Nordic inspiration – Fresh approaches in museum education

Pedafooni 4, 2016

Pohjoismaisten museopedagogisten yhdistysten yhteistyönä tehty julkaisu Nordic Inspiration – Fresh Approaches To Museum Learning sisältää 25 esimerkkiä museopedagogisista projekteista ja hankkeista. Valikoima esittelee sitä monipuolista pedagogista työtä, jota Pohjoismaissa tehdään museoissa ja muissa kulttuurilaitoksissa. Julkaisu on tehty yhdessä Pedaalin pohjoismaisten sisarjärjestöjen FISOSin (Islanti), FUISMin (Ruotsi), MiD:n (Tanska) ja SFF:n (Norja) kanssa. Yhdessä järjestöt muodostavat verkoston NAME (Nordic Associations for Museum Education), jonka tarkoituksena on museopedagogian aseman ja pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen. Nordic Inspiration –julkaisussa artikkelit ovat sekin kunkin maan omalla kielellä että englanniksi.

Nuoret ja kulttuurinen osallisuus

Pedafooni 1, 2007

Nuorille halutaan tarjota kulttuurielämyksiä niin museoissa, teattereissa kuin nuorisotaloillakin. Nuoret ovat haluttu yleisö, mutta missä kuuluu nuorten oma ääni? Aika usein taitaa käydä niin, että nuorille tarjotaan valmista ohjelmaa mutta ei mahdollisuutta osallistua sen suunnitteluun. Tämä julkaisu on tehty herättämään keskustelua nuorten osallistamisen tarpeellisuudesta. Tapausesimerkkien yhteydessä pohditaan nuorten osallistamisen päämääriä ja vaikutuksia paitsi nuoriin, myös järjestävään instituutioon ja muuhunkin yleisöön.

Opastamisen nykypäivää

Pedafooni 2A, 2009 

Julkaisun tekstit ovat saaneet alkunsa Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry:n toukokuussa 2008 järjestämästä seminaarista Opastamisen historiaa ja nykypäivää sekä yhdistyksen tekemästä tutkimuksesta oppaiden työnkuvista ja työsuhteista. Yhdessä näistä aineistoista muodostuu kokonaisuus, jossa tarkastellaan nykypäivän opastustoiminnan todellisuutta ja kootaan esimerkkejä erilaisista uusista opastamisen muodoista.

Opastamisen historiaa

Pedafooni 2B, 2010
Julkaisuun on koottu läpileikkaus siitä, millä tavoilla niin taidemuseoiden, kulttuurihistoriallisten kuin luonnontieteellisten museoiden alalla yleisön opastaminen on järjestetty; kuka opastuksia on tehnyt ja kenelle niitä on tarjottu. Vastauksia saadaan myös siihen, mitä ja miten on opastettu. Kiinnostavaksi kysymykseksi nousee se, mikä kaikki on opastustyötä ja mikä suhde opastustyöllä on ollut muuhun museossa tapahtuvaan opetus- ja yleisötyöhön, tai tutkimukseen sekä näyttelyiden suunnitteluun ja toteutukseen eri museoaloilla.

It’s all Mediating. Conference report

Pedafooni 3, 2013

Toukokuussa 2012 järjestetyn kansainvälisen It’s All Mediating -seminaarin pohjalta tehty englannin kielinen julkaisu keskittyy pohtimaan kahden museon perustoiminnon -näyttelytoiminnan ja yleisötyön – välisen suhteen problematiikkaan. Seminaarin avainkysymykset koskivat kuraattorien ja yleisötyön tekijöiden yhteisiä tai eriäviä päämääriä, keskinäistä työnjakoa, ohjaavia arvoja sekä mahdollisuuksia entistä parempaan yhteistyöhön ammattikuntien välillä. Seminaari järjestettiin yhdessä Suomen kuraattorien yhdistyksen, Nykytaiteen museo Kiasman, Suomen Museoliiton ja Aalto yliopiston kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan koulutusohjelman CuMMA:n kanssa. Seminaarijärjestelyissä olivat mukana Suomen valokuvataiteen museo, Helsingin  taidemuseo, Porin taidemuseo ja Rauman taidemuseo.

INTOA JA IDEOITA YLEISÖTYÖHÖN

Ideointipaja ti 3.12. klo 14-17, Kiasma

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry on laatimassa uutta pedagogista julkaisua kaikille alasta kiinnostuneille. Tavoitteenamme on edistää museopedagogista toimintaa ja tukea jäsentemme ammatillista kehittymistä, joten haluamme nyt luoda julkaisun joka on tuotettu yhdessä jäsenistömme kanssa. Julkaisu tulee olemaan korttipakan muodossa ja tarkoituksena on jakaa kaikille hyviä vinkkejä sekä virikkeitä työelämään. Helposti käteen otettava pakka tarjoaa ideoita ja uusia työkaluja pedagogiseen työhön. Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa pakan sisältöön! Millaisia neuvoja sinä tarvitsisit omassa työssäsi? Mikä on sinusta tärkeää jakaa muille pedagogeille?

Tule mukaan Pedaalin järjestämään ideointi-iltapäivään! Kokoonnumme yhdessä pohtimaan ja ideoimaan vinkkejä työelämään 3.12. tiistaina klo 14-17 Kiasmaan. Vinkkejä ja ideoita kerätään ylös ohjatussa työpajassa, jonka jälkeen parhaat ideat pääsevät mukaan julkaisuun. Workshopin alustaa ja fasilisoi pitkän linjan museoasiantuntija, Opetushallituksen kokeilukeskuksessa työskentelevä Ulla Teräs. Useissa kehitystehtävissä mukana ollut Ulla Teräs on toiminut muun muassa 2016 avatun Helsingin kaupungin museon uudistushankkeen reforminjohtajana, sekä Arkkitehtuuri- ja Designmuseon Uusi museo -konseptityöryhmän jäsenenä.

Nyt sinulla on ainutlaatuinen tilaisuus tulla kuulemaan vinkkejä työelämääsi, verkostoitumaan, jakamaan kokemustasi ja inspiroitumaan työelämästä. Tule näkemään uusin silmin, mitä museossa tulevaisuudessa tehdään ja millainen rooli museoilla voi olla! Tilaisuuden alkupuheenvuorot myös streamataan, eli vaikka et pääsisikään paikalle, voit silti kommentoida ja jakaa omia vinkkejäsi. Työpaja on avoin kaikille pedagogiasta kiinnostuneille, ei vain museotyöntekijöille.

Tilaisuus on maksuton, luvassa kahvitarjoilu.

Ennakkoilmoittautuminen osoitteeseen info@pedaali.fi viimeistään 25.11.2019!

New approaches NOW – from museum education to audience engagement

Pedafooni 4, 2016

Pedaalin uusin julkaisu pohtii 2010-luvun yleisötyötä museoissa. Artikkelikokoelman tekstit esittelevät erilaisia ratkaisuja museoiden yhteiskunnallisen aseman uudelleenajatteluun ja antavat ideoita uusien toimintatapojen kehittämiseen. Yhdistys järjesti toukokuussa 2015 Helsingissä kansainvälisen seminaarin samasta aiheesta. Julkaisun artikkelien kautta lähestytään moninaisia teemoja, jotka herättävät pohtimaan, kenelle museo kuuluu ja kenelle museotyötä tehdään. Ne määrittelevät uudelleen rajan museoammattilaisen ja museokävijän välillä, ja kuten laajalti museokentällä tänä päivänä, myös artikkeleissa korostuu museoiden kulttuuriperintötyön rinnalla laajempi yhteiskunnallinen rooli ja vastuu. Suomalaisia esimerkkejä tarjoaa julkaisun case study -osio, joka esittelee Suomen museokentän esimerkillisiä työ- ja toimintamalleja vuosien varrelta. Kaikki esitellyt tapaukset on palkittu Pedaalin myöntämällä Vuoden museopedagoginen teko -palkinnolla vuosina 2006–2015. Julkaisu on englanninkielinen.

MATKA HÄMEENLINNAAN!

Perjantaina 15.11. Pedaali järjestää koko päivän retken Hämeenlinnaan. Tämä marraskuinen retki sopii teemaltaan ja kohteiltaan pimeään ja synkkään syksyyn täydellisesti!

Matkan ensimmäisenä etappina on tämän vuoden toukokuussa Suomen kansallismuseon yleisökohteena avautunut Suomen suurin vankilamuseo, jossa mennyt elää seinäkirjoituksissa, esineissä ja ajan kolhimissa selleissä.

Vankilasta vapauduttuamme matkaamme Hämeenlinnan keskustaan lounaalle. Lounaan jälkeen suuntaamme Hämeenlinnan museon Palanderin talolle, jossa pääsemme ratkaisemaan 1910-luvun Hämeenlinnaan sijoittuvaa kuvitteellista murhamysteeriä!

Takaisin Helsinkiin ja Turkuun lähdemme klo 16.

Päivän ohjelma 15.11.:

Lähtö Turusta 7:45, Lähtö Helsingistä 8:15

klo 10-11:30 Hämeenlinnan vankila: Hanna Forssell, Joni Karjalainen, Elisa Sarpo

klo 12 lounas keskustassa Palanderin talon lähellä: omakustanteinen ja valintainen ravintola.

13:30 Palanderin talo, jossa uusi murhamysteeri: Ompeluseura-teema.

16 Paluu,
Turussa perillä viim. 18:30, Helsingissä perillä viim. 17:45.

Pedaali maksaa jäsenilleen osallistumisen ohjelmaan ja kuljetukset Helsingistä ja Turusta. Lounas on omakustanteinen.

Ilmoittaudu mukaan matkalle viimeistään 1.11. -> info@pedaali.fi 

Osallistujamäärä matkalle on rajattu.

Kuva, Ville Tarhala (hmlmuseo.fi)

TERVETULOA VIETTÄMÄÄN PEDAALIN PIKKUJOULUJA!

Keskiviikkona 11.12. klo 16 alkaen vietämme pikkujouluja Tekniikan museolla (Viikintie 1, Helsinki)

Illan aloittaa tutustuminen museon uuteen Kummituksen keksintökoje -näyttelyyn:

”Näyttelyssä museon kummitus kutsuu lapset tarkastelemaan teknisiä laitteita; miettimään, mikä on uutta ja mikä vanhaa; tutustumaan suomalaisiin keksijöihin ja keksintöihin ja lopuksi käynnistämään kummituksen kummallisen kojeen. Lapset voivat myös jättää oman jälkensä näyttelyyn askartelemalla oman keksintönsä ja asettamalla sen esille.

Näyttely on suunniteltu vahvistamaan lasten omaa luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä sekä kannustamaan lapsia tutkimaan ja kokeilemaan. Se kannustaa lapsia luovaan ajatteluun ja luo valmiuksia käsitteelliselle ja tieteelliselle ajattelulle.

Kummituksen keksintökoje -näyttely huipentaa Tekniikan museon 50-vuotisjuhlavuoden. Näyttely on viimeinen vaihe Tekniikan museon suurta 2016 alkanutta perusnäyttelyuudistusta. Näyttely on esillä vuoteen 2024 asti.”

Tämän jälkeen siirrymme nauttimaan illan herkullista tarjoiluista ennen illan toista ohjattua ohjelmanumeroa eli Käsityökoulu Robotin työpajaa, jossa valmistamme valolla
käynnistettävän tärinärobotin. Osallistujat saavat robotin itselleen kotiin viemisiksi.

Loppuillan nautimme yhdessäolosta kera kakun ja viinin.

Tarjoilut pikkujouluihin toimittaa Om nam.

Ilmoittautumiset 25.11. mennessä -> info@pedaali.fi

Tervetuloa!

INNOVAATIOTYÖKALUJA MUSEOTYÖHÖN -KOULUTUS PEDAALILAISILLE 30.10. TURUSSA

Kyniä.

Museot innovaatioalustoina ja Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry kutsuvat museoammattilaiset iltapäiväkoulutukseen, jossa tutustutaan käytännön innovointimenetelmiin ja niiden mahdollisuuksiin museotyössä. Koulutus järjestetään 30.10. Aboa Vetus & Ars Novan Factory-tilassa klo 12–16. Koulutus on maksuton.

Koulutuspäivä koostuu lyhyistä puheenvuoroista sekä innovaatiomenetelmien kokeilemisesta käytännössä. Päivän aikana perehdytään innovaatiotyöskentelyyn ja opitaan erilaisia museotyössä hyödyllisiä innovaatiotyökaluja. Kouluttajana toimii Petri Katajarinne Nuori Yrittäjyys ry:stä.

Päivän ohjelma:

12.00 – 12.10 Museot innovaatioalustoina -hanke esittäytyy

12.10 – 12.30 Petri Katajarinne (Nuori Yrittäjyys ry): Mitä innovointi on?

12.30 – 14.00 Innovaatiomenetelmien testaamista: kohderyhmän ja ongelman määrittely

14.00 – 14.30 Kahvitauko

14.30 – 15.30 Innovaatiomenetelmien testaamista: ideointi ja ongelmanratkaisu

15.30 – 16.00 Syntyneiden ideoiden esittely ja yhteenveto

Museot innovaatioalustoina -hankkeessa on toteutettu innovaatiotoimintaa museoissa ja kokeiltu erilaisia menetelmiä yhteistyössä korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Kokeilujen pohjalta on kehitetty menetelmiä, joissa kulttuuriperintöä käytetään ideoinnin ja luovan ongelmanratkaisun apuna. Koulutukseen osallistuvat saavat mukaansa menetelmiä esittelevän työkirjan.

Ilmoittaudu koulutukseen 23.10. mennessä osoitteeseen info@pedaali.fi

Tervetuloa!