Järvenpään taidemuseon Havaintoja kaupungista on Vuoden museopedagoginen teko 2022

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry on valinnut Järvenpään taidemuseon ja Järvenpään lukion kuva- ja mediataiteen linjan sekä brittiläisen mediataiteilija Stanzan yhteistyöprojektin Havaintoja kaupungista Vuoden museopedagogiseksi teoksi vuonna 2022. Vuosittain jaettavalla palkinnolla Pedaali ry nostaa esiin esimerkillisiä ja huomionarvoisia panostuksia suomalaisten museoiden yleisötyöhön ja pedagogiseen toimintaan. 

Järvenpään kaupungin 70-vuotisjuhlavuotta vietettiin vuonna 2021 Järvenpään taidemuseossa järjestämällä palkitun brittiläisen nykytaiteilijan Stanzan yksityisnäyttely “Kytketty kaupunki, kätketty taide?”. Näyttelyn teemana oli digitaalisuuden lävistämä tulevaisuuden kaupunki. Museo tarttui teemaan pohtimalla 70-vuotiasta kaupunkia ja sen tulevaisuutta yhdessä Järvenpään lukion kuva- ja mediataiteen linjan nuorten kanssa. Kuvataiteen teemakurssin sisältönä oli osallistua mediataiteen näyttelyn installoimiseen taiteilijan kanssa, tuottaa sisältöä vuorovaikutteiseen ääni-installaatioon sekä rakentaa oma kaupunkiteemainen pop-up-näyttely museolle. Kurssin lukio-opettajana toimi Petra Koivu ja siitä syntynyt näyttely oli esillä museossa 2.10.2021-6.1.2022.

Projektin kautta lukiolaiset pääsivät näkemään, millaista on mediataiteilijan työ ja tulkitsemaan samalla juhlavuoden teemaa omista lähtökohdistaan. Museolle projekti oli tilaisuus tavoittaa nuoria ja antaa heille konkreettisesti oma tila museosta näyttelyn muodossa. Lisäksi museon näyttelyn sisällöt kytkettiin onnistuneesti ja luovalla tavalla osaksi lukion kuvataiteen opetussuunnitelmaa. Stanzan taideteosten teemat digitaalisuus, kaikkialle ulottuva tietoliikenne ja sen valvonta olivat erityisen ajankohtaisia ja puhuttelivat nuoria.  

Pedaali ry perustelee palkinnon saajan valintaa seuraavanlaisesti: Järvenpään taidemuseossa toteutettu Havaintoja kaupungista -projekti katsoi tulevaisuuteen ja pohti kaupungin ja kaupunkilaisten asemaa tästä näkökulmasta.  Projektissa toteutui hienosti nuorten osallisuus, mahdollisuus vaikuttaa ja olla aktiivisia toimijoita. Itse tuotettujen näyttelysisältöjen kautta nuoret saivat mahdollisuuden pohtia syvällisemmin omaa tulevaisuuttaan sekä siihen mahdollisesti liittyviä ahdistavia ja pelottaviakin tunteita. Järvenpään taidemuseo valitsi ennakkoluulottomasti kaupungin historiajuhlavuoden teemaksi tulevaisuuden ja työskentelymuodoksi digitaalisen taiteen. Näkökulman valinta ja yhteistyö lukion kanssa mahdollistivat nuorten aidon osallistumisen juhlavuoteen.

Lisäksi Pedaali ry haluaa antaa kunniamaininnan Taidetestaajat kulttuurikasvatusohjelmalle pitkäjänteisestä ja valtakunnallisesta museopedagogian saavutettavuuden lisäämisestä.

Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma vie joka vuosi Suomen kaikki kahdeksasluokkalaiset vierailulle yhteen tai kahteen korkealaatuiseen taidekohteeseen ympäri Suomen. Taidetestaajat-toiminnan tavoitteena on purkaa myytti taiteesta vaikeana lajina sekä tarjota nuorille ikimuistoisia taidekokemuksia ja tilaisuuksia harjoitella oman mielipiteen perustelemista. Vierailun jälkeen nuoret arvioivat kokemansa elämyksen ja arviot julkaistaan Taidetestaajien verkkosivuilla. Tätä kautta Taidetestaajat tuo nuorten äänen kuuluviin ja päästää aikuiset kurkistamaan nuorten maailmaan. 

Taidetestaajat on laajuudessaan vaikuttava, tulevaan tähtäävä sekä taidetta ja taidesuhdetta arkipäiväistävä, yleissivistävä ja yhteiskunnallisesti tärkeä hanke, joka myös tasoittaa sosio-ekonomisia ja maantieteellisiä eroja polulla kulttuurin luo. Taidetestaajat ansaitsee Pedaali ry:n kunniamaininnan merkittävästä museomaailmaan kohdistuvasta työstään ja valtakunnallisesta nuorten kulttuurikasvatuksesta, jota tehdään sekä täydellä sydämellä että kunnianhimoisesti.

Tunnustuspalkinto jaetaan nyt seitsemännentoista kerran Suomen Museoliiton Taidemuseopäivillä 27.10.2022 Lahdessa. Palkintoa oli vastaanottamassa Järvenpään taidemuseon ts. kokelma-amanuenssi Pinja Petäjä ja lukiolainen Sara Uusitalo. Palkinto sisältää kunniakirjan ja Hanna Kaisa Vainion suunnitteleman kiertopalkinnon,  Liitelijä – Girddášit -veistoksen. Palkinnon saajaa voi ehdottaa kuka tahansa. Yhdistyksen hallitus valitsee voittajan saatujen ehdotusten joukosta. Viime vuonna palkinto meni Amos Rex taidemuseon ja Aalto-yliopiston opiskelijoiden Egyptin varjo -projektille. Tänä vuonna palkintoa tavoitteli yhteensä 13 ehdokasta. Kaikki ehdokkaat ja aiemmin palkitut löytyvät osoitteesta: https://pedaali.fi/

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry on aloittanut toimintansa 2005. Pedaali ry:n tavoitteena on edistää museopedagogista toimintaa, vahvistaa museoiden yleisötyötä tekevien ammatillista identiteettiä ja arvostusta, sekä tukea jäsentensä ammatillista kehittymistä. Yhdistys toimii alan keskustelufoorumina ja tarjoaa jäsenistölleen koulutusta ja verkostoja.

Lisätietoja:

Tuuli Uusikukka
Pedaali ry:n puheenjohtaja
tuuli.uusikukka(at)museoleikki.fi

Pinja Petäjä
ts. Kokoelma-amanuenssi, Järvenpään taidemuseo
pinja.petaja(at)jarvenpaa.fi

Joonas Keskinen
Päällikkö, Taidetestaajat
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto
joonas.keskinen(at)lastenkulttuuri.fi

Pedaalin marraskuun jäsenilta torstaina 3.11 klo 15-17 etänä Zoomissa: Ympäristökasvatus ja yleisötyö – museoiden vihreä kädenjälki

Huom! Linkki zoom-tapahtumaan löytyy jäsensähköpostista.

Pedaalin etäjäsenillassa keskustelun aiheena on ympäristökasvatus.

Helmikuussa 2022 Suomen ympäristöopisto SYKLI käynnisti ympäristökasvatuskoulutuksen museo- ja kulttuurialan painotuksella yhteistyössä useiden eri kulttuurialan toimijoiden kanssa. Tämä ympäristöalan erikoisammattitutkinto antaa paitsi koulutukseen osallistuvalle opiskelijalle myös hänen työyhteisölleen tai taustaorganisaatiolleen loistavat lähtökohdat muutoksen tekemiseen – ja sen tukemiseen.

Alustajina toimivat:

  • Satu Jovero, ympäristökasvatuksen asiantuntija, Suomen ympäristöopisto SYKLI, (museo-ja kulttuurialalle suunnatun koulutusohjelman vastuukouluttaja)
  • Kristiina Tiainen, lastenkulttuurivastaava, Sagalundin museo ja lastenkulttuurikeskus
  • Janina Ahlfors, ohjaava museolehtori, Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelma