OPETTAJAN IDEAPANKKI

Mitä monipuolinen museomaailma voi kouluille tarjota?

Tämä sivusto esittelee lyhyesti sitä, mitä museot tarjoavat opetukseen. Sivulle on koottu verkosta löytyvää oppimateriaalia taide-, media- ja kulttuurikasvatukseen liittyen. Kaikki materiaalit ovat vapaasti koulujen ja muiden kasvattajien käytettävissä.

 

Museot tarjoavat:

  • monipuolisia oppimisympäristöjä niin ohjatuille kuin itsenäisille käynneille
  • tukea kulttuuri-identiteetin rakentamiseen
  • mahdollisuuksia monilukutaidon kehittämiseen sekä laaja-alaiseen oppimiseen
  • valmiita oppimiskokonaisuuksia eri asteiden ja alojen opiskelijoille
  • yhteistyömahdollisuuksia (esim. hankkeiden ja projektien puitteissa)

Esimerkkejä museopalveluista: 


  • Opastukset tuovat käsillä oleviin teemoihin konkretiaa museon esineiden ja näyttelyiden kautta. Perinteisten opastusten ohella tarjotaan esim. toiminnallisia tai rooli- tai draamaopastuksia.
  • Työpajoissa keskiössä ovat itse tekeminen ja luova toiminta: askartelu, omin käsin tekeminen ja tutkiminen. Pajoissa syvennetään museokierroksella tai koulussa käsiteltyjä asioita.
  • Oppimateriaalit ovat esimerkiksi tehtäviä, netti- materiaaleja, lainattavia kokonaisuuksia tai “virtuaalisia vierailuja” netistä löytyvien esittelyiden, digitoitujen esineiden tai muiden aineistojen avulla.
  • Jalkautumisen ideana on tuoda museotoimintaa päiväkoteihin, oppilaitoksiin sekä erilaisiin tapahtumiin. Museo voi olla myös muualla kuin museon seinien sisäpuolella!

 

Museoiden oppimateriaaleja

ESI- JA ALKUOPETUS


Esa ja esineet, Designmuseo

Kohderyhmä: esi- ja alkuopetus Aiheet: muotoilukasvatus, esineet

Designmuseon lasten maskotti Esa johdattaa tutustumaan muotoiluun ja ympäröivään esinemaailmaan. Verkko-oppimateriaalia voi soveltaa päiväkodissa ja koulussa tai vaikkapa kotona. Tutustu Esaan ja tehtäväpankkiin: http://www.esajaesineet.fi

 

Nykytaidetta naperoille, Nykytaiteen museo Kiasma

Kohderyhmä: varhaiskasvatus

Opas tarjoaa tehtäviä ja vinkkejä nykytaidelähtöiseen työskentelyyn päiväkodeille. Tutustu oppaaseen  www.kiasma.fi/oppi/paivakodeille

 

Taidekaari, Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusyksikkö TAITE

Kohderyhmä: esiopetus Aiheet: museot

Taidekaari on tamperelainen kulttuurikasvatusohjelma, jonka puitteissa kaikki koululaiset eskareista yseihin saavat joka vuosi taidepedagogisen kokonaisuuden osaksi koulutyötä. Esikoululaisten vuosittaiseen ohjelmaan kuuluu vierailuja Tampereen eri museoihin ja työpajoja. Taidekaaren kokonaisuudet ovat saatavilla tamperelaisille kouluille. Osallistuminen on maksutonta ja esteetöntä. Lisätietoja Taidekaaren vaihtuvasta ohjelmasta löydät täältä: https://www.tampere.fi/taidekaari/

 

Tekniikan tarinamatolla, Tekniikan museo

Kohderyhmä: esi- ja alkuopetus Aiheet: historia, teknologiakasvatus, tutkin ja toimin ympäristössäni

Tekniikan tarinamatolla on Tekniikan museon Pienten paja -hankkeessa kehitetty toimintamalli, joka antaa varhaiskasvattajille eväitä esi- ja alkuopetusikäisten teknologiakasvatukseen. Tekniikan tarinamatolla -työpajan tavoitteena on herätellä esi- ja alkuopetusikäisiä havainnoimaan ja ymmärtämään teknologiaa ympäristössään omasta arjestaan ja kehitysvaiheestaan käsin. Tutustu toimintamalliin täällä.

 


PERUSOPETUS

Göstan taidekoulu, Serlachius-museot

Kohderyhmä: perusopetus Aiheet: taidekasvatus

Miten taiteessa voidaan käyttää muotoa, viivaa, värejä, liikettä, perspektiiviä, kultaista leikkausta sekä valoa ja varjoja halutun tunnelman luomiseksi? Göstan taidekoulussa on runsaasti tietoa maalaustaiteen peruskäsitteistä. Selkeästi jaotellut, ytimekkäät ja kiinnostavat esittelyt ovat helppotajuisia. Taidekoulu ja siihen liittyvä tehtäväpaketti sopii erinomaisesti kuvataiteen peruskäsitteiden opettamiseen. http://www.serlachius.fi/fi/kouluille/taidekoulu/

 

Kukako – kulttuuria kaikista kolkista, Suomen käsityön museo

Kohderyhmä: alakoulut, myös nuoret ja aikuiset Aiheet: kulttuuriperintökasvatus

Oppimateriaalin avulla tutustutaan jokaisen omaan kulttuuriperintöön seuraavien teemojen kautta: Minä itse, minä ja kouluni, minä ja sukuni, minä ja paikallisuus, minä ja suomalaisuus sekä minä ja museo.  Kulttuuriperintöä havainnoidaan tekemisen kautta ja tehtävät integroituvat moniin  oppiaineisiin. http://www.kukako.fi

 

Mobiilimetkaa museossa, Tekniikan museo

Kohderyhmä: perusopetus Aiheet: mediakasvatus, historia

MobiiliMetkaa museossa -toimintamallissa yhdistyvät mediakasvatus, museopedagogiikka ja lisätty todellisuus, jotka avaavat lapsille seikkailun ”näkymättömässä maailmassa”. Työpajassa paneudutaan arjen mediakasvatukseen ja museon näyttelyyn mediana. Lue lisää

 

Nykytaideoppi -tehtäväpaketti, Nykytaiteen museo Kiasma

Kohderyhmä: alakoulut

Opettajien ja oppilaiden kanssa yhdessä kehitetty tehtäväpaketti käsittelee taidetta oppiainerajat ylittävänä ilmiönä. Tutustu tehtäviin täällä www.kiasma.fi/oppi/alakouluille

 

Taidekaari, Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusyksikkö TAITE

Kohderyhmä: 6.-7. luokat, Aiheet: museot

Taidekaari on tamperelainen kulttuurikasvatusohjelma, jonka puitteissa kaikki koululaiset eskareista yseihin saavat joka vuosi taidepedagogisen kokonaisuuden osaksi koulutyötä. 6.- ja 7.-luokkalaisten vuosittaiseen ohjelmaan kuuluu vierailuja Tampereen eri museoihin ja työpajoja. Taidekaaren kokonaisuudet ovat saatavilla tamperelaisille kouluille. Osallistuminen on maksutonta ja esteetöntä. Lisätietoja Taidekaaren vaihtuvasta ohjelmasta löydät täältä: https://www.tampere.fi/taidekaari/

 

Viestinviejät-perusnäyttelyyn liittyvät tehtäväpaketit, Postimuseo

Kohderyhmä: alakoulu Aiheet: historia, äidinkieli

Tehtäväpakettien avulla tutustutaan postin ja viestinnän menneisyyteen. Tehtävien avulla päästään eläytymään postitalonpojan matkaan, kuullaan vaarallisen Ahvenanmeren ylityksestä ja opitaan osoitteen kirjoituksen säännöt. Työskennellessä selviää mikä kumma on postitynnyri ja nähdään Suomen ensimmäinen postiauto. Tehtäväpaketeista löytyy yhtä ja toista mielenkiintoista! Yhden tehtäväpaketin tehtäviin voi varata aikaa 45 min tai enemmän. Tehtäväpaketti sopii hyvin perusopetuksen opetussuunnitelmassa äidinkielen sisältöön ”Vuorovaikutustaidot” ja historian sisältöön ”Omat juuret ja historiallinen tieto”. Tehtävien keskeisiä aihepiirejä ovat postin menneisyys, postin kuljetus ja oppilaiden omat kokemukset postista.

 

YLÄASTE ja TOINEN ASTE
 

Fotokela, Valokuvataiteen museo

Kohderyhmä: 7-9 -luokkalaiset Aiheet: mediakasvatus, valokuvat, moniaineisuus

Fotokela on Suomen valokuvataiteen museon museopedagogisen yksikön tuottama verkko-opetusmateriaali, joka on suunnattu 7-9 -luokkalaisille ja heidän opettajilleen. Fotokelassa valokuvaa lähestytään moniaineisesti mediakasvatuksen näkökulmasta. Aineisto on vapaasti käytettävissä osoitteessa http://www.fmp.fi/fotokela


Juuret maailmalla, koti Suomessa, Työväenmuseo Werstas

Kohderyhmä: yläkoulu, lukio, ammatilliset oppilaitokset Aiheet: yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustieto, maantiede

Verkkonäyttely käsittelee maahanmuuttoa eri näkökulmista, voi selata ja lukea maahanmuuttajien elämäntarinoita, kuunnella heidän omaäänisiä kokemuksiaan ja tehdä aiheeseen liittyviä tehtäviä. Kokonaisuus soveltuu käytettäväksi opetuksessa yläkoulussa, lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Opettajille sivusto tarjoaa ideoita ja ohjeita verkkonäyttelymateriaalin hyödyntämiseksi opetuksessa. http://www.tkm.fi/mamu/index.cgi


OPI Suomalainen muoto, Designmuseo

Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio Aiheet: muotoilukasvatus

Opetusmateriaali tarkastelee muotoilua seitsemän eri näkökulman (teeman) avulla pyrkien kokonaisvaltaiseen tapaan hahmottaa ja ymmärtää ympäröivää maailmaa ja muotoilun  erilaisia merkityksiä. Se kannustaa kriittistä ja aktiivista suhdetta  ympäristöön. Sivusto on suunniteltu vastaamaan erityisesti perusopetuksen yläkoulun (7.–9. luokkien) ja lukion opetussuunnitelmien sisältöjä ja tavoitteita http://suomalainenmuoto.fi/opetus/


Juuret maailmalla, koti Suomessa, Työväenmuseo Werstas

Kohderyhmä: yläkoulu, lukio, ammatilliset oppilaitokset Aiheet: yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustieto, maantiede

Verkkonäyttely käsittelee maahanmuuttoa eri näkökulmista, voi selata ja lukea maahanmuuttajien elämäntarinoita, kuunnella heidän omaäänisiä kokemuksiaan ja tehdä aiheeseen liittyviä tehtäviä. Kokonaisuus soveltuu käytettäväksi opetuksessa yläkoulussa, lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Opettajille sivusto tarjoaa ideoita ja ohjeita verkkonäyttelymateriaalin hyödyntämiseksi opetuksessa. http://www.tkm.fi/mamu/index.cgi

 

Juuret ja siivet, Keski-Suomen museo

Kohderyhmä: ammatilliset oppilaitokset ja lukiot Aiheet: mediakasvatus, kulttuuriperintö, ympäristötieto

Juuret ja Siivet on tarinallinen verkko-oppimateriaali ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville ja lukiolaisille. Se on matka jokaisen opiskelijan omaan kulttuuriperintöön. Tätä matkaa opiskelijan kanssa tekevät myös fiktiiviset hahmot Raisa, joka on intoileva pinko sekä luova ja kriittinen Oona sekä Matias, jota tytöt toisinaan nimittävät leikkimielisesti flegu-Sveitsiksi. Juuret ja Siivet on suunniteltu tukemaan ammatillisten perustutkintojen kaikille yhteisiä opintoja. Sivuja voivat hyödyntää vapaasti muutkin tahot omassa opetuksessaan. http://www.juuretjasiivet.fi/


Laajempia oppimateriaalikokonaisuuksia sekä tietoa aiheeseen liityvistä hankkeistä ja julkaisuista löytyy mm. seuraavilta sivuilta:

 

Kulttuuriperintökasvatuksen seura

Kulttuuriperintökasvatuksen seura on koonnut erilaisia kulltuuriperintökasvatukseen liittyviä oppimateriaaleja, julkaisuja sekä linkkejä omille kotisivuilleen. http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/kasvattajalle/materiaalit/

Mediataide kasvattaa, AV-Arkki

Verkkopalvelu tarjoaa helppokäyttöisiä ja hyvin suunniteltuja opetusmateriaaleja lasten ja nuorten media- ja taidekasvatukseen. Tavoitteena on tukea opettajien työtä tuottamalla laadukasta opetusmateriaalia eri ikäisten lasten kanssa työskentelyyn.

Mediataide kyseenalaistaa usein tavanomaista mediakuvastoa ja toimii hyvin myös audiovisuaalisen kerronnan perusopetuksessa. AV-arkin opetuspaketit ja verkkopalvelu mahdollistavat kotimaisten eturivin taiteilijoiden teosten hyödyntämisen osana opetusta. http://www.av-arkki.fi/edu/

mediakasvatus.fi -verkkomateriaalit

Materiaalihakukone auttaa löytämään eri toimijoiden tuottamia mediakasvatuksen materiaaleja, joita voit hyödyntää opetuksessa, nuorisotyössä, kerhoissa, varhaiskasvatuksessa tai kodin mediakasvatuksen tukena. Sopivaa materiaalia voi etsiä teemojen ja/tai ikäryhmän avulla. http://www.mediakasvatus.fi/materiaalit/

Vapaasti jaettavat aineistot

Museot ovat myös alkaneet jakaa vapaasti aineistoa verkossa, esimerkiksi Kansallisgalleria jakaa taideteoskuvia Flickerissä. Nämä CC0-lisenssillä vapautetut, tekijänoikeudellisen suoja-ajan ulkopuolella olevat teoskuvat löytyvät Kansallisgallerian Flickr-tililtä www.flickr.com/photos/finnishnationalgallery/albums.

 

Jos törmäät verkossa hyviin materiaaleihin, vinkkaa meille ja lisäämme ne listallemme!