MAL & Pedaali: Yleisötyön ammattilaisaamu: teemana etätyö

Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ja Museopedagoginen yhdistys Pedaali järjestävät yhdessä yleisötyön ammattilaisaamun kesäkuussa. Etätapaaminen järjestetään torstaina 31.8. klo 9-10. Tervetuloa mukaan! Elokuun tapaamisen teemana on etätyön tekeminen yleisötöissä.

MAL selvitti korona-ajan kyselyissään etätöiden tekemistä eri museoalan työkentillä. Elokuun tapaamisessa käsitellään kyselyn tuloksia yleisötyön parissa työskentelevien osalta. Miten yleisötyön parissa työskentelevät kokivat etätyöskentelyn vai oliko se ylipäänsä mahdollista? Entä miten työyhteisön hyvinvoinnista voidaan huolehtia, jos osa työntekijöistä työskentelee etänä ja osa lähitöissä?

Keskustelemme tapaamisessa myös osallistujien omista kokemuksista sekä eri työyhteisöjen haasteista ja ratkaisuista etätyön suhteen. Tule mukaan ammattilaisaamuun jakamaan kokemuksia ja keskustelemaan etä- ja lähityön tulevaisuudesta yleisötöissä.

Ilmoittaudu tapahtumaan & lisätiedot:

Järjestökoordinaattori Tuulia-Tuulia Tummavuori

tuulia-tuulia.tummavuori@museoalanammattiliitto.fi

Haluatko oman ammattiryhmäsi tapaamisen? Ota yhteyttä Tuulia-Tuuliaan. Aiemmin olemme järjestäneet ammattilaisaamuja yleisötyön ammattilaisten lisäksi muun muassa konservaattoreille, arkeologeille, museonjohtajille, museokauppavastaaville ja museoassistenteille. Kuulemme mielellämme eri ammattilaisten työarjesta ja ammatin haasteista sekä tarpeista ja toiveista edunvalvontaan. Ole siis yhteydessä!