Nordic inspiration – Fresh approaches in museum education

Publikationen är ett samarbete mellan nordiska museipedagogiska föreningar. Den innehåller 25 exempel av museipedagogiska projekt och initiativ, som framställer det mångsidiga pedagogiska arbetet i nordiska museer och andra kulturinstitutioner. Publikationen är ett samarbete mellan Pedaali och dess nordiska systerföreningar FISOS (Island), FUISM (Sverige), MiD (Danmark) och SFF (Norge). Tillsammans utgör föreningar nätverket NAME (Nordic Associations for Museum Education), som strävar efter att förstärka museipedagogiks status och främja nordiskt samarbete. Artiklar i publikationen är skriven både på vart och ett landets eget språk och på engelska.

Nuoret ja kulttuurinen osallisuus

Museer, teatrar och ungdomsgårdar vill alla erbjuda ungdomar kulturupplevelser. Ungdomar är en eftersökt målgrupp, men hör man ungdomars egen röst? Det verkar vara så att ungdomarna ofta erbjudas färdigt program, men ingen möjlighet att delta i planeringen. Denna publikation är skriven för att väcka diskussion om hur nödvändigt det är att främja ungdomarnas delaktighet. Genom fallexemplen begrundas ändamålen för att främja delaktighet hos ungdomar och diskuteras hur den påverkar inte bara ungdomar, utan den institutionen som organiserar ungdomsverksamhet och även allmän publik. Publikationen är skriven på finska.

Opastamisen nykypäivää

Publikationens text är baserad på seminariet Opastamisen historiaa ja nykypäivää (Guidningen förr och nu) som Pedaali organiserade i maj 2008, och därtill föreningens undersökning av arbetsbeskrivningar och anställningar hos guider. Materialet består en helhet som behandlar guidningsverksamhetens nutida realiteter och samlar exempel på nya former av guidning. Publikationen är skriven på finska.