Ateneumin taidemuseon Mun Ateneum -hanke (2021-2022) on vuoden yleisötyöteko 2022

Tiedote

Julkaisuvapaa 24.4. 2023 klo 19

Horisontti-työryhmä on valinnut Ateneumin taidemuseon Mun Ateneum -hankkeen (2021-2022) vuoden 2022 yleisötyöteoksi. Horisontti jakaa tunnustuspalkinnon nyt ensimmäistä kertaa. Vuoden yleisötyöteko -tunnustuspalkinto myönnetään kulttuurin ja esittävän taiteen alaan liittyvälle projektille, hankkeelle tai teolle, joka on ollut ajankohtainen vuoden 2022 aikana. Horisontti-työryhmä haluaa nostaa esiin palkinnolla huomionarvoisia kulttuuri- ja taidekentän yleisötyötekoja sekä lisätä yleisötyöhön liittyvää tietoisuutta suuren yleisön keskuudessa. 

 

Ateneumin Mun Ateneum -hanke on ammattitaidolla toteutettu kokonaisuus, jonka kohderyhmänä ovat olleet peruskoulun 5.-6. -luokkalaiset ympäri Suomen. Mun Ateneum -hankkeessa oppilaat ovat saaneet keinoja taiteen tulkitsemiseen ja hanke on rohkaissut osallistujia myös tekemään itse. 

Oppilaat ovat päässeet pohtimaan ja keskustelemaan omista näkökulmistaan, mutta myös oppineet havainnoimaan ja ymmärtämään muiden näkemyksiä.

 

Hankkeen saavutettavuutta on huomioitu mm. toteuttamalla hanke suomeksi, ruotsiksi ja selkokielellä. Mun Ateneum on toteutettu ikäryhmää innostaen, toteutuksessa on huomioitu koulujen opetussuunnitelmien tavoitteet sekä tuettu opettajien työtä valmiilla tuntisuunnitelmilla ja opetusmateriaaleilla.

 

Valitsijaraati haluaa nostaa esiin hankkeen vaikutukset Ateneumin omiin rakenteisiin ja perustoimintaan. Hankkeessa kehitetyt opetusmenetelmät ovat esimerkiksi vaikuttaneet museon yleiseen opastustoimintaan. Ansiokasta on myös yhteistyö Helsingin yliopiston tutkimushankkeen “OMA Ateneum – Osallisuus ja monialainen oppiminen koulun ja taidemuseon yhteistyössä” kanssa.

 

Horisontti-työryhmä haluaa lisäksi antaa kunniamaininnan Kulttuurikeskus ARX:in

Osallistava Valoilmiö -festivaalille sekä Taiteen Sulattamon ja Helsingin kaupunginmuseon ”Rikki – kun mieli särkyy” -näyttelyn ”Kokemuksia hulluudesta” -yhteistyöprojektille.

Valoilmiö-festivaalissa osallisuutta ajateltiin monitasoisena prosessina, jossa osallistujat pääsivät mukaan näyttelyn tekemisen eri vaiheisiin: suunnitteluun, toteuttamaan osia teoksesta tai tekemään teoksia kokonaan itse. Festivaali tavoitti alueellisesti merkittävän määrän katsojia ja toiminnassa huomioitiin alueellisten erityispiirteiden lisäksi osallistujaryhmien tarpeita. Valoilmiö-festivaali nosti esille usein marginaaliseen asemaan jäävää valotaidetta helposti lähestyttävässä muodossa.

 

Helsingin kaupunginmuseon ja Taiteen sulattamon yhteistyössä toteuttama “Kokemuksia hulluudesta” -projekti palkitaan kunniamaininnalla ajankohtaisen ja tärkeän aiheen – mielenterveyden – ansiokkaasta esilletuomisesta. Kokemusasiantuntijoita osallistettiin innovatiivisesti sekä suunnittelussa että sisällöntuotannossa. “Kokemuksia hulluudesta” -projektiosuus sekä siitä syntyneet teoskokonaisuudet toivat ”Rikki – kun mieli särkyy” -näyttelyyn syventäviä näkökulmia. Projekti oli esimerkki siitä, miten museon yleisötyötä voi kehittää hyödyntäen eri toimijoiden välistä synergiaa.

 

Horisontti on kulttuuri- ja taidealan yleisötyötahoista muodostettu työryhmä. Työryhmään kuuluu Museopedagogisen yhdistys Pedaali ry:n, esittävän taiteen Yleisötyökillan ja Suomen sinfoniaorkesterit ry:n yleisötyöfoorumin edustajat Tuuli Uusikukka, Pirjo Virtanen, Jenny Jumppanen ja Valtteri Pokela.


Lisätietoja palkinnosta: 

 

Horisontti-työryhmän yhteyshenkilö

Pirjo Virtanen 

P. 050-3315433 

pirjohannele.virtanen@gmail.com

 

Mun Ateneum -hanke

Inka Yli-Tepsa

p. 050 467 4547 

inka.yli-tepsa@ateneum.fi 

 

Valoilmiö-festivaali

Minna Haveri

p. 040 8696374

minna.haveri@hameenlinna.fi

Kokemuksia hulluudesta -hanke

Eveliina Lafghani
p. 0505227632
info@taiteensulattamo.fi

 

Pirkko Madetoja

p. 040 3345180

pirkko.madetoja@hel.fi

Tiedote PDF muodossa tästä

Mitä kuuluu pelillistämiselle?

Tervetuloa Pedaalin Mitä kuuluu -sarjan kevään kolmanteen iltapäivään 27.4 klo 14:30-16.

Tapahtuma on verkkotapahtuma jäsenille Zoom alustalla. Liity jäseneksi tästä.

 

OHJELMA:

Carita Rantala, Hämeenlinnan kaupunginmuseo: Murhamysteerit Palanderin talossa

Ulrika Rosendahl, Loviisan kaupungin museo: Iveruksen arvoitus -kapsäkkipeli 7.-luokkalaisille

Henry Flinkman, Cedercreuz: Museo meni Minecraftiin

Pedaali ry etsii vuoden 2023 museopedagogista tekoa!

Kuva: Pedaali ry on valinnut Järvenpään taidemuseon ja Järvenpään lukion kuva- ja mediataiteen linjan sekä brittiläisen mediataiteilija Stanzan yhteistyöprojektin Havaintoja kaupungista Vuoden museopedagogiseksi teoksi vuonna 2022.

                                                                                             ***

Vuoden museopedagoginen teko -palkinto myönnetään museopedagogiaan liittyvälle projektille, hankkeelle tai teolle, joka on ollut ajankohtainen kuluneen vuoden aikana. Pedaali haluaa palkinnolla nostaa esiin esimerkillisiä ja huomionarvoisia satsauksia museoiden yleisötyöhön ja pedagogiseen toimintaan sekä lisätä alaan liittyvää tietoisuutta suuren yleisön keskuudessa.

Ehdotuksia voi lähettää kuka tahansa ja myös omaa toimintaansa saa ehdottaa. Museopedagoginen teko on toteutettu vuoden 2022 aikana ja/tai alkuvuonna 2023. Palkinto myönnetään ajankohtaiselle hankkeelle tai toimintatavalle. Saajaksi ei siksi voi ehdottaa henkilöä. Palkinnon saajan valitsee yhdistyksen hallitus määräaikana tulleiden ehdotusten joukosta. Ehdotuksia palkinnon saajaksi otetaan vastaan 28.4 saakka. 

Ehdotuksia palkinnon saajaksi lomakkeen kautta täältä

Ehdotuksen liitteet pyydetään lähettämään sähköpostilla (info@pedaali.fi) tai jakamaan Pedaalin Driveen lomakkeen kautta.

Voittaja julkistetaan syksyllä Pedaalin myöhemmin ilmoittamassa tilaisuudessa. Palkintoon kuuluu palkintoesine ja kunniakirja.

Vuoden museopedagoginen teko -palkinnon ovat aikaisempina vuosina saaneet:

2022 Havaintoja kaupungista  (Järvenpään taidemuseon, Järvenpään lukion kuva- ja mediataiteen linjan sekä brittiläisen mediataiteilija Stanzan yhteistyöprojekti)

2021 Egyptin varjo -yhteistyöprojekti (Amos Rex ja Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijat)

2020 InterActive History -projektin Utra ennen ja nyt -toiminta (Pohjois-Karjalan museo)

2019 Luminaari-hanke (Tuusulan museo)

2018 Espoo sisällissodassa -hankkeen nuorisoyhteistyö (Espoon kaupunginmuseo)

2017 Minä ja muotokuva -taidekasvatuspaketti (Keuruun museo)

2016 Nostalgiset naiset -projekti (Lottamuseo, Keuda ammattiopisto ja Laurea ammattikorkeakoulu)

2015 Adoptoi monumentti -hanke (Pirkanmaan maakuntamuseo)

2014  Sirkushevoset sairastaa – Pedagoginen konservointihanke (Keravan taidemuseo, Metropolia Ammattikorkeakoulun esinekonservointilinja)

2013 Avara museo – kehittyvä oppimisympäristö aikuisille -hanke (Suomen museoliitto, CICERO Learning -verkosto Helsingin yliopistosta, Tekniikan museo, Työväenmuseo Werstas, Tampereen museopalveluiden kulttuurikasvatusyksikkö TAITE, Porin taidemuseo ja Satakunnan Museo)

2012 Taide jää mieleen -hanke (Aboa Vetus & Ars Nova -museo, Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä Työsuojelurahasto)

2011 Uudenmaan taidetoimikunnan monikulttuurisuusläänintaiteilija Outi Korhonen

2010 Tampereen kaupungin museopalvelujen TAITE-yksikkö

2009 Jyväskylän Kulttuuriluotsi-toiminta

2008 Museologia tänään -julkaisu (toim.) Pauliina Kinanen, julkaisija Suomen Museoliitto

2007 Opetushallituksen suunnittelija Heljä Järnefelt

2006 Turun opetustoimen Kulttuuripolku -työryhm