Den museipedagogiska föreningen Pedaali rf arbetar för att främja museipedagogisk verksamhet, förstärka yrkesidentiteten hos dem som arbetar inom det museipedagogiska publikarbetet och för att och öka uppskattningen för deras arbete. Föreningen vill också stödja sina medlemmars yrkesutveckling genom seminarier och nätverk. Den också fungerar som ett diskussionsforum inom branschen. Föreningens finskspråkiga publikationsserie heter ”Pedafooni”.Pedaali rf grundades år 2005 och den har för närvarande cirka 270 medlemmar. Vem som helst som har intresse för museipedagogik är välkommen att bli medlem i Pedaali rf.