Nordic inspiration – Fresh approaches in museum education

Publikationen är ett samarbete mellan nordiska museipedagogiska föreningar. Den innehåller 25 exempel av museipedagogiska projekt och initiativ, som framställer det mångsidiga pedagogiska arbetet i nordiska museer och andra kulturinstitutioner. Publikationen är ett samarbete mellan Pedaali och dess nordiska systerföreningar FISOS (Island), FUISM (Sverige), MiD (Danmark) och SFF (Norge). Tillsammans utgör föreningar nätverket NAME (Nordic Associations for Museum Education), som strävar efter att förstärka museipedagogiks status och främja nordiskt samarbete. Artiklar i publikationen är skriven både på vart och ett landets eget språk och på engelska.