Helmikuun etäjäsenilta – A&DO -tulevaisuusperintöverstas tiistaina 15.2.2022 klo 15-18

Hyppää mukaan A&DO:n tulevaisuusperintöverstaaseen!

Miten museot ja niiden yleisötyö voivat olla rakentamassa kestävää tulevaisuutta?

Nykyhetken ja tulevaisuuden haasteet edellyttävät museoita reagoimaan yhteiskunnallisiin muutoksiin ja löytämään uudenlaisen roolin osana muutosten tekemistä. Tulevaisuusajattelua tarvitaan erilaisten tulevaisuuksien kuvitteluun ja oman toiminnan muuttamiseen. Tulevaisuusperintöverstas on yksi vaihtoehto ja työkalu tulevaisuusajattelun soveltamiseen museoissa.

Tervetuloa Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon yhteisen hankkeen A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskuksen tulevaisuusperintöverstaaseen tiistaina 15.02.2022 klo 15.00–18.00.

Tulevaisuusperintöverstaan menetelmä on sovellettavissa laajasti museoissa. Pedaalin pilottiverstaassa osallistujat pääsevät kokeilemaan menetelmän mahdollisuuksia oppimiseen innostavan A&DO Labra -kiertonäyttelyn ydinkysymysten äärellä:

Millainen on hyvä ja kestävä lähiympäristö vuonna 2077?
Millainen luontosuhde ohjaa rakennetun ja muotoillun lähiympäristön muodostumista eri aikoina?

Tulevaisuusperintö muodostuu niistä merkityksellisistä teoista, joita teemme nyt. A&DO:n fasilitoimassa tulevaisuusperintöverstaassa tehdään tulevaisuushyppy historian vaihtoehtoisista tulevaisuuksista ja nykypäivän muutostarpeista toivottuihin tulevaisuuksiin. Kehollisen harjoituksen avulla irrottaudutaan hetkeksi tästä päivästä ja avataan mieli vaihtoehtoisille näkökulmille.

Tilaisuuden aikana keskustellaan pienryhmissä, kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja sekä tutustutaan A&DO Labran valtakunnallisesti kiertävään näyttelyyn, jonka teemana on hyvä lähiympäristö. Kurkataan esimerkkinä ns. Smith-Polvisen liikennesuunnitelmaan vuodelta 1968.

Verstaaseen ei tarvitse valmistautua. Lyhyessä työpajassa tutustutaan tulevaisuusperinnön käsitteeseen ja tulevaisuusajatteluun. Mietimme yhdessä, miten museoiden kautta hahmottuva aikaulottuvuus tukee tulevaisuusajattelua? Verstas antaa myös mahdollisuuden pohtia omaa henkilökohtaista tulevaisuussuhdetta yhdessä muiden kanssa.

Tulevaisuusperintöverstas on Dynamo-hankkeen kehittämä konsepti. Lue lisää Dynamo-hankkeesta ja sen kokeilukumppanimuseoiden kanssa toteutuneista pilottityöpajoista täällä. Hankkeen luoma menetelmäopas Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas julkaistaan helmikuun lopussa.

Tulevaisuusperintöverstaissa tavoitellaan kulttuurin syvää muuntautumista ja ekologista jälleenrakennusta yksittäisistä ihmisistä käsin niin, että muutos vaikuttaa kaikkialla yhteiskunnassa.  Mitä uudenlaisia, yhteisiä taitoja meidän tulisi luoda, jotta luonto ja ihminen sen osana voisivat paremmin? ​ Dynamo-hankkeen tulevaisuusperintö -käsite viittaa meidän kaikkien yhdessä merkityksellistämiin uusiin, kestävämpiin taitoihin ja toiminnan tapoihin.

Tuotetaan yhdessä tulevaisuusperintöä!

Lisätietoja: marja-kristiina.makinen@designmuseum.fi

A&DO:n aikaisemmasta verstaasta, 17.11.2021. Kuva: Anni Koponen.

Europa Nostra -palkintojen 2022 haku on auki

Open for submissions: European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2022

The European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2022 are open for submissions! This year marks the 20th anniversary of Europe’s most prestigious Awards in the heritage field.

Europe’s most inspiring architects, craftsmen, cultural heritage experts, professionals, volunteers, public and private institutions, and local communities now have a new chance to be recognised for their achievements!

Watch video

The Awards identify and promote best practices in the conservation and enhancement of tangible and intangible cultural heritage, stimulate the trans-frontier exchange of knowledge throughout Europe, increase public awareness and appreciation of Europe’s cultural heritage and encourage further excellent initiatives through the power of example.

In 2022, the Awards will be given in five categories:

  • Conservation & Adaptive Reuse
  • Research
  • Education, Training & Skills
  • Citizens Engagement & Awareness-raising
  • Heritage Champions

Up to 30 remarkable heritage achievements from all over Europe will be awarded. Of those, up to 5 winners will receive a Grand Prix with a monetary award of €10,000. One winner will also receive the Public Choice Award following an online vote conducted by Europa Nostra, the European Voice of Civil Society Committed to Cultural Heritage.

The European Heritage Awards / Europa Nostra Awards were launched in 2002 by the European Commission and have been run by Europa Nostra ever since. They are supported by the Creative Europe programme of the European Union.

The Awards have brought major benefits to the winners, such as greater (inter)national exposure, increased visitor numbers and follow-on funding.

Submit your application and share your success stories across Europe!

For more information and online submissions:  www.europeanheritageawards.eu/apply

Deadline for submissions:  1 February 2022