Registeransvarig

Den museipedagogiska föreningen Pedaali rf

 

Adress

PB 589 00101 Helsingfors

 

Kontaktperson för frågor om registret

Organisationssekreterare Jenni Sahramaa tel. 044 2424848, info@pedaali.fi

 

Registrets namn

Medlemsregister för Den museipedagogiska föreningen Pedaali rf

 

Ändamål för behandling av personuppgifter

Grunden för behandling av personuppgifter är i enlighet med föreningslagen ansvar för att föra ett medlemsregister, att sköta medlemstjänst och medlemsinformation, betalning av medlemsavgifter och annan medelanskaffning, samt att se till avtalsförpliktelser. Ändamål för behandling av personuppgifter är i enlighet med föreningslagen ansvar för att föra ett medlemsregister, att sköta medlemstjänst och medlemsinformation, betalning av medlemsavgifter och annan medelanskaffning, samt att se till avtalsförpliktelser.

 

Innehåll i registret

Den registeransvariga behandlar följande personuppgifter av de registrerade:

– grunduppgifter såsom namn, kön, födelsedatum, titel

– kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, adressinformation

– medlemsuppgifter (typ och varaktighet av medlemskap), information om medlemsavgift

 

Källor som i regel används för registret

Registreringen av uppgifter bygger primärt på de registrerades anmälan när de går med i föreningen eller när de uppdaterar sina medlemsuppgifter

 

Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut

Den museipedagogiska föreningen Pedaali rf använder köpta tjänster för tekniskt underhåll, fakturering av medlemsavgifter, annan medelanskaffning, kommunikation med medlemmar och intressenter, samt organisering av medlemstjänster och dataförvaltnings stödtjänst. Uppgifter lämnas ut till tjänsteutövarna för att göra tjänsteorganisering möjligt.

Information överförs inte till länder utanför EU eller EES.

 

Principer för skydd av registret

Personuppgifter samlas i databaser som är skyddad med brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder. Systemet som innehåller personuppgifter kan användas endast av identifierad personal. Varje användare har sitt eget användarnamn och lösenord för systemet. Arbetsstationer och inspelningsformat som används är krypterade. Informationen i registret har inte föreskrivits som konfidentiella.

Manuellt material förvaras i ett låst rum av styrelsemedlemmar eller organisationssekreterare.

Medlemsuppgifter och information om kontrahenter förvaras så länge som medlemskapen eller kontrakten fortsätter och högst 10 år efter den har upphört.

Informationen baserad på samtycke förvaras tills samtycket dras tillbaka.

Den registeransvariga bedömer regelbundet om det är nödvändigt att förvaras informationen när man tar gällande lagar i beaktande. Ytterligare vidtar den registeransvariga skäliga åtgärder för att garantera att registret inte innehåller de registrerades personuppgifter som är inkompatibla, preskriberade eller felaktiga för behandling. Den registeransvariga ska rätta eller radera sådan information omedelbart.

 

Registrerades rätter

Den registrerade har rätt

–        att få information om behandlingen av sina personuppgifter

–        att på begäran kontrollera de registrerade uppgifter om sig själv

–        att begära att felaktiga uppgifter rättas

–        att begära att uppgifter raderas, om raderingen har giltiga orsaker

–        att dra tillbaka sitt samtycke eller vägra behandling av sina personuppgifter om behandlingen grundar sig på den registrerades samtycke

–        att vägra behandlingen av sina personuppgifter eller begära att behandlingen begränsas

–        att överklaga behandlingen av personuppgifter till tillsynsmyndigheten.

 

Uppdaterad sist 19.1.2019

Liity jäseneksi