Nuoret ja kulttuurinen osallisuus

Museer, teatrar och ungdomsgårdar vill alla erbjuda ungdomar kulturupplevelser. Ungdomar är en eftersökt målgrupp, men hör man ungdomars egen röst? Det verkar vara så att ungdomarna ofta erbjudas färdigt program, men ingen möjlighet att delta i planeringen. Denna publikation är skriven för att väcka diskussion om hur nödvändigt det är att främja ungdomarnas delaktighet. Genom fallexemplen begrundas ändamålen för att främja delaktighet hos ungdomar och diskuteras hur den påverkar inte bara ungdomar, utan den institutionen som organiserar ungdomsverksamhet och även allmän publik. Publikationen är skriven på finska.