KONTAKT

Pedaali ry – föreningen för museipedagogik
PB 589
00101 Helsingfors

Anna Pöppönen, förbundssekreterare
044 2424 848
info@pedaali.fi

Styrelsen år 2021

Tuuli Uusikukka, ordförande

Riikka Haapalainen

Kirsti Ruissalo

Iris Hyyrynen

Aino Koivukari

Hanna Lämsä

Irene Nurmine

kontakt

Liity jäseneksi