Nordic inspiration – Fresh approaches in museum education

Publikationen är ett samarbete mellan nordiska museipedagogiska föreningar. Den innehåller 25 exempel av museipedagogiska projekt och initiativ, som framställer det mångsidiga pedagogiska arbetet i nordiska museer och andra kulturinstitutioner. Publikationen är ett samarbete mellan Pedaali och dess nordiska systerföreningar FISOS (Island), FUISM (Sverige), MiD (Danmark) och SFF (Norge). Tillsammans utgör föreningar nätverket NAME (Nordic Associations for Museum Education), som strävar efter att förstärka museipedagogiks status och främja nordiskt samarbete. Artiklar i publikationen är skriven både på vart och ett landets eget språk och på engelska.

Nuoret ja kulttuurinen osallisuus

Museer, teatrar och ungdomsgårdar vill alla erbjuda ungdomar kulturupplevelser. Ungdomar är en eftersökt målgrupp, men hör man ungdomars egen röst? Det verkar vara så att ungdomarna ofta erbjudas färdigt program, men ingen möjlighet att delta i planeringen. Denna publikation är skriven för att väcka diskussion om hur nödvändigt det är att främja ungdomarnas delaktighet. Genom fallexemplen begrundas ändamålen för att främja delaktighet hos ungdomar och diskuteras hur den påverkar inte bara ungdomar, utan den institutionen som organiserar ungdomsverksamhet och även allmän publik. Publikationen är skriven på finska.

Opastamisen nykypäivää

Publikationens text är baserad på seminariet Opastamisen historiaa ja nykypäivää (Guidningen förr och nu) som Pedaali organiserade i maj 2008, och därtill föreningens undersökning av arbetsbeskrivningar och anställningar hos guider. Materialet består en helhet som behandlar guidningsverksamhetens nutida realiteter och samlar exempel på nya former av guidning. Publikationen är skriven på finska.

History of guidning

Samlad i denna publikation är exempel av hur konstmuseer, kulturhistoriska museer och naturhistoriska museer har organiserat deras guidningar. Vem har guiderna varit? Vem har varit publiken? Dessutom får vi svar på frågan om innehållet och formen av guidningar. Kanske den mest intressanta frågan är vad som anses som guidningsarbete i olika museibrancher. Vad är förhållandet mellan guidningsarbetet och annat undervisnings- och publikarbete? Eller förhållandet mellan guidningsarbete och forskning, eller planering och genomförande av utställningar? Publikationen är skriven på finska.

It’s all Mediating. Conference report


It’s All Mediating är en publikation på engelska som är baserad på ett internationellt seminarium med samma namn organiserad i maj 2012. Publikationen begrundar problematiken vid förhållandet mellan museernas två grundverksamheten: utställningsverksamhet och publikarbete. Nyckelfrågor i seminariet gällde gemensamma och avvikande mål som kuratorer och publikarbetare har, deras arbetsdelning, styrande värden och bättre samarbetsmöjligheter mellan de två yrkeskårer. Seminariet organiserades i samarbete med SKY (Föreningen för kuratorer i Finland), Museet för nutidskonst Kiasma, Finlands Museiförbund och utbildningsprogrammet för kuratering och utställningspedagogik CuMMA vid Aalto-universitetet, samt Finlands fotografiska museum, Helsingfors konstmuseum, Björneborgs konstmuseum och Raumo konstmuseum

Nordic inspiration – Fresh approaches in museum education

Publikationen är ett samarbete mellan nordiska museipedagogiska föreningar. Den innehåller 25 exempel av museipedagogiska projekt och initiativ, som framställer det mångsidiga pedagogiska arbetet i nordiska museer och andra kulturinstitutioner. Publikationen är ett samarbete mellan Pedaali och dess nordiska systerföreningar FISOS (Island), FUISM (Sverige), MiD (Danmark) och SFF (Norge). Tillsammans utgör föreningar nätverket NAME (Nordic Associations for Museum Education), som strävar efter att förstärka museipedagogiks status och främja nordiskt samarbete. Artiklar i publikationen är skriven både på vart och ett landets eget språk och på engelska.

New approaches NOW – from museum education to audience engagement

Publikationen begrundar publikarbetet in museer i 2010-talet. Texter i artikelsamlingen presenterar olika lösningar till att omdefiniera museernas samhällsställning och ger idéer för att utveckla nya verksamhetsformer. Föreningen organiserade ett internationellt seminarium på samma tema i maj 2015 i Helsingfors. Det tacklas flera olika teman in artiklar. De väcker man att begrunda för vems skull museer och museiarbetet existerar. De definierar om gränsen mellan en museiprofessionell och en museibesökare. Som nuförtiden är vanligt i museibranchen, artiklar betonar museernas allmänna sociala roll och ansvar parallellt med deras kulturarvsarbete. Publikationen har en andel med fallstudier som presenterar förebildliga arbets- och verksamhetsformer i den Finländska museibranchen har frambringat under årens lopp. Pedaali har belönat alla fallen med utmärkelsen Årets museipedagogiska handling under åren 2006–2015. Publikationen är skriven på engelska.