Elokuun jäsenillassa tutustutaan katutaiteeseen ja Vantaan taidemuseonnäyttelyihin

Elokuun jäsenillassa tutustutaan katutaiteeseen ja Vantaan taidemuseon
näyttelyihin

Jäsenilta järjestetään Vantaan taidemuseo Artsissa (Myyrmäkitalo, Paalutori 3, 01600 Vantaa) keskiviikkona 28.8.2024 klo 16.30–18.30.

Jäsenillassa tutustumme Artsin oppaan johdolla Myyrmäen katutaiteeseen
ja Artsin näyttelyyn Kotini jossain sekä jutustelemme jäsenten kesken
välipalan äärellä. Kotini jossain tarkastelee kodin merkityksiä eri näkökulmien kautta.
Näyttelyn teosten teemoina ovat muun muassa siirtolaisuus ja
pakolaisuus, perhesuhteet sekä kodin tila ja esineistö.

Ilmoittaudu mukaan jäseniltaan sähköpostitse viimeistään 25.8.2024
osoitteeseen info@pedaali.fi. Kerrothan viestissäsi mahdolliset
ruokarajoitteet. Opastukselle mahtuu mukaan 15 ensimmäistä.

Jäsenillan ohjelma:
16.30 Kokoontuminen Artsin lämpiössä Myyrmäkitalossa
16.30–17.15 Katutaidekierros Myyrmäessä
17.15–17.45 Välipalaa ja jutustelua
17.45–18.15 Opastus Kotini jossain -näyttelyyn
18.30 Ilta loppuu

Tutustu Kotini jossain -näyttelyyn:
https://www.artsimuseo.com/kotinijossain

MAL & Pedaali: Yleisötyön ammattilaisaamu: Yleisötyö kesäkaudella

Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ja Museopedagoginen yhdistys Pedaali järjestävät yhdessä yleisötyön ammattilaisaamun kesäkuussa. Etätapaaminen järjestetään tiistaina 11.6. klo 9-10. Tervetuloa mukaan! Kesäkuun tapaamisen teemana on yleisötyö kesäkaudella.

Mitä erityispiirteitä museoiden yleisötyöllä on kesäkaudella? Mitä on syytä huomioida
työturvallisuudessa esimerkiksi lämpötilojen suhteen tai vain kesäaikaan auki olevissa
museokohteissa? Tule keskustelemaan muiden yleisötyön ammattilaisten kanssa kesäkauden yleisötyöstä – esimerkiksi kesäajan ruuhkista (tai hiljaisuudesta), kausitöistä, kausityöntekijöiden työnohjauksesta ja vaikkapa siitä, miten työntekijöiden lomien jaksotus saadaan sovittua reilusti.

Tule mukaan ammattilaisaamuun jakamaan kokemuksia ja keskustelemaan! Tapahtuma on avoin kaikille museo- ja kulttuuriperintöalan yleisötyön parissa työskenteleville.

Liity tapahtumaan tästä.

Lisätiedot:
Järjestökoordinaattori Tuulia-Tuulia Tummavuori
tuulia-tuulia.tummavuori@museoalanammattiliitto.fi

Vuoden museopedagoginen teko 2024 ehdokkaat on julkistettu!

TIEDOTE 21.5.2024: 

Vuoden museopedagoginen teko 2024 ehdokkaat on julkistettu!

Vuoden museopedagoginen teko -palkinto myönnetään museopedagogiaan liittyvälle projektille, hankkeelle tai teolle, joka on ollut ajankohtainen kuluneen vuoden aikana. Pedaali haluaa palkinnolla nostaa esiin esimerkillisiä ja huomionarvoisia satsauksia museoiden yleisötyöhön ja pedagogiseen toimintaan sekä lisätä alaan liittyvää tietoisuutta suuren yleisön keskuudessa.

Vuonna 2024 ehdotuksia Vuoden museopedagogiseksi teoksi tuli 15. Palkinnon saaja julkistetaan lokakuussa järjestettävillä Suomen Museoliiton Taidemuseopäivillä. 

“Ehdokaslista antaa loistavan kuvan siitä, miten Suomessa, niin isot kuin pienetkin museot kehittävät yleisötyötä innovatiivisesti, ovat kiinni ajassa ja osallistavat moninaisia yleisöjä ennakkoluulottomasti. Vuoden museopedagoginen teko -kandidaattien kirjo on jälleen monipuolinen ja ehdolla on 15 mielenkiintoista tekoa. On ilahduttavaa, että hankkeissa on otettu kohderyhmäksi niin lapsia, senioreita, nuoria kuin erityisryhmiä. Hankkeissa pureudutaan rohkeasti myös ajankohtaisiin aiheisiin, huomioidaan saavutettavuus sekä tehdään monipuolista yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. Tänäkin vuonna ehdokkaiden maantieteellinen jakautuminen on kattava – mukana on projekteja aina Torniosta Tammisaareen”, toteaa Pedaalin hallituksen puheenjohtaja Tuuli Uusikukka.

Lista ehdokkaista:

 1. Postimuseo: Oma ääni kuuluviin somessa! 

Innovatiivinen ja mediakasvatuksellisesti merkittävä hanke kehittää senioreiden ja nuorten medianlukutaitoja. Hankkeen avulla parannetaan senioreiden ja nuorten hyvinvointia ja digihyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Ylisukupolvisen oppimisen kautta on mahdollista rakentaa mielenterveyttä ylläpitäviä kohtaamisia yhteisissä mediapajoissa: nuoret opettavat senioreille digitaitoja ja seniorit opettavat nuorille kestävyys-, kiertotalous-, resilienssi- ja selviytymistaitoja. Samalla pyritään kehittämään uusia konsepteja museoiden mediakasvatuksen käyttöön. Hankkeessa testataan mm. Digimentorit ja kestävyysmentorit -konseptia, mediakriittisyyttä lisäävä AuerVAARA -mediakasvatuspajaa sekä Sitran kehittämää Erätaukokeskustelua. 

 1. Vantaan kaupunginmuseossa: Museo kaikille 

MuKa -hanke on yhdistänyt kulttuurista osallistumista, pedagogista toimintaa ja osallistujien henkilökohtaista hyvinvointia uudella ja menestyksekkäällä tavalla monikulttuurisuus huomioiden. Toimintojen suunnittelussa on hyödynnetty kv-opiskelijoita, jotka ovat tehneet palvelumuotoilua ja erityis sisältöjä, kuten kursseja ja työpajoja esim. Laurea-amk:n kanssa järjestetty Museo ja hyvinvointi -työpaja sekä Työväen sivistysliiton kanssa Digitaalinen tarina: “Miten minusta tuli Vantaalainen”. Merkittävää oli kuinka hyvin kävijät otettiin mukaan toimintaan kielitaidosta huolimatta. Hanke tarjosi mahdollisuuden jättää jälkensä ja edustaa maahanmuuttajayhteisöä. Hanke on myös vaikuttanut osallistujien koulutukseen ja hyvinvointiin. Laurean opiskelijat saivat arvokasta käytännön kokemusta ja palautetta tukien opintoja. Tuotetut videot ja tarinat ovat lisänneet ymmärrystä ja empatiaa eri kulttuureista tulevien ihmisten kokemuksista, edistänyt kulttuurien välistä vuoropuhelua ja yhteisöllisyyttä.

 1. Amos Rex: Breathe – niinku hengitä

Breathe – niinku hengitä on sarjakuvateos, jossa pohditaan miltä museomaailma näyttää nuorten silmin. Miksi taide on niin outoa? Entä jos ei tajua mitään? Kirja kertoo 14-vuotiaiden ystävysten museovierailusta, jonka aikana he päätyvät monenlaisiin erikoisiin tilanteisiin. Kyseessä on varhaisteineille suunnattu tietokirja, joka on löytänyt muotonsa sen mukaan, mikä on aidosti kiinnostavaa nuorten näkökulmasta. Kirjoittajat ovat pohtineet teosta tehdessään, miten taidemaailmasta voi karsia pois siellä työskentelevän aikuisen äänensävyä ja löytää myös toisenlaisia merkityksiä taiteen kohtaamisesta. Sivut ovat täynnä herkullisia yksityiskohtia ja viittauksia, jotka toimivat myös eri ikäisille lukijoille. Kirjan tavoitteena on kannustaa nuoria menemään museoihin katsomaan, kokemaan ja kyseenalaistamaan taidetta omista lähtökohdistaan. Kirja sisältää myös sanaston, jossa avataan taidekäsitteitä.

 1. Helinä Rautavaaran museo: From Zero to Hero

Kenialaisten kadulla työskentelevien nuorten kanssa tuotettu hanke välittää toivon viestiä. Yleisötyöhanke kääntää totutun ajatustavan ympäri: hankkeessa haavoittavista olosuhteista nousseet Globaalin Etelän nuoret ohjaavat pohjoisessa hyvinvointivaltiossa eläviä ikätovereitaan ja kurottavat heitä kohti ystävällisillä neuvoillaan. Hankkeen tärkein kohderyhmä ovat nuoret. Kenialaiset nuoret perehtyivät suomalaisten nuorten tilanteeseen ja räätälöivät heille empaattisen kokemuksen, jonka tavoitteena on tarjota samaistuttavia ja toivoa herättäviä oivalluksia. Kenialaisten nuorten nousu kadulta aktiivisiksi kansalaisiksi kertoo samalla tarinaa siitä, miten jokainen voi vaikuttaa ja miten voimme yhdessä saada aikaan muutoksia. Hanke sisälsi työpajoja, tapahtumia, VR-kokemuksen ja näyttelyn. Näyttelyyn kenialaisnuoret valitsivat myös henkilökohtaisia esineitään, jotka kuvastavat heidän elämänmuutostaan. 

 1. Kymenlaakson museo: Miltä teollisuus tuntuu? 

Hankkeessa luotiin museoille keskustelukonsepti, jossa haluttiin tarjota museon yleisöille uudenlaista osallistumisen tapaa keskustelu tilaisuuksien muodossa. Hankkeessa koulutettiin Kymenlaakson museoiden henkilökuntaa ajankohtaisen yhteiskunnallisen keskustelun fasilitointiin. Konsepti kasvatti osaamisen lisäksi varmuutta ja rohkeutta olla museotyön tekemisessäkin juuri tässä päivässä, jotta museo voi entistä paremmin olla turvallinen paikka demokraattiselle keskustelulle. Hankkeen kuluessa myös huomattiin se, että ihmisillä on halua ja tarvetta puhua kokemuksistaan ja mielipiteistään. Tämä havainto kannustaa Kymenlaakson museota toteuttamaan konseptin pohjalta keskustelutilaisuuksia jatkossakin. Toteutuksen edetessä hankkeen vaikutukset levisivät myös aluekehittämisen toimijoiden keskuuteen.

 1. Järvenpään taidemuseo, Ahola: Vuodenaikojen perintö 

Hanke on taideprojekti ja vertaistaiteilijoiden näyttely, joka tuo vammaiset taiteen tekijöinä näkyville merkittävään kulttuurihistorialliseen kohteeseen, Juhani Ahon ja Venny Soldan-Brofeldtin Aholaan kesäkaudella 2023. Vuonna 2022 alkanut pitkäjänteinen ja moniammatillinen yhteistyö huipentui taidenäyttelyssä. Näyttely Aholassa toi vammaisten taiteen esille osana Tuusulanjärven taiteilijayhteisön kulttuuriperintöä, jossa Venny oli yhdistysaktiivi ja taidekasvatuksen edelläkävijä, hän piti aina heikomman puolta. Vammaisten taiteilijoiden osaamiseen, taiteen tekemiseen ja sen edistämiseen kiinnitetään myös varsin vähän huomiota. Vammaiset taiteen tekijöinä jäävät usein näkymättömiin. Vuodenaikojen perintö edistää osallisuutta ja monipuolistaa kulttuurin tekijöiden representaatioita osana Venny Soldan-Brofeldtin juhlavuotta. Hanke kirjoittaa myös uuden luvun Tuusulanjärven taiteilijayhteisön historiaan. Taide kuuluu kaikille.

 1. Tornionlaakson museo ja Aineen taidemuseo: Kalevalaa kouluihin

Museot järjestivät yhteistyössä Kalevalaa kouluihin -kiertueen, jonka tiimoilta museolehtorit vierailivat kolmen viikon ajan Tornion koulujen eri luokissa ja luokka-asteilla. Aihe on ajankohtainen ja se järjestettiin Kalevalan päivän ympärille. Kalevalan kulttuurista merkitystä on nostettu esille myönnettiinhän Kalevalalle juuri Euroopan kulttuuriperintötunnus. Teos nähdään elävänä eepoksena, joka elää ajassa ja josta tuotetaan yhä uusia tieteellisiä, taiteellisia ja kulttuurisia tulkintoja. Kalevala herättää kiinnostusta yli kulttuurirajojen ja toimii inspiraation lähteenä niin metallimusiikille ja fantasiakirjallisuudelle kuin käsityöperinteelle ja tatuointitaiteellekin. Kalevalaa kouluille osoittaa uudenlaista Kalevalan sisällön kulttuurista tulkintaa ja opetusta. Opetustunneilla tuotiin esille Kalevalan ajan todellista maailmaa ajan arkeologisen esineistön avulla ja inspiroiduttiin luomaan omaa taidetta Kalevalan henkilöiden ja runojen avulla. Taidepajassa taas yhdisteltiin Kalevalan henkilöitä, runoja ja kuvitusta monotypian avulla.Toiminta jatkuu ja sitä kehitetään rajanyliseksi. Syksyllä 2024 Kalevalaa viedään rajan ylitse Ruotsiin Haaparannan kouluille. 

 1. Porin taidemuseo: Katseiden välissä -virtuaalinäyttely

Virtuaalinäyttely tuo Porin kaupungin taidekokoelman teoksia yleisöjen koettaviksi maksutta. Näyttelyn kokija tuntee astuvansa sisälle Porin taidemuseon suureen näyttelytilaan Halliin avatessaan virtuaalinäyttelyn oven. Näyttely on julkaistu Digimuseossa (2023), ja se on ensimmäinen Digimuseon näyttely, jossa pedagogiselle sisällölle on luotu oma erityinen tilansa. Tutki, tee ja opi -tilan taidetehtävissä on huomioitu erityisesti koulut. Tehtävät on jaoteltu ikäryhmittäin alakouluun, yläkouluun, varhaiskasvatukselle ja erityisryhmille. Opettajille tehtävätila tarjoaa monipuolisen sisällön hyödynnettäväksi omassa opetustyössä.  Vierailulla tutustutaan yhdessä virtuaalinäyttelyyn, taidekokoelman taideteoksiin ja tehdään omat teokset. Vierailun aikana opettajat saavat vinkkejä virtuaalinäyttelyn ja sen tehtävien käyttöön osana opetustaan. Porin kaupungin kouluille museolehtorin kouluvierailut ovat maksuttomia. Katseiden välissä -virtuaalinäyttelyssä on vieraillut tähän mennessä yli 5 500 kävijää. 

 1. Galleria Elverket/Pro Artibus -säätiö: Näyttely O.S.A. R.S.V.P.

Näyttelyn ensisijainen lähtökohta oli museopedagogiikka ja yleisön erilaiset kohtaamiset taiteen ja taiteilijoiden kanssa. Näyttelyä suunniteltaessa keskeinen kysymys taiteilijoille oli: Minkälaisia kohtaamisia toivot teoksesi tai projektisi kautta? Kenet toivot kohtaavasi? Jokainen taiteilija mietti näyttelyehdotuksessaan, miten sekä teoksen että projektien kautta toivoi kommunikoivan yleisön kanssa. Keskeistä näyttelyssä oli mahdollisuus osallistua näyttelyyn ei vain katsomalla, vaan osallistavien projektien kutsumana yhdessä tehden tai pohtien. Ensimmäisenä kävijät kohtasivat aikajanan, jossa kävijä sai kokonaiskuvan siitä, mitä kaikkea tapahtumia ja mahdollisia kohtaamisia näyttelykokonaisuus sisältää. Saliteksteissä projekteja avattiin edelleen. Näyttely sisälsi  tapahtuma- ja toimintahuoneita, jossa koko näyttelyn ajan oli jokin osallistava projekti. Lisäksi pidettiin lasten taideleiri, jossa reilu 20 alakouluikäistä lasta työskenteli galleriatilassa. Lasten taidenäyttely oli esillä yleisölle kahden viikon ajan. Koko kesän ajan oli tapahtuma Kesäpostia taiteilijoille, jossa kävijät saivat galleriatilassa jättää taiteilijoille terveiset. Teokset muuttuivat ja muuntuivat näyttelyn ja vuodenaikojen mukaisesti, mikä oli myös tärkeä museopedagogien elementti, tuoden taiteilijan työskentely- ja ajatusprosessin näkyvämmäksi yleisölle. Taide ja museopedagogiikka kulkivat koko prosessin ajan käsi kädessä, ei niin että toinen määritteli toista. 

 1. Seinäjoen taidehalli: Derby

Derby tutkii Seinäjoen urheiluilmiöitä kysyen, mitä yhteistä taiteella ja urheilulla on? Taiteilijoille annettiin vapaat kädet työskennellä urheiluseurojen kanssa. Näyttelyprojekti kesti pari vuotta, jossa osa taiteilijoista teki teoksia havainnoinnin pohjalta, osa taas toteutti pitkäkestoisemman yhteistyöprojektin. Teema näkyy myös näyttelyilmeessä, jossa urheilun visuaalisuutta on hyödynnetty. Urheiluseurat ovat olleet mukana toteuttamassa näyttelyn oheisohjelmaa; yhdessä on ideoitu sisältöjä ja osa niistä syntyi täysin seuroista lähtöisin. Näyttelyllä on ollut laaja vaikuttavuus; aihe on ajankohtainen, uusia yleisöjä kiinnostava sekä paikallisesti merkittävä. Uusien yleisöjen saavuttamisessa on onnistuttu hyvin ja mm. palaute koululaisvierailuista on ollut poikkeuksellisen hyvää. Näyttely on tuottanut erilaisia teoksia kuin myös dokumenttielokuvan, jonka osassa on tuotettu avoin kirje jopa presidentti Putinille. 

 1. EMMA: Ääneenajattelu

Ääneenajattelu-menetelmään perustuva yleisötyön konsepti Katarina Reuterin näyttelyssä oli uudenlainen osallistava työkalu taidemuseossa, joka perustui Anni Avelan tuoreeseen tutkimukseen. Konseptin tavoitteena olivat taiteen saavutettavuuden parantaminen, vertaiskokemisen ja jakamisen mahdollistaminen, yksilöllisen taidekokemisen tukeminen ja rohkaisu, asiantuntijavetoisen taidepuheen purkaminen sekä taideyleisön moniäänisyyden esiin tuominen. Lisäksi menetelmä tarjosi harvinaislaatuisen mahdollisuuden museon henkilökunnalle ja ammattilaisille kuulla, miten tavalliset museokävijät aidosti kohtaavat teokset ja miten sisällöt heille aukeavat. Menetelmä sai innostuneen vastaanoton ja sitä käytettiin ahkerasti koko näyttelyn esilläolon ajan. Konsepti ja sen toteutus ovat ensimmäiset laatuaan, ääneenajattelu-menetelmää ei ole tiettävästi käytetty vastaavalla tavalla osana taidekokemuksen tukemista ja tutkimista ennen sitä. 

 1. Mobilia: Verkkopaja

Verkkopaja digitaalinen oppimisympäristö on osoittautunut yhdenvertaisuutta tukevaksi ja museon toimialan yleisöjä laajalti tukevaksi museotyön uudeksi ulottuvuudeksi. Jo ensimmäisenä toimintavuotenaan se on osoittanut, että jatkuvan oppimisen näkökulma on luonteva osa harrasteyleisöjen tarvitsemien palveluiden rakentamista. Verkkopaja käänsi yksisuuntaisen tiedonhaun inspiroivaksi mikro-oppimiseksi. Keskeistä on ollut sekä pedagogisten kumppanuuksien, että tuotannollisten asiantuntijoiden kanssa tuotetut kurssit, joiden muotoiluun haettiin uutta kieltä sekä verkkosisältöjen osaajista että moninaisten kulttuuristen ilmiöiden sanoittajista. Ratkaisevaa hyvien tulosten kannalta on, että pajan myötä on voitu saada harrastajien ymmärrystä syvenemään ja monipuolistumaan ilman, että heitä on tarvinnut suostutella oppijoiksi. Yleisöjen joka tapauksessa kaipaamien digitaalisten sisältöjen voima on lisääntynyt jatkuvan oppimisen kognitiivisilla vaikutuksilla.

 1. Kimmo Pyykkö -taidemuseo:  Dialogos-näyttely

Näyttely on taidemuseon ja yliopiston museopedagoginen yhteistyö. Taidemuseo tarjosi yliopiston opiskelijoille mahdollisuuden toteuttaa opintoihin liittyviä näyttöjä ja kurssisuorituksia ja opiskelijat suunnittelivat ja ohjasivat taidetyöpajoja liittyen Dialogos – kuvan kaunis keskustelu-näyttelyyn. Taidetyöpajoihin osallistuminen oli maksutonta, ja niissä huomioitiin kaikenikäiset taidemuseokävijät vauvoista senioreihin. Näyttelyssä yhdistyi taide ja tiede: työpajat ja toteutukset olivat hyvin monipuolisia eri alojen opiskelijoiden toteuttamia.  Dialogos-näyttelyn avajaisissa la 27.1. nähtiin myös Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan opiskelijoiden järjestämä performanssi. Dialogos-näyttely on osa Taideyliopiston valtakunnallista Taiteet ja digi-hanketta.

 1. HAM Helsingin taidemuseo: Kevätlaitumelle-näyttely

Näyttelyn keskiössä olivat lapset ja lapsiperheet. Näkökulma vastasi yleisötoiveeseen lapset huomioon ottavasta taidenäyttelystä. Tavoitteena oli luoda kutsuva, hauska, turvallinen ja lapsiperheille vaivaton sekä innostava kokemus. Teosvalinnat ruokkivat mielikuvitusta ja tarinallisia sisältöjä. Näyttelyarkkitehtuurin lähtökohtana olivat lapsen mittakaava ja maailma. Nämä näkyivät esimerkiksi matalalle ripustetuissa teoksissa, toimintaan kutsuvissa ratkaisuissa ja leikkisässä visuaalisessa ilmeessä. Koska näyttely koettiin ilman kenkiä kokolattiamatolla, oli vauvojen mahdollista ryömiä vapaasti. Täysin valkoisessa, toiminnallisessa tilassa kuka tahansa sai piirtää seinille, ja näyttelyn loppuvaiheessa pinnat olivat täynnä kaikenikäisten piirroksia. Näyttelyn yhteydessä järjestettiin opastuksia ja taidepajoja vauvoille sekä taaperoille. Lisäksi laadittiin näyttelyvihko, jossa oli teoslähtöisiä osallistavia tehtäviä. Vihon sai napata ilmaiseksi mukaan ja sen digitaalinen versio oli ladattavissa museon nettisivuilta. Kevätlaitumelle sai kiitosta niin lapsiperheiltä kuin päiväkoti- ja kouluryhmiltä. Lisäksi HAM kehitti omia lapsille suunnattuja pedagogisia sisältöjään näyttelyn kautta.

 1. Lönnströmin taidemuseo:  Lönnström-projektit 

Kerran vuodessa Lönnströmin taidemuseo haastaa kuvataiteilijat miettimään ajasta nousevia taiteellisia visioita. Lönnströmin taidemuseo on vuodesta 2015 toteuttanut suuria nykytaiteen hankkeita yhdessä Suomessa työskentelevien taiteilijoiden kanssa. Tavoitteena on tehdä todeksi ideoita, joita tavallisessa kuvataiteilijan työssä ei olisi mahdollista toteuttaa. Lönnström-projektit ovat rohkeiden taiteilijoiden suunnitelmista syntyneitä, yllättäviä ja ainutlaatuisia. Taiteilijat valitaan vuosittaisen haun kautta. Lönnström-projektina voi syntyä pysyvä taideteos tai jotakin ajan myötä muuttuvaa tai hetkellistä. Prosessi tai sen aikana muodostuva yhteisö saattavat olla yhtä tärkeitä kuin lopputulos. Pitkäkestoisten projektien aikana taiteellisen työskentelyn luovuus ja muutosvoima tulevat näkyviin monta kertaa ja monille yleisöille.

Kesäretki Seilin saareen Turun saaristoon pe 14.6

Lähde Pedaalin mukana Seilin saareen Turun saaristoon!

Kesäretki pe 14.6.2024 klo 9:30-18:15 M/s Norrskär -laivalla (Saaristolinja/Vitharun)

Seilin saarella olet keskellä kauneinta saaristoa. Saaren punaiset venemajat, lehtomainen luonto ja kauniit pihapiirit yhdessä tutkimustoiminnan kanssa luovat kokonaisuuden, jonka vertaista ei ole muualla. Samalla historialliset rakennukset muistuttavat kuitenkin saaren hurjasta menneisyydestä. Saaren päärakennuksessa toimii Ravintola Seili sekä kahvila. Opastettu kierros tutustuttaa saaren ainutlaatuisuuteen sekä Turun yliopiston saarella tekemään tutkimukseen.

Pedaalin ryhmämatka Seiliin – ohjelma:

–       Lähtö Turusta 9:30 (laiva lähtee Läntinen Rantakatu 37, Turku -osoitteesta). Matkalla kahvitus. Matka kestää 1h15min.
–       Lounas Ravintola Seilissä – kattava lounaspöytä.
–       Opastettu kierros – Tutustu oppaan johdolla kirkkoon/saaren luontoon ja/tai tutkimustoimintaan.
–       Vapaata aikaa tutustua saareen ja sen palveluihin: Nauti kahvilapalveluista, vieraile näyttelyssä.
–       Paluu Turkuun 17:00 (Perillä 18:15). Matkalla kahvitus sekä pientä suolaista tai makeaa.

Ilmoittaudu mukaan täältä 14.5 mennessä!

Mukaan pääsee 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Matkalle on varausmaksu 20 EUR, joka maksetaan Pedaalin tilille FI66 6601 0001 0131 01. Varausmaksua ei palauteta. Lisätiedustelut info@pedaali.fi / 044 2424 848

Toukokuun jäsenilta 28.5: Tuulitakki niskaan ja kohti Vantaan ysäriä!

Kuva: Vantaan liikennetempaus 1992. Vantaan kaupunginmuseo.

Toukokuun jäsenilta järjestetään Vantaan kaupunginmuseolla Tikkurilassa
ysäriteeman parissa tiistaina 28.5.2024 klo 16.30–19.00. Vantaan
kaupunginmuseon osoite on Hertaksentie 1, 01300 Vantaa.

Aloitamme jäsenillan osallistumalla museon järjestämään Ysärijumppaan
Veteraanipuistossa (Hertaksentie 2) museon vieressä. Yleisölle suunnattu
jumppa sopii kaikentasoisille liikkujille. Jumppatunnin jälkeen
huilataan välipalan ja rennon jutustelun merkeissä Vantaan
kaupunginmuseon Odotussalissa. Lopuksi tutustumme Työväenmuseo Werstaan
tuottamaan kiertonäyttely Ysäriin ja kaupunginmuseoon tuottamaan
näyttelyyn Vantaan ysäristä.

Ilmoittaudu mukaan jäseniltaan sähköpostitse viimeistään 26.5 osoitteeseen
info@pedaali.fi. Kerrothan viestissäsi mahdolliset ruokarajoitteet.
Opastukselle mahtuu mukaan 20 henkeä.

Jäsenillan ohjelma:
16.30–17.30 Ysärijumppa (säävaraus) Veteraanipuistossa (Hertaksentie 2)
17.30–18.00 Välipalaa ja jutustelua Odotussalissa
N. 18.00–19.00 Tutustuminen Vantaan kaupunginmuseon näyttelyihin

Tutustu Vantaan ysäri -näyttelyyn:
https://tapahtumat.vantaa.fi/fi-FI/page/654cdf69e7b4271d0ca0d452
Tutustu Ysäri-näyttelyyn:
https://tapahtumat.vantaa.fi/fi-FI/page/654cd16dab29031cf91addc0
Tutustu Ysärijumppiin:
https://tapahtumat.vantaa.fi/fi-FI/page/661f6ff77ea6bb35119d9ab0

Pedaali ry etsii vuoden 2024 museopedagogista tekoa!

Kuva: Pedaali ry valitsi vuoden 2023 museopedagogiseksi teoksi Gallen-Kallela museon Paluu Keniaan -hankkeen. TATAMURI® museossa -ryhmätoiminta muistisairaille ja läheisille sai kunniamaininnan toiminnastaan.

Vuoden museopedagoginen teko -palkinto myönnetään museopedagogiaan liittyvälle projektille, hankkeelle tai teolle, joka on ollut ajankohtainen kuluneen vuoden aikana. Pedaali haluaa palkinnolla nostaa esiin esimerkillisiä ja huomionarvoisia satsauksia museoiden yleisötyöhön ja pedagogiseen toimintaan sekä lisätä alaan liittyvää tietoisuutta suuren yleisön keskuudessa.

Ehdotuksia voi lähettää kuka tahansa ja myös omaa toimintaansa saa ehdottaa. Museopedagoginen teko on toteutettu vuoden 2023 aikana ja/tai alkuvuonna 2024. Palkinto myönnetään ajankohtaiselle hankkeelle tai toimintatavalle. Saajaksi ei siksi voi ehdottaa henkilöä. Palkinnon saajan valitsee yhdistyksen hallitus määräaikana tulleiden ehdotusten joukosta. Ehdotuksia palkinnon saajaksi otetaan vastaan 26.4 saakka.

Ehdotuksia palkinnon saajaksi lomakkeen kautta täältä

Ehdotuksen liitteet pyydetään lähettämään sähköpostilla (info@pedaali.fi) tai jakamaan Pedaalin Driveen lomakkeen kautta.

Voittaja julkistetaan syksyllä Pedaalin myöhemmin ilmoittamassa tilaisuudessa. Palkintoon kuuluu palkintoesine ja kunniakirja.

Vuoden museopedagoginen teko -palkinnon ovat aikaisempina vuosina saaneet:

2023 Paluu Keniaan -hanke (Gallen-Kallela museo)
2022 Havaintoja kaupungista (Järvenpään taidemuseon, Järvenpään lukion kuva- ja mediataiteen linjan sekä brittiläisen mediataiteilija Stanzan yhteistyöprojekti)
2021 Egyptin varjo -yhteistyöprojekti (Amos Rex ja Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijat)
2020 InterActive History -projektin Utra ennen ja nyt -toiminta (Pohjois-Karjalan museo)
2019 Luminaari-hanke (Tuusulan museo)
2018 Espoo sisällissodassa -hankkeen nuorisoyhteistyö (Espoon kaupunginmuseo)
2017 Minä ja muotokuva -taidekasvatuspaketti (Keuruun museo)
2016 Nostalgiset naiset -projekti (Lottamuseo, Keuda ammattiopisto ja Laurea ammattikorkeakoulu)
2015 Adoptoi monumentti -hanke (Pirkanmaan maakuntamuseo)
2014 Sirkushevoset sairastaa – Pedagoginen konservointihanke (Keravan taidemuseo, Metropolia Ammattikorkeakoulun esinekonservointilinja)
2013 Avara museo – kehittyvä oppimisympäristö aikuisille -hanke (Suomen museoliitto, CICERO Learning -verkosto Helsingin yliopistosta, Tekniikan museo, Työväenmuseo Werstas, Tampereen museopalveluiden kulttuurikasvatusyksikkö TAITE, Porin taidemuseo ja Satakunnan Museo)
2012 Taide jää mieleen -hanke (Aboa Vetus & Ars Nova -museo, Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä Työsuojelurahasto)
2011 Uudenmaan taidetoimikunnan monikulttuurisuusläänintaiteilija Outi Korhonen
2010 Tampereen kaupungin museopalvelujen TAITE-yksikkö
2009 Jyväskylän Kulttuuriluotsi-toiminta
2008 Museologia tänään -julkaisu (toim.) Pauliina Kinanen, julkaisija Suomen Museoliitto
2007 Opetushallituksen suunnittelija Heljä Järnefelt
2006 Turun opetustoimen Kulttuuripolku -työryhmä

Jäsenillassa tutustutaan Espoonkartanon historiaan KAMUssa WeeGeellä 2.4. klo 16.30.

Mustavalkoinen kuva kartanosta.
Espoonkartano ja puutarha vuonna 1910.Kuva: A. Europaeus, Museovirasto

Espoonkartano on Espoon useista kartanoista merkittävin, ja se oli aikoinaan yksi suurimmista tiloista Suomessa. Kartano perustettiin Espobyn kylän kohdalle vuonna 1556 ja tämä kylä antoi myös nimen koko Espoolle.

KAMUn vaihtuva näyttely ”Kartano Kuninkaantien varrella”, avautui 26.10.2023. Näyttely kertoo Espoonkartanon pitkästä ja monivaiheisesta historiasta.

Näyttelyn sisällöissä hyödynnetään uutta tutkimustietoa, joka esitetään visuaalisesti ja kokemuksellisesti. Näyttelyssä sekä ulkotilan että sisätilan tunnelmat vuorottelevat ja elävöitysvideot tuovat kartanon ihmiset arjen askareineen mukaan elämykseen. Näyttelyn äänimaisemat tukevat monikerroksellista esittämistä. 

Huhtikuun jäsenilta järjestetään suoraan Pedaalin hallituksen kevätkokouksen perään. Kevätkokous alkaa 2.4. klo 16.00 KAMUssa WeeGeellä, Ahertajantie 5, 02100 Espoo. Jäsenilta aloitetaan klo 16.30 opastuksella näyttelyyn.Opastuksen jälkeen tarjolla on pientä purtavaa ja mahdollisuus keskustella näyttelystä ja vaihtaa kuulumisia.

Ilmoittaudu mukaan jäseniltaan sähköpostitse viimeistään 27.3. osoitteeseen info@pedaali.fi. Kevätkokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä ja siitä on lähetetty erillinen kutsu jäsenille.

Pedaali toivottaa kaikki jäsenensä lämpimästi tervetulleiksi sekä kevätkokoukseen, että jäseniltaan Espoossa!

Jäsenilta Median museo Merkissä 15.3

Tervetuloa 15.3.2024 16.30-18 uudistuneeseen Merkkiin, joka aiemmin tunnettiin Päivälehden museona. Pääsemme tutustumaan uuteen päänäyttelyyn sekä kuulemme museon uudistuksista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista. Luvassa pientä syötävää.
Tervetuloa merkitysten äärelle!

Ilmoittautuminen jäsenille 13.3. mennessä sähköpostilla osoitteeseen info@pedaali.fi

***

Merkin vierailua edeltää Pedaalin hallituksen kokous klo 15 Museo merkissä, Ludviginkatu 2-4. 00130 Helsinki. Kokoukseen voi liittyä myös (jäsenille lähetty linkki sähköpostitse). Tervetuloa toiminnasta kiinnostuneet jäsenet!

Helmikuun jäsenilta: Villa Gyllenberg 29.2

Helmikuun jäsenillassa suuntaamme Villa Gyllenbergiin ja tutustumme opastetusti pian avautuvaan Schjerfbeck & muoti – taidetta ja pukuhistoriaa 1880–1950 -näyttelyyn torstaina 29.2. klo 16–18. Varaa paikkasi pian, sillä mukaan mahtuu 30 jäsentä. Ilmoittautuminen 20.2. mennessä sähköpostilla osoitteeseen info@pedaali.fi

⭐ Schjerfbeck & muoti – taidetta ja pukuhistoriaa 1880–1950, 14.2.–9.6.2024 ⭐

Helene Schjerfbeck (1862–1946) rakasti sekä maalaustaidetta että muotia, ja hänen muotokuvissaan mallin vaatetus oli olennainen osa teosta. Modernin muodin syntyvaiheet osuivat yksiin Helene Schjerfbeckin 1870-luvulta 1940-luvulle ulottuneen uran kanssa. Schjerfbeck ja muoti – taidetta ja pukuhistoriaa 1880–1950 on ensimmäisiä näyttelyitä Suomessa, jossa historiallisia pukuja ja maalaustaidetta esitellään rinnakkain. Taideteoksia on esillä noin 20 suomalaistaiteilijalta, ja pukuja on esillä reilu 30. Näyttely on osa Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön 75-vuotisjuhlavuotta.

Kuvassa Helene Schjerfbeckin teos Elegantti nainen (Dora), n. 1928, öljy kankaalle, 37,5 x 38,5 cm, Villa Gyllenberg / Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö.

Kuva: Matias Uusikylä / Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö.

14. 2 2024 – FUISM <3 Pedaali –

FUISM_Pedaali_invitation remote seminar February 14 2024

*** Below: in english & på svenska ***

14. helmikuuta 2024 – FUISM <3 Pedaali – etäseminaari
museopedagogiikan ja yleisötyön parhaista käytänteistä

Ruotsalainen museopedagoginen yhdistys FUISM (Föreningen för pedagogisk
utveckling på svenska museer)ja Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
kutsuvat jäsenensä ystävänpäivänä 14.2.2024 etäseminaariin
museopedagogiikan ja yleisötyön parhaista käytänteistä. Seminaari
pidetään klo 13–16 (Suomen aikaa) ja klo 12–15 (Ruotsin aikaa).

Tilaisuus koostuu neljästä lyhyestä esitelmästä, jotka avaavat
ajankohtaisia hankkeita (2 esitystä kummastakin maasta) sekä
keskusteluista kollegoiden kanssa kummaltakin puolin Itämerta.
Tilaisuuden kielinä käytetään englantia ja ruotsia.

Ohjelma ja linkki tapahtumaan löytyy täältä

****ENG****

14th of February 2024
FUISM <3 Pedaali – remote seminar on best practices in the field of
museum education and audience
engagement

The Swedish Society for Museum Education FUISM and The Finnish
Association for Museum Education Pedaali welcome their members to a
remote seminar on best practices of museum education and audience
engagement on Valentine’s Day 14th of February 2024. The seminar will be
held at 12–15 o’clock (Swedish time) / 13–16 o ́clock (Finnish time).

The event will consist of four short presentations on interesting
current projects
(2 from each country) as well as discussions with colleagues from other
side of the Baltic Sea. The languages used will be English and Swedish.

See the program and get the Teams-link from here

****SE*****

14:e februari 2024
FUISM <3 Pedaali – ett digitalt seminarium kring ”best practices” i
museipedagogik och
publikengagemang

FUISM – föreningen för pedagogisk utveckling på svenska museer och
Pedaali- den finska föreningen för museipedagogik, välkomnar sina
medlemmar till ett digitalt seminarium kring ”best practices” i
museipedagogik och publikengagemang på Alla Hjärtans Dag, den 14:e
februari 2024. Seminariet kommer att hållas kl 12-15 (svensk tid) /
13-16 (finsk tid).

Seminariet består av fyra korta presentationer av spännande och aktuella
projekt (två från varje land), samt utbyte och diskussioner med kollegor
från andra sidan Östersjön. Seminariet kommer att hållas på engelska och
svenska.

Program och Teams-länk härifrån

Laglänk skickas efter registrering. REGISTRERA:

 info@pedaali.fi