History of guidning

Samlad i denna publikation är exempel av hur konstmuseer, kulturhistoriska museer och naturhistoriska museer har organiserat deras guidningar. Vem har guiderna varit? Vem har varit publiken? Dessutom får vi svar på frågan om innehållet och formen av guidningar. Kanske den mest intressanta frågan är vad som anses som guidningsarbete i olika museibrancher. Vad är förhållandet mellan guidningsarbetet och annat undervisnings- och publikarbete? Eller förhållandet mellan guidningsarbete och forskning, eller planering och genomförande av utställningar? Publikationen är skriven på finska.

It’s all Mediating. Conference report


It’s All Mediating är en publikation på engelska som är baserad på ett internationellt seminarium med samma namn organiserad i maj 2012. Publikationen begrundar problematiken vid förhållandet mellan museernas två grundverksamheten: utställningsverksamhet och publikarbete. Nyckelfrågor i seminariet gällde gemensamma och avvikande mål som kuratorer och publikarbetare har, deras arbetsdelning, styrande värden och bättre samarbetsmöjligheter mellan de två yrkeskårer. Seminariet organiserades i samarbete med SKY (Föreningen för kuratorer i Finland), Museet för nutidskonst Kiasma, Finlands Museiförbund och utbildningsprogrammet för kuratering och utställningspedagogik CuMMA vid Aalto-universitetet, samt Finlands fotografiska museum, Helsingfors konstmuseum, Björneborgs konstmuseum och Raumo konstmuseum

Nordic inspiration – Fresh approaches in museum education

Publikationen är ett samarbete mellan nordiska museipedagogiska föreningar. Den innehåller 25 exempel av museipedagogiska projekt och initiativ, som framställer det mångsidiga pedagogiska arbetet i nordiska museer och andra kulturinstitutioner. Publikationen är ett samarbete mellan Pedaali och dess nordiska systerföreningar FISOS (Island), FUISM (Sverige), MiD (Danmark) och SFF (Norge). Tillsammans utgör föreningar nätverket NAME (Nordic Associations for Museum Education), som strävar efter att förstärka museipedagogiks status och främja nordiskt samarbete. Artiklar i publikationen är skriven både på vart och ett landets eget språk och på engelska.