ÅRETS MUSEIPEDAGOGISKA HANDLING

Med utmärkelsen Årets museipedagogiska handling vill Pedaali påverka hur det museipedagogiska arbetet uppskattas och även sprida kunskap om det hos den breda allmänheten. Tanken är att utmärkelsen ska föra fram goda exempel på publikarbete inom museibranschen och projekt i anknytning till den pedagogiska verksamheten.

Pristagaren väljs bland kandidater som har blivit föreslagen inom utsatt tid. Vem som helst kan föreslå en pristagare och kan även föreslå sin egen verksamhet. Ett aktuellt projekt eller verksamhetskoncept belönas med priset. Därför kan man inte föreslå en person.
Till priset hör alltid en statyett och ett diplom.

Pristagare genom åren:

2018 Ungdomssamarbete i projektet Esbo i inbördeskriget (Esbo stadsmuseum)
2017 Konstpedagogikspaket Jag och porträttet (Keuru museet)
2016 Projektet Nostalgiska kvinnor (Lottamuseum, Keuda yrkesinstitut ja Laurea yrkeshögskola)
2015 Adoptera ett monument (Birkalands landskapsmuseum)
2014 Sirkushevoset sairastaa – ett pedagogiskt konserveringsprojekt (Keravan taidemuseo och yrkeshögskolan Metropolia)
2013 Projektet Avara museo – kehittyvä oppimisympäristö (Finlands museiförbund)
2012 Projektet Taide jää mieleen (Aboa Vetus & Ars Nova, Åbo stads välfärdssektor samt Arbetarskyddsfonden)
2011 Länskonstnären i Nyland Outi Korhonen, verksam inom mångkultur
2010 Tammerfors stads museitjänsters TAITE-enhet
2009 Kulttuuriluotsi-verksamheten i Jyväskylä
2008 Publikationen Museologia tänään (red.) Pauliina Kinanen, publicerad av Finlands Museiförbund
2007 Planerare vid Utbildningsstyrelsen Heljä Järnefelt
2006 Arbetsgruppen för Kulttuuripolku vid Åbo stads bildningssektor

Liity jäseneksi