New approaches NOW – from museum education to audience engagement

Publikationen begrundar publikarbetet in museer i 2010-talet. Texter i artikelsamlingen presenterar olika lösningar till att omdefiniera museernas samhällsställning och ger idéer för att utveckla nya verksamhetsformer. Föreningen organiserade ett internationellt seminarium på samma tema i maj 2015 i Helsingfors. Det tacklas flera olika teman in artiklar. De väcker man att begrunda för vems skull museer och museiarbetet existerar. De definierar om gränsen mellan en museiprofessionell och en museibesökare. Som nuförtiden är vanligt i museibranchen, artiklar betonar museernas allmänna sociala roll och ansvar parallellt med deras kulturarvsarbete. Publikationen har en andel med fallstudier som presenterar förebildliga arbets- och verksamhetsformer i den Finländska museibranchen har frambringat under årens lopp. Pedaali har belönat alla fallen med utmärkelsen Årets museipedagogiska handling under åren 2006–2015. Publikationen är skriven på engelska.