History of guidning

Samlad i denna publikation är exempel av hur konstmuseer, kulturhistoriska museer och naturhistoriska museer har organiserat deras guidningar. Vem har guiderna varit? Vem har varit publiken? Dessutom får vi svar på frågan om innehållet och formen av guidningar. Kanske den mest intressanta frågan är vad som anses som guidningsarbete i olika museibrancher. Vad är förhållandet mellan guidningsarbetet och annat undervisnings- och publikarbete? Eller förhållandet mellan guidningsarbete och forskning, eller planering och genomförande av utställningar? Publikationen är skriven på finska.