Bildgalleri

Från museipedagogik till publikarbete- nytänkande NU

Den museipedagogiska föreningen Pedaali ry arrangerade en två dagar lång konferens på Nationalmuseum i Helsingfors 28—29.5 2015. Konferensen behandlade publikarbete på museer med speciellt fokus på paradigmskiftet inom det traditionella museiarbetet och moderna museers nya förhållningssätt till sitt arbete och sin publik.

Från museipedagogik till publikarbete- nytänkande NU
From museum education to audience engagement – new approaches NOW
Från museipedagogik till publikarbete- nytänkande NU
Marie Bourke : Public Engagement means Active Participation
Från museipedagogik till publikarbete- nytänkande NU
Jennifer Schutzberg : Collaborative projects in public spaces
Suzie Thomas och Marie Bourke
Från museipedagogik till publikarbete- nytänkande NU
Annemies Broekgaarden, Suzie Thomas, Hilppa Sorjonen och Marie Bourke
Från museipedagogik till publikarbete- nytänkande NU
Lynn McMaster : Community learning at Please Touch Museum
Lynn McMaster : Community learning at Please Touch Museum
Från museipedagogik till publikarbete- nytänkande NU
Kaisa Mäki-Petäjä : At the edge of the world
Utmärkelsen Årets museipedagogiska handling 2015
Konferens Organisatörer
Janna Jokela tackar konferens talarna
Lynn McMaster ochJanna Jokelalta
Fölisö friluftsmuseum
Fölisö friluftsmuseum
Bankett på Fölisön
Bankett på Fölisön
Mikko Teräsvirta berettar av Fölisön
Kirsi Savolainen
Bankett på Fölisön