin koko elämän parisuhteisiin niin miesten kuin naisten kanssa ottamatta kantaa hänen seksuaali-identiteettiinsä. Taas toistuu kuitenkin sama malli: hänen heterosuhteista kerrotaan enemmän kuin hänen elämänkumppanistaan. Wikipediaa päivitetään jatkuvasti, ja viimeaikaiset päivitykset ovat onneksi parantaneet Janssonin romanttisia suhteita kuvaavaa osiota. Kuitenkin sivun yleinen sävy on vähättelevä Tove Janssonin seksuaalista suuntautumista ja identiteettiä kohtaan. Tove Janssonin Wikipedia-sivuun verratessa Tuulikki Pietilän Wikipedia-sivu on vielä vähättelevämpi; siinä missä Janssonin sivuilla heidät tunnustetaan elämänkumppaneiksi, Pietilän sivuilla sitä ei sanota suoraan, vaan kuvaillaan naisten asuneen ja käyneen Linnan juhlissa yhdessä.

Kirjallisuudessa Toven suhteita on kuvattu henkilökohtaista näkökulmaa kunnioittavampaan sävyyn. Karjalaisen kirjoittama elämäkerta antaa syväluotauksen Janssonin elämään, taiteeseen ja ihmissuhteisiin. Kirjailija esittää myös paljon subjektiivisia näkemyksiään Janssonin töistä ja niiden suhteesta hänen seksuaaliseen suuntautumiseensa käyttäen kuitenkin pohjamateriaalina pääosin Janssonin omia sanoja.

Kuva: Tammi

Nykypäivänä Tove Janssonin identiteettiä on käsitelty taidenäyttelyissä ja elokuvassa. Näyttely Tove Jansson: Juhlat ja Leikki on näytillä Helsingin kaupungintaidemuseossa HAM:issa. Vaikka näyttely ei syvenny taiteilijan seksuaali-identiteettiin, se antaa viitteitä Janssonin suhteista naisiin. Vaikka maailmalla on ollut useita näyttelyitä Tove Janssonin taiteesta, viime aikoina näyttelyissä on nähty lisääntyvästi myös hänen henkilökohtaisen elämänsä käsittelyä. Näyttelyteksteissä tuodaan esiin yksityiskohtia Janssonin elämän eri vaiheista ja hänen romanttisista suhteistaan, riippumatta siitä kumman sukupuolen kanssa hän oli suhteessa.

 Tove Jansson maalaamassa freskoa al secco Kiilan ruotsinkielisen kansakoulun ruokasaliin lokakuussa 1953. JOKA Journalistinen kuva-arkisto, Västra Nyland. Museovirasto.

Toistaiseksi ainut Tove Janssonin elämästä kertova elokuva on Zaida Bergrothin ohjaama ja Eeva Putron käsikirjoittama Tove (2020). Elokuva esittelee Tove Janssonin moninaista identiteettiä ja avaa näkökulman Janssonin suhteeseen naiseuteen ja seksuaalisuuteen. Elokuva käsittelee avoimesti Janssonin seksuaalisuutta ilman leimoja tai tarkkoja määritelmiä. Vaikka elokuva ei tarjoa lopullista vastausta Janssonin seksuaali-identiteetistä, se voi toimia pohjana syvemmälle pohdinnalle siitä, miten hänen identiteettinsä ja suhteensa vaikuttivat hänen elämäänsä ja taiteeseensa. Elokuva on kuitenkin jokseenkin dramatisoitu ja totuudesta poikkeava oletettavasti tarinankerronnallisista syistä – Bergrothin elokuvassa Janssonin ystävät ovat myötämielisiä, jopa kannustavia hänen seksuaalista suhtautumistaan kohtaan. He esittelevät Janssonin tämän tulevalle kumppanille Tuulikki Pietilälle kesken Juhlat kaupungissa -freskon maalausprosessin sekä käyvät hänen kanssaan Pariisissa lesboklubilla.

Tuula Karjalaisen kirjoittamasta Tove Janssonin elämäkertateoksesta kuitenkin
paljastuu toisenlainen totuus: Pietilän Jansson tiesi alunperin opiskeluajoiltaan, mutta kunnolla he tapasivat vasta vuonna 1955. Elämäkerta avaa myös läheisten suhtautumista Janssonin seksuaaliseen suuntaukseen kertomalla, että “ystävistä ei ollut jakamaan hänen uutta onneaan”. Tove on kuitenkin merkittävä teos, joka herättää keskustelua seksuaalivähemmistöjen oikeuksista ja on tärkeä askel seksuaali-identiteetin ja taiteilijan moninaisuuden esittämisessä elokuvataiteessa.

Kuva: Nordisk film

Eri medialähteitä seuraamalla voi huomata, että homoseksuaalien identiteetin todenmukainen kuvaaminen on kehittynyt nykyaikana parempaan suuntaan. Se ei kuitenkaan tarkoita, että representaatio olisi täydellistä. Yhteiskunnan kulkiessa kohti yleisempää hyväksyntää ja tasavertaisuutta tulevaisuuden medialta voidaan toivoa vivahteikkaampaa ja avoimempaa seksuaalisen suuntautumisen ja identiteetin kuvaamista. Varsinkin taiteilijoiden, esimerkiksi Tove Janssonin, töitä analysoidessa seksuaalisen identiteetin huomioon ottaminen avaa monia uusia tulkintoja ja uutta ymmärrystä teoksista. Janssonin tapauksessa tulevaisuudessa voitaisiin pyrkiä siihen, että hänen seksuaali-identiteettinsä otettaisiin osaksi hänen taiteellista perintöään, mikä loisi yleisölle kokonaisvaltaisemman ymmärryksen taiteilijan elämästä ja motivaatioista taiteen teon taustalla.

Kirjoittaja: Susanna Kinnula
Ryhmä: Nea Ahonen, Nella Keho-Valkama, Susanna Kinnula, Wilma Mäkinen, Jose Pekkonen

Toukokuun jäsenilta 28.5: Tuulitakki niskaan ja kohti Vantaan ysäriä!

Kuva: Vantaan liikennetempaus 1992. Vantaan kaupunginmuseo.

Toukokuun jäsenilta järjestetään Vantaan kaupunginmuseolla Tikkurilassa
ysäriteeman parissa tiistaina 28.5.2024 klo 16.30–19.00. Vantaan
kaupunginmuseon osoite on Hertaksentie 1, 01300 Vantaa.

Aloitamme jäsenillan osallistumalla museon järjestämään Ysärijumppaan
Veteraanipuistossa (Hertaksentie 2) museon vieressä. Yleisölle suunnattu
jumppa sopii kaikentasoisille liikkujille. Jumppatunnin jälkeen
huilataan välipalan ja rennon jutustelun merkeissä Vantaan
kaupunginmuseon Odotussalissa. Lopuksi tutustumme Työväenmuseo Werstaan
tuottamaan kiertonäyttely Ysäriin ja kaupunginmuseoon tuottamaan
näyttelyyn Vantaan ysäristä.

Ilmoittaudu mukaan jäseniltaan sähköpostitse viimeistään 26.5 osoitteeseen
info@pedaali.fi. Kerrothan viestissäsi mahdolliset ruokarajoitteet.
Opastukselle mahtuu mukaan 20 henkeä.

Jäsenillan ohjelma:
16.30–17.30 Ysärijumppa (säävaraus) Veteraanipuistossa (Hertaksentie 2)
17.30–18.00 Välipalaa ja jutustelua Odotussalissa
N. 18.00–19.00 Tutustuminen Vantaan kaupunginmuseon näyttelyihin

Tutustu Vantaan ysäri -näyttelyyn:
https://tapahtumat.vantaa.fi/fi-FI/page/654cdf69e7b4271d0ca0d452
Tutustu Ysäri-näyttelyyn:
https://tapahtumat.vantaa.fi/fi-FI/page/654cd16dab29031cf91addc0
Tutustu Ysärijumppiin:
https://tapahtumat.vantaa.fi/fi-FI/page/661f6ff77ea6bb35119d9ab0

Pedaali ry etsii vuoden 2024 museopedagogista tekoa!

Kuva: Pedaali ry valitsi vuoden 2023 museopedagogiseksi teoksi Gallen-Kallela museon Paluu Keniaan -hankkeen. TATAMURI® museossa -ryhmätoiminta muistisairaille ja läheisille sai kunniamaininnan toiminnastaan.

Vuoden museopedagoginen teko -palkinto myönnetään museopedagogiaan liittyvälle projektille, hankkeelle tai teolle, joka on ollut ajankohtainen kuluneen vuoden aikana. Pedaali haluaa palkinnolla nostaa esiin esimerkillisiä ja huomionarvoisia satsauksia museoiden yleisötyöhön ja pedagogiseen toimintaan sekä lisätä alaan liittyvää tietoisuutta suuren yleisön keskuudessa.

Ehdotuksia voi lähettää kuka tahansa ja myös omaa toimintaansa saa ehdottaa. Museopedagoginen teko on toteutettu vuoden 2023 aikana ja/tai alkuvuonna 2024. Palkinto myönnetään ajankohtaiselle hankkeelle tai toimintatavalle. Saajaksi ei siksi voi ehdottaa henkilöä. Palkinnon saajan valitsee yhdistyksen hallitus määräaikana tulleiden ehdotusten joukosta. Ehdotuksia palkinnon saajaksi otetaan vastaan 26.4 saakka.

Ehdotuksia palkinnon saajaksi lomakkeen kautta täältä

Ehdotuksen liitteet pyydetään lähettämään sähköpostilla (info@pedaali.fi) tai jakamaan Pedaalin Driveen lomakkeen kautta.

Voittaja julkistetaan syksyllä Pedaalin myöhemmin ilmoittamassa tilaisuudessa. Palkintoon kuuluu palkintoesine ja kunniakirja.

Vuoden museopedagoginen teko -palkinnon ovat aikaisempina vuosina saaneet:

2023 Paluu Keniaan -hanke (Gallen-Kallela museo)
2022 Havaintoja kaupungista (Järvenpään taidemuseon, Järvenpään lukion kuva- ja mediataiteen linjan sekä brittiläisen mediataiteilija Stanzan yhteistyöprojekti)
2021 Egyptin varjo -yhteistyöprojekti (Amos Rex ja Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijat)
2020 InterActive History -projektin Utra ennen ja nyt -toiminta (Pohjois-Karjalan museo)
2019 Luminaari-hanke (Tuusulan museo)
2018 Espoo sisällissodassa -hankkeen nuorisoyhteistyö (Espoon kaupunginmuseo)
2017 Minä ja muotokuva -taidekasvatuspaketti (Keuruun museo)
2016 Nostalgiset naiset -projekti (Lottamuseo, Keuda ammattiopisto ja Laurea ammattikorkeakoulu)
2015 Adoptoi monumentti -hanke (Pirkanmaan maakuntamuseo)
2014 Sirkushevoset sairastaa – Pedagoginen konservointihanke (Keravan taidemuseo, Metropolia Ammattikorkeakoulun esinekonservointilinja)
2013 Avara museo – kehittyvä oppimisympäristö aikuisille -hanke (Suomen museoliitto, CICERO Learning -verkosto Helsingin yliopistosta, Tekniikan museo, Työväenmuseo Werstas, Tampereen museopalveluiden kulttuurikasvatusyksikkö TAITE, Porin taidemuseo ja Satakunnan Museo)
2012 Taide jää mieleen -hanke (Aboa Vetus & Ars Nova -museo, Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä Työsuojelurahasto)
2011 Uudenmaan taidetoimikunnan monikulttuurisuusläänintaiteilija Outi Korhonen
2010 Tampereen kaupungin museopalvelujen TAITE-yksikkö
2009 Jyväskylän Kulttuuriluotsi-toiminta
2008 Museologia tänään -julkaisu (toim.) Pauliina Kinanen, julkaisija Suomen Museoliitto
2007 Opetushallituksen suunnittelija Heljä Järnefelt
2006 Turun opetustoimen Kulttuuripolku -työryhmä