Föreningen

Den museipedagogiska föreningen Pedaali ry. arbetar för att främja museipedagogisk verksamhet, förstärka yrkesidentiteten hos dem som redan är eller är intresserade av att bli verksamma på det museipedagogiska området och för att och öka uppskattningen för deras arbete. Föreningen deltar i diskussionen om museers och andra kulturinstitutioners verksamhet och publikarbete och tar ställning, uppmuntrar till samarbete, informerar och arrangerar även olika evenemang. 

Medlemsmöten arrangeras ungefär en gång i månaden. Medlemmarnas önskningar tas i bekantande när mötenas innehåll planeras; det kan vara besök i utställningar, föreläsningar, diskussionskvällar eller seminarier. En gång per år görs en seminarieresa utomlands.

Föreningen delar varje år ut utmärkelsen Årets museipedagogiska handling och utvecklar den egna publikationsserien Pedafooni. Vem som helst som har intresse för museipedagogik är välkommen att bli medlem i Pedaali ry. E-postlistan Pedaaliposti står till medlemmarnas förfogande för diskussioner relaterade till arbetet med publikarbetet. Föreningen informerar också via e-postlistan.

Protokoll från styrelsemöten

Föreningens styrelse sammanträder ungefär en gång i månaden. Styrelsemötena är också öppnar för föreningens övriga medlemmar. På vår finska sidan finns styrelsemötesprotokoll från det gångna året som pdf.

Medlemskap

Pedaali är medlem i följande organisationer:

NAME — Nordic Associations for Museum Education https://www.facebook.com/nordicassociationsformuseumeducation/

InSEA — International Society for Education Through Art