Opastamisen historiaa

Pedafooni 2B, 2010
Julkaisuun on koottu läpileikkaus siitä, millä tavoilla niin taidemuseoiden, kulttuurihistoriallisten kuin luonnontieteellisten museoiden alalla yleisön opastaminen on järjestetty; kuka opastuksia on tehnyt ja kenelle niitä on tarjottu. Vastauksia saadaan myös siihen, mitä ja miten on opastettu. Kiinnostavaksi kysymykseksi nousee se, mikä kaikki on opastustyötä ja mikä suhde opastustyöllä on ollut muuhun museossa tapahtuvaan opetus- ja yleisötyöhön, tai tutkimukseen sekä näyttelyiden suunnitteluun ja toteutukseen eri museoaloilla.

It’s all Mediating. Conference report

Pedafooni 3, 2013

Toukokuussa 2012 järjestetyn kansainvälisen It’s All Mediating -seminaarin pohjalta tehty englannin kielinen julkaisu keskittyy pohtimaan kahden museon perustoiminnon -näyttelytoiminnan ja yleisötyön – välisen suhteen problematiikkaan. Seminaarin avainkysymykset koskivat kuraattorien ja yleisötyön tekijöiden yhteisiä tai eriäviä päämääriä, keskinäistä työnjakoa, ohjaavia arvoja sekä mahdollisuuksia entistä parempaan yhteistyöhön ammattikuntien välillä. Seminaari järjestettiin yhdessä Suomen kuraattorien yhdistyksen, Nykytaiteen museo Kiasman, Suomen Museoliiton ja Aalto yliopiston kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan koulutusohjelman CuMMA:n kanssa. Seminaarijärjestelyissä olivat mukana Suomen valokuvataiteen museo, Helsingin  taidemuseo, Porin taidemuseo ja Rauman taidemuseo.

INTOA JA IDEOITA YLEISÖTYÖHÖN

Ideointipaja ti 3.12. klo 14-17, Kiasma

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry on laatimassa uutta pedagogista julkaisua kaikille alasta kiinnostuneille. Tavoitteenamme on edistää museopedagogista toimintaa ja tukea jäsentemme ammatillista kehittymistä, joten haluamme nyt luoda julkaisun joka on tuotettu yhdessä jäsenistömme kanssa. Julkaisu tulee olemaan korttipakan muodossa ja tarkoituksena on jakaa kaikille hyviä vinkkejä sekä virikkeitä työelämään. Helposti käteen otettava pakka tarjoaa ideoita ja uusia työkaluja pedagogiseen työhön. Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa pakan sisältöön! Millaisia neuvoja sinä tarvitsisit omassa työssäsi? Mikä on sinusta tärkeää jakaa muille pedagogeille?

Tule mukaan Pedaalin järjestämään ideointi-iltapäivään! Kokoonnumme yhdessä pohtimaan ja ideoimaan vinkkejä työelämään 3.12. tiistaina klo 14-17 Kiasmaan. Vinkkejä ja ideoita kerätään ylös ohjatussa työpajassa, jonka jälkeen parhaat ideat pääsevät mukaan julkaisuun. Workshopin alustaa ja fasilisoi pitkän linjan museoasiantuntija, Opetushallituksen kokeilukeskuksessa työskentelevä Ulla Teräs. Useissa kehitystehtävissä mukana ollut Ulla Teräs on toiminut muun muassa 2016 avatun Helsingin kaupungin museon uudistushankkeen reforminjohtajana, sekä Arkkitehtuuri- ja Designmuseon Uusi museo -konseptityöryhmän jäsenenä.

Nyt sinulla on ainutlaatuinen tilaisuus tulla kuulemaan vinkkejä työelämääsi, verkostoitumaan, jakamaan kokemustasi ja inspiroitumaan työelämästä. Tule näkemään uusin silmin, mitä museossa tulevaisuudessa tehdään ja millainen rooli museoilla voi olla! Tilaisuuden alkupuheenvuorot myös streamataan, eli vaikka et pääsisikään paikalle, voit silti kommentoida ja jakaa omia vinkkejäsi. Työpaja on avoin kaikille pedagogiasta kiinnostuneille, ei vain museotyöntekijöille.

Tilaisuus on maksuton, luvassa kahvitarjoilu.

Ennakkoilmoittautuminen osoitteeseen info@pedaali.fi viimeistään 25.11.2019!