Gallen-Kallelan Museon Paluu Keniaan hanke on Vuoden museopedagoginen teko 2023

Gallen-Kallelan Museon Paluu Keniaan -hanke on Vuoden museopedagoginen teko 2023

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry on valinnut espoolaisen Gallen-Kallelan Museon Paluu Keniaan -näyttelyn Vuoden museopedagogiseksi teoksi vuonna 2023. Vuosittain jaettavalla palkinnolla Pedaali ry nostaa esiin esimerkillisiä ja huomionarvoisia panostuksia suomalaisten museoiden yleisötyöhön ja pedagogiseen toimintaan. 

Paluu Keniaan -hankkeessa tavoiteltiin vastavuoroisuutta ja antikoloniaalisten käytäntöjen tuomista museotyön arkeen yhdessä Suomessa asuvien kenialaistaustaisten henkilöiden kanssa. Hankkeessa luotiin näyttely, joka ei toista vanhaa narratiivia Akseli Gallen-Kallelan Kenian matkasta, vaan nostaa esiin nykykenialaisten ajankohtaisia näkemyksiä. Hankkeen kenialaistaustainen yhteisökoordinaattori kokosi työpajaosallistujat, jotka valitsivat näyttelyn etnografiset esineet sekä osan taideteoksista. Työpajan osallistujien haastatteluja käytettiin saliteksteissä ja näyttelykirjassa ja ne tallennettiin Gallen-Kallelan Museon kokoelmaan. Haastatteluaineisto toimii ylisukupolvisen tiedon siirtäjänä Suomessa syntyneille kenialaistaustaisille henkilöille. Näyttely on osoittanut, että vaikeitakin historiallisia aiheita voidaan käsitellä museoissa uusista näkökulmasta, yhteisöjä yhdistävällä tavalla. Hanke tuotettiin kokonaan yleisötyönä, vuorovaikutuksessa kenialaistaustaisen yleisön kanssa. Koko museo seisoi uudenlaisten valintojen takana prosessin ajan. Näyttely sai tukea Espoon kaupungilta sekä Koneen Säätiöltä.

Pedaali ry perustelee palkinnon saajan valintaa seuraavanlaisesti: 

Paluu Keniaan -hankkeessa on rohkeasti tavoitettu uusi asiantuntijayleisö ja onnistuttu yhdessä tekemisessä monimutkaisen ja haastavan aiheen tiimoilta. Museossa kuunneltiin ennakkoluulottomasti ja aidosti kenialaistaustaisia asiantuntijoita. Hanke osoitti, kuinka yleisön kanssa tehdyn yhteistyön avulla kokoelmatietoja voidaan täydentää ja tietoa tallentaa myös tulevaisuuden suomalaisia varten. Hanke kattoi laajasti museon eri toiminnot ja on hieno esimerkki siitä, miten perusteellisesti mietitty ja hyvin tehty yleisötyö hyödyttää koko museo-organisaatiota ja tukee museon eri toimintoja.

Kunniamaininta TATAMURI® museossa -ryhmätoiminnalle

Lisäksi Pedaali ry antaa kunniamaininnan tamperelaiselle TATAMURI® museossa -ryhmätoiminnalle, joka on suunnattu muistisairaille ja heidän läheisilleen. TATAMURI® (Taidetta ja tarinoita muistisairaan rinnalla) -menetelmän tavoite on lisätä muistisairaiden ja heidän läheistensä hyvinvointia, kommunikointia ja ryhmäytymistä. Menetelmän käyttö tukee sairastuneiden identiteettiä ja tarjoaa omaisille vertaistukea. Menetelmän ovat alun perin kehittäneet ryhmätaideterapeutit Tiina Butter ja Marjatta Hiltunen. Tapaamisia on toteutettu Konkarit – ikäihmisten museopalveluna tamperelaisissa museoissa. Tapaamisessa muistisairaat ja läheiset tutustuvat ohjaajan kanssa näyttelyyn ja keskustelua jatketaan taidetyöpajassa hyödyntäen museoiden näyttelyissä nähtyjä valokuvia, esineitä, tuoksuja ja ääniä. Päähuomio ei ole muistisairaudessa vaan elämässä, jossa voi kokea elämyksiä ja oppia uutta. Osallistujat ovat iloinneet uusista ystävyyssuhteista sekä kokeneet pienryhmätoiminnan tunnelman helpottavan arkea. 

TATAMURI® museossa saa Pedaali ry:n kunniamaininnan sydämellisesti ja kunnianhimoisesti taiteen ja sote-alan välimaastossa tehdystä merkittävästä työstä. Hanke on hieno esimerkki siitä, miten museot voivat palvella hyvin erilaisia ja eri ikäisiä yleisöjä uudenlaisen yleisötyön keinoin ja yhteistyön avulla.

Vuoden museopedagoginen teko -palkinto

Tunnustuspalkinto jaetaan nyt kahdeksannentoista kerran Suomen Museoliiton Yleisötyöpäivillä 6.9.2023 Mäntässä. Palkinto sisältää kunniakirjan ja Hanna Kaisa Vainion suunnitteleman kiertopalkinnon,  Liitelijä – Girddášit -veistoksen. Palkinnon saajaa voi ehdottaa kuka tahansa. Yhdistyksen hallitus valitsee voittajan saatujen ehdotusten joukosta. Tänä vuonna palkintoa tavoitteli yhteensä 14 ehdokasta. Kaikki ehdokkaat ja aiemmin palkitut löytyvät osoitteesta www.pedaali.fi. Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry:n tavoitteena on edistää museopedagogista toimintaa, vahvistaa museoiden yleisötyötä tekevien ammatillista identiteettiä ja arvostusta sekä tukea jäsentensä ammatillista kehittymistä. Yhdistys toimii alan keskustelufoorumina ja tarjoaa jäsenistölleen koulutusta ja verkostoja.

Lataa tiedote PDF-muodossa tästä

Lisätietoja:

Tuuli Uusikukka
Pedaali ry:n puheenjohtaja
tuuli.uusikukka@museoleikki.fi
+358 50 5503911

Minna Turunen
Museolehtori Gallen-Kallelan Museo
minna.turunen@gallen-kallela.fi
+358 10 406 8846

Lila Heinola
Museolehtori Tampereen kaupunki
lila.heinola@tampere.fi
+358 40 806 3079