It’s all Mediating. Conference report


It’s All Mediating är en publikation på engelska som är baserad på ett internationellt seminarium med samma namn organiserad i maj 2012. Publikationen begrundar problematiken vid förhållandet mellan museernas två grundverksamheten: utställningsverksamhet och publikarbete. Nyckelfrågor i seminariet gällde gemensamma och avvikande mål som kuratorer och publikarbetare har, deras arbetsdelning, styrande värden och bättre samarbetsmöjligheter mellan de två yrkeskårer. Seminariet organiserades i samarbete med SKY (Föreningen för kuratorer i Finland), Museet för nutidskonst Kiasma, Finlands Museiförbund och utbildningsprogrammet för kuratering och utställningspedagogik CuMMA vid Aalto-universitetet, samt Finlands fotografiska museum, Helsingfors konstmuseum, Björneborgs konstmuseum och Raumo konstmuseum