Årets museipedagogiska handling

Utmärkelsen Årets museipedagogiska handling är ett konkret sätt att påverka hur det museipedagogiska arbetet uppskattas och även att sprida kunskap om det hos en bredare publik. Tanken är att utmärkelsen skall föra fram goda exempel på publikarbete inom museibranschen och projekt i anknytning till den pedagogiska verksamheten. Pristagaren väljs bland kandidater som föreningens medlemmar nominerat. 

Till priset hör alltid ministatyetten Pedaali av konstnären Kalle Hamm och ett diplom.

Pristagare genom åren:

2015 Adoptera ett monument (Birkalands landskapsmuseum)
2014 Sirkushevoset sairastaa - ett pedagogiskt konserveringsprojekt (Keravan taidemuseo och yrkeshögskolan Metropolia)
2013 Projektet Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö (Finlands museiförbund)
2012 Projektet Taide jää mieleen (Aboa Vetus & Ars Nova, Åbo stads välfärdssektor samt Arbetarskyddsfonden)
2011 Länskonstnären i Nyland Outi Korhonen, verksam inom mångkultur
2010 Tammerfors stads museitjänsters TAITE-enhet
2009 Kulttuuriluotsi-verksamheten i Jyväskylä
2008 Publikationen Museologia tänään (red.) Pauliina Kinanen, publicerad av Finlands Museiförbund
2007 Planerare vid Utbildningsstyrelsen Heljä Järnefelt
2006 Arbetsgruppen för Kulttuuripolku vid Åbo stads bildningssektor