Pohjois-Karjalan museon Utra ennen ja nyt -toiminta on Vuoden museopedagoginen teko 2020

Pohjois-Karjalan museon InterActive History –projektin Utra ennen ja nyt -toiminta on Vuoden museopedagoginen teko 2020

Vuosittaisella Vuoden museopedagoginen teko -palkinnolla Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry haluaa nostaa esiin esimerkillisiä ja huomionarvoisia panostuksia suomalaisten museoiden yleisötyöhön ja pedagogiseen toimintaan.

Vuonna 2020 Vuoden museopedagoginen teko -palkinto on myönnetty Pohjois-Karjalan museon Utra ennen ja nyt -toiminnalle. Utra ennen ja nyt on osa suomalais-venäläistä InterActive History -projektia, jota rahoitetaan Karelia CBC rajanylittävän yhteistyön ohjelmasta. Vuosina 2018-2020 toteutettavan projektin tavoitteena on innostaa ja osallistaa paikallisia lapsia ja nuoria kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä kehittää uusia digitaalisia museopalveluja. Pohjois-Karjalan museon osalta hanke kohdistuu Joensuun Utran kaupunginosaan, johon syntyi 1800-luvulla värikäs ja kukoistava teollisuusyhdyskunta. Pohjois-Karjalan museon InterActive History -hankkeen toiminta on tähän mennessä tavoittanut yli 2000 osallistujaa ja hankkeen puitteissa on luotu ja suunniteltu uudenlaista yhteistyötä laajalla rintamalla eri toimijoiden, kuten koulujen, Utran asukasyhdistyksen, seurakunnan sekä nuorisotyön kanssa.

Pedaali ry perusteli palkinnon saajan valintaa seuraavanlaisesti: Utra ennen ja nyt -toiminta oli monipuolista ja sillä oli harvinaisen laaja joukko eri yhteistyötahoja. Kunnianhimoinen projekti lisäsi paikallishistorian ja kulttuuriympäristön tuntemusta ja osallisti jännittävillä tavoilla lapsia ja nuoria. Aidoissa, historiallisissa ympäristöissä tuettiin oppimista tekemällä ja eläytymällä entisajan elämään kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi aikamatka-teemaisissa työpajoissa koululaiset opiskelivat vanhan ajan oppitunnilla, harjoittelivat käsityötaitoja ja kohtasivat tehtaan insinöörin rouvan kahvikutsuilla.

Lisäksi Utra ennen ja nyt -toiminta otti huomioon muutkin kohderyhmät, kuten nuoret aikuiset ja ikäihmiset. Paikalliset toimijat, Joensuun kaupungin nuorisotyö, seurakunta ja asukasyhdistys, olivat mukana järjestämässä aarrejahtitapahtumia iltapäiväkerholaisille, omaa identiteettiä ja lähiympäristöä tutkivaa työpajaa nuorille aikuisille sekä keskustelutilaisuuksia senioreille. Erityisen hienoa monimuotoisessa hankkeessa oli museon rohkea jalkautuminen yleisöjen pariin. Oppilaat ja muut paikalliset saivat tällä tavoin uutta näkökulmaa museotyöhön ja pääsivät osallistumaan museon toimintaan.

Merkittävä osa hankkeen toimintaa oli myös eri aikakausia koskevan kulttuuriperintöaineiston kerääminen paikallisilta. Hankkeen kautta toteutettiin mobiiliopastuksia, joissa hyödynnettiin paikallisilta kerättyä materiaalia. Utra ennen ja nyt oli läsnä aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa. Monipuoliset toteutustavat ja luovat menetelmät ovat tuoneet historiaa eläväksi muun muassa musiikin ja draaman kautta. Uudenlaisen yhteistyön luominen on lisännyt museon näkyvyyttä ja tunnettuutta paikallisesti.

Tunnustuspalkinto jaetaan Suomen Museoliiton Museopäivillä 2.9.2020. Palkinto sisältää kunniakirjan sekä taiteilija Veera Tammisen suunnitteleman palkintolautasen. Samassa tilaisuudessa Pedaali antaa myös kunniamaininnan Oulun taidemuseon Ellen Thesleff – Aurinkosuudelma -näyttelyn virtuaalisille ja digitaalisille palvelusisällöille. Kokonaisuus on hieno esimerkki siitä, miten Suomen museopedagogisella kentällä reagoitiin nopeasti ja innovatiivisesti poikkeukselliseen koronapandemiaan ja sen vaikutuksiin. Oulun taidemuseon virtuaalikierros oli toteutettu laadukkaasti ja mahdollisti yleisöjen vierailun näyttelyssä digitaalisessa muodossa. Haastavan poikkeustilan aikana moni museo toimi rohkeasti ja tarttui digitaalisiin sisältöihin sinnikkäästi.

Vuoden museopedagoginen teko -palkinto jaettiin nyt viidennentoista kerran. Palkinnon saajaa voi ehdottaa kuka tahansa. Yhdistyksen hallitus valitsee voittajan saatujen ehdotusten joukosta. Viime vuonna palkinto meni Tuusulan museon Luminaari-hankkeelle. Tänä vuonna palkintoa tavoitteli yhteensä 16 ehdokasta. Kaikki ehdokkaat ja aiemmin palkitut löytyvät osoitteesta: https://pedaali.fi/

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry on aloittanut toimintansa 2005. Pedaali ry:n tavoitteena on edistää museopedagogista toimintaa, vahvistaa museoiden yleisötyötä tekevien ammatillista identiteettiä ja arvostusta, sekä tukea jäsentensä ammatillista kehittymistä. Yhdistys toimii alan keskustelufoorumina ja tarjoaa jäsenistölleen koulutusta ja verkostoja.

Lisätietoja:

Maiju Tuisku

Pedaali ry:n puheenjohtaja

maiju.tuisku@turku.fi

puh. 040 702 0813

www.pedaali.fi

Iiris Heino

Intendentti (näyttelyt, alueellinen museotyö) Pohjois-Karjalan museo

iiris.heino@joensuu.fi

050 351 8608 

Vuoden museopedagogista palkintoa vastaanottamassa Joensuun museoiden museonjohtaja Tarja Raninen-Siiskonen ja projektikoordinaattori Reetta-Mari Kellokoski Valtakunnallisilla museopäivillä 2.9.2020.

VUODEN MUSEOPEDAGOGINEN TEKO -EHDOKKAAT 2019 JULKISTETTU

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry jakaa vuosittain Vuoden museopedagoginen teko -palkinnon museopedagogiaan liittyvälle projektille, hankkeelle tai teolle, joka on ollut ajankohtainen kuluneen vuoden aikana. Pedaali haluaa palkinnolla nostaa esiin esimerkillisiä ja huomionarvoisia panostuksia museoiden yleisötyöhön ja pedagogiseen toimintaan sekä lisätä alaan liittyvää tietoisuutta myös suuren yleisön keskuudessa. Vuonna 2019 ehdotuksia Vuoden museopedagogiseksi teoksi tuli 18. Palkinnonsaaja julkistetaan Museolehtoripäivillä 17.–18.9.2019 Helsingissä.

Ehdokaslista antaa kattavan kuvan siitä, miten monipuolisin keinoin ja moninaisin tapahtumin suomalaiset museot kohtaavat asiakkaansa. ”Vuoden museopedagoginen teko -palkittavan valinta on vuosittain varsin antoisa mutta myös hankala tehtävä – eikä vuosi 2019 tee poikkeusta! Ehdolla on lähes 20 hanketta, joista jokaisella on oma ainutlaatuinen arvonsa. Ja kaiken lisäksi tämä on vain pintaraapaisu siitä hienosta pedagogisesta työstä, mitä Suomen kulttuurilaitoksissa tehdään”, toteaa Pedaalin hallituksen puheenjohtaja Maiju Tuisku.

Vuoden museopedagoginen teko 2019 -ehdokkaat

Palanderin talon murhamysteeri
Hämeenlinnan kaupunginmuseo
Murhamysteeri museossa -pelissä 2–8-henkiset joukkueet yrittävät ratkaista kuvitteellista murhatapausta, joka sijoittuu Hämeenlinnaan vuonna 1911. Vihjeitä mysteeriin antoivat näyttelijät, jotka koostuivat museon omasta henkilökunnasta. Marraskuussa 2018 järjestettyihin neljään ensimmäiseen pelikertaan osallistui yli 350 pelaajaa, ja se toi Palanderin taloon paljon uusia kävijöitä.

Ystävyyslataamo-hanke ja Työkalupakki museonystäväyhdistyksille 2018 -julkaisu
Museonystäväyhdistykset ja Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon Ystävät DAMY ry
Museoystäväyhdistysten yhteistyöhankkeessa koottiin hyväksi havaittuja toimintamalleja ja jaettiin kokemuksia 21 museoystäväyhdistyksen ja niiden lähes 5000 jäsenen kesken.

Sopeudu muutokseen – ilmastokoulutus työyhteisöille
Luonnontieteellinen museo Luomus
Museolehtori Satu Jovero ja hänen työryhmänsä Virve Viertiö ja Anne Granroth ovat toimineet ilmastonmuutoslähettiläinä luodessaan Luomuksen Muutosta ilmassa -näyttelyn yhteyteen ilmastonmuutoskoulutuksen työyhteisöille. Sopeudu muutokseen -koulutukseen on osallistunut finanssialan, kaupunkisuunnittelun sekä puutarha-alan asiantuntijoita, ravintolayrittäjiä ja Helsingin yliopiston alumneja.

Nurinkurin-näyttely
Rovaniemen taidemuseo ja Lapin yliopiston kuvataideopiskelijat
Kokoelmaan perustuvan näyttelyn ovat koonneet Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijat, jotka ohjaavat myös näyttelyyn pohjautuvia nurinkurisuutta eri tavoin käsitteleviä työpajoja. Näyttelyn aiheet kannustavat ajatusleikkeihin ja itsestäänselvyyksien kyseenalaistamiseen. Teokset saattavat hassutella, mutta niistä voi löytää myös kriittisiä ja ajankohtaisia keskustelunavauksia.

Pako linnasta -tapahtuma
Hämeen linna ja Fenix ohjelmapalvelut oy
Pako linnasta -tapahtumassa ryhmällä (2–4 henkeä) on aikaa 2 tuntia paeta linnasta selvittämällä erilaisia linnan sisältöihin ja historiaan liittyviä kysymyksiä. Tapahtumat ovat olleet loppuunmyytyjä, ja tuoneet linnoihin uusia asiakasryhmiä, kuten nuoria aikuisia.

Queer-opastukset
Taidekoti Kirpilä
Raikas queer-näkökulma kokoelmaan on tuonut uudella tavalla lähestyttäväksi teoksia ja saavuttanut uusia yleisöjä. Vastaavia opastuksia on otettu käyttöön muissakin museoissa.

Baletticroquis
Helsingin Taidehalli ja Suomen taideyhdistys
Suomen Taideyhdistyksen järjestämässä liikecroquis’ssa keskitytään havainnoimaan baletin tarjoamia liikkeitä ja balettitanssijan kehon anatomista rakennetta. Suosituissa piirustusilloissa croquispiirtämisen ilo ja elämyksellisyys yhdistyvät henkilökohtaiseen kokemukseen.

Musiikki ja tanssi esikolumbiaanisessa taiteessa -projekti
Didrichsenin taidemuseo
Kevään 2019 aikana Helsingin päiväkodeilla, peruskouluilla ja lukioilla on ollut mahdollisuus varata ilmainen pedagoginen kierros Didrichsenin esikolumbiaanista kokoelmaa esittelevään uusittuun näyttelyyn. Kierroksella tutustutaan oppaan johdolla näihin muinaisiin kulttuureihin ja siihen, minkälaisia erilaisia merkityksiä musiikilla ja tanssilla on niissä ollut. Vierailusta on pyritty tekemään osallistuva ja elämyksellinen – Oppilaat pääsevät soittamaan, laulamaan ja viestimään musiikin keinoin.

Ilmaiset matkat Alajärven Nelimarkka-museoon Etelä-Pohjanmaan koululaisryhmille
Nelimarkka-rahasto ja Nelimarkka-museo
Koulujen resurssit vierailla kulttuurilaitoksissa ovat rajalliset ja kuljetuskustannukset ovat suurin menoerä, sillä välimatkat maakunnassa ovat pitkät. Ilmaiset matkat ovat laskeneet kynnystä vierailla ja saada taidekasvatusta koulun ulkopuolella, ja melkein jokaisesta Etelä-Pohjanmaan kunnasta on kyetty tulemaan museovierailulle Alajärvelle.

Luminaari 2019
Tuusulan museo
Luminaari 2019 on lumitalven iloja, ilmastonmuutosskenaariota ja kestävän kehityksen yhteisvastuuta puntaroiva monialainen oppimiskokonaisuus. Sen lähestyy ilmastonmuutostematiikkaa iloisesta tulokulmasta, kestävän kehityksen mahdollisuuksia omaan arkeen ja elämäntapaamme peilaten sekä nämä “vaikutusteoiksi” yhdistäen. Luminaariin osallistui yhteensä noin 150 oppilasta ja opettajaa, ja siitä on tulossa pysyvä osa Tuusulan kulttuurikasvatussuunnitelmaa.

Livestriimatut opastukset
Kansallismuseo
Livestriimatut opastukset ovat uudenlainen tapa tarjota kouluille opastuksia maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Koulut voivat seurata opastusta omasta luokasta käsin ja kysyä opastuksen aikana herääviä kysymyksiä kommentoimalla opastusta. Livestriimatut opastukset ovat mahdollistaneet Kansallismuseon sisältöihin tutustumisen koko Suomen kouluille: Jokaista livestriimattua opastusta on seurannut 100–200 koululuokkaa, eli arviolta 2 000–4 000 oppilasta ympäri Suomen.

Pekka Töpöhäntä – sananvapaus ja vastuu museon ja teatterin keinoin
Päivälehden museo ja Laajasalon Huvilateatteri
Pekka Töpöhännän 80-vuotisjuhlan kunniaksi valmistuneet näyttely ja museota kulisseinaan käyttävä näytelmä keskittyvät erilaisuuden ymmärtämiseen ja hyväksymiseen sekä muistuttavat sananvapauteen liittyvästä vastuusta. Näyttelyn ja näytelmän tärkeä osa on Kissojen Päivälehti, joka tarjoaa tietoja ja viihdykettä kaikille näyttelyvieraille sekä mahdollistaa lukuisten mediakasvatuksellisten aiheiden käsittelyn erityisesti esikouluikäisten ja alakoulun kolmen ensimmäisen vuosiluokan kanssa.

Ryömi, konti – viesti vauvuudesta
Porin taidemuseo ja Porin lastenkulttuurikeskus
Näyttely on suunnattu erityisesti vauvaperheille, jotka ovat yhä enenevässä määrin taidenäyttelyiden asiakasryhmä, mutta jolle ei erityisesti ole kohdennettuja näyttelyitä. Näyttelyn taustalla on myös erityislaatuinen Porin taidemuseon museopedagogian ja Porin lastenkulttuurikeskuksen liki 20-vuotinen yhteistyö sekä taidemuseossa 2003 käynnistetty valtakunnallisesti laajasti levinnyt Vauvojen värikylpy.

Taidelabra – Hyvinkään taidemuseon toiminnallinen näyttelytila
Hyvinkään taidemuseo
Taidelabra on oppimisympäristö ja kokoelmanäyttely samoissa raameissa. Taidelabran suunnittelu- ja kehitystyö on ollut monitasoinen ja osallistava, uusia käytänteitä kokeileva. Taidelabraa on suunniteltu ja valmisteltu elokuusta 2018 lähtien yhdessä asiakkaiden, ulkopuolisten asiantuntijoiden, Aalto-yliopiston taidekasvatuksen opiskelijoiden ja museon koko henkilökunnan kanssa.

Kulttuuri kyläilee Järvenpäässä
Järvenpään taidemuseon, Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän (Järvenpään alueen kotihoito) ja Setlementti Louhela
Kulttuuri kyläilee on yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on lisätä kulttuurin saavutettavuutta kotona asuville ikäihmisille. Kokonaisuuteen kuuluu kolme erilaista taidepakettia, jotka sisältävät taideteoksen sekä teemaan liittyvän aistimateriaalin. Vapaaehtoinen kulttuuriluotsi toteuttaa yhteisen taidetuokion, jonka tavoitteena on aktivoida aisteja ja herättää muistojen kautta keskustelua, ja joka on maksuton ikäihmiselle.

Ammattilaisten ääni -työpajat ammattiin opiskeleville
Hotelli- ja ravintolamuseo
Ammattilaisten ääni -työpajat ovat vastanneet ammatillisten oppilaitosten nykytilanteen haasteisiin tarjoamalla helposti saavutettavaa museopedagogista palvelua, jonka tavoitteena on ollut vahvistaa opiskelijoiden ammatti-identiteettiä. Työpajoissa on tutustuttu ammattipedagogin kanssa alan ammattiryhmien historiaan sekä palkkauksen ja tehtävänkuvien muutokseen. Työpajat ovat maksuttomia ja niitä on voinut tilata myös suoraan oppilaitoksiin.

Virus! Mediamysteeri
Päivälehden museo, Vantaan kirjastot, Aalto-yliopisto
Virus! on 10–12 -vuotiaille lapsille suunnattu, tablettitietokoneilla pelattava, medialukutaitoa kehittävä peli, joka otettiin käyttöön Päivälehden museossa maaliskuussa 2019. Koululuokat yrittävät pelin tarinassa pelastaa museon sisältämät tiedot niitä uhkaavalta, vaaralliselta tietokonevirukselta. Pelin kehitystyössä Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijat tekivät tiivistä yhteistyötä vantaalaisen Kartanokosken koulun 5. luokan kanssa.

Mobiilireittejä kulttuuriperintöön -hanke
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran, Museoliitto, Lohjan museo, Mediamuseo Rupriikki ja Postimuseo (Tampere), Rauman museo, Villa Rullud / Espoon kaupunginmuseo, Vantaa kaupunginmuseo, Tuusulan museo, Heinolan museo, Verlan museo ja Keski-Suomen museo
Mobiilireittejä kulttuuriperintöön -hankkeessa nuoret osallistuivat lähialueen kulttuuriperinnön ja -ympäristön tunnistamiseen, määrittelemiseen ja esittämiseen luomalla uusia, oman näköisiä mobiilireittejä yhdeksällä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Mobiilireitit laadittiin museoiden käytössä olevalle Seinätön museo -alustalle ja ne ovat nyt kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettävissä.

Lisätietoja

Jenni Sahramaa, Pedaali järjestösihteeri, info@pedaali.fi ja p. 050 5844865
Maiju Tuisku, Pedaalin puheenjohtaja, maiju.tuisku@turku.fi