FÖRENINGEN

Den museipedagogiska föreningen Pedaali rf arbetar för att främja museipedagogisk verksamhet, förstärka yrkesidentiteten hos dem som arbetar inom det museipedagogiska publikarbetet och för att och öka uppskattningen för deras arbete. Föreningen deltar i diskussionen om museers och andra kulturinstitutioners verksamhet och publikarbete, tar ställning, uppmuntrar till samarbete, informerar och arrangerar olika evenemang.

Medlemsmöten arrangeras ungefär en gång i månaden. Medlemmarnas önskningar tas i beaktande när mötenas innehåll planeras. Möten kan vara besök i utställningar, föreläsningar, diskussionskvällar eller seminarier. En gång per år arrangeras en exkursion i Finland eller utomlands.

Varje år delar föreningen ut utmärkelsen Årets museipedagogiska handling. Den utvecklar den egna publikationsserien Pedafooni. Vem som helst som har intresse för museipedagogik är välkommen att bli medlem i Pedaali rf. E-postlistan Pedaaliposti står till medlemmarnas förfogande för diskussioner som gäller publikarbete. Föreningen informerar också via e-postlistan.

Medlemskap

Pedaali är medlem i följande organisationer:

NAME — Nordic Associations for Museum Education https://www.facebook.com/nordicassociationsformuseumeducation/

InSEA — International Society for Education Through Art

Föreningen för kulturarvsfostran i Finland

Liity jäseneksi