Yhdistys

Pedaali ry:n tavoitteena on edistää museopedagogista toimintaa, vahvistaa yleisötyötä tekevien ammatillista identiteettiä ja arvostusta, sekä tukea jäsentensä ammatillista kehittymistä. Tämän edistämiseksi yhdistys osallistuu museoiden ja muiden kulttuurilaitosten pedagogista toimintaa ja yleisösuhteita koskevaan keskusteluun, ottaa kantaa, tekee yhteistyöhankkeita, tiedottaa sekä järjestää erilaisia tapahtumia.

Jäsentapaamisia järjestetään noin kerran kuussa. Niiden sisällössä otetaan huomioon jäsenistön toiveet. Jäsentapaamiset voivat sisältää näyttelyvierailuja, luentoja, keskustelutilaisuuksia tai koulutuksia. Kerran vuodessa tehdään opintomatka kotimaahan tai ulkomaille.

Yhdistys myöntää vuosittain Vuoden museopedagoginen teko -palkinnon ja toteuttaa omaa Pedafooni-julkaisusarjaansa. Pedaalin jäseneksi voi liittyä kuka tahansa aiheesta kiinnostunut. Jäsenistön käytössä on yleisötyöhön liittyvään keskusteluun ja tiedotukseen tarkoitettu Pedaaliposti- sähköpostilista.

Pedaalin missio (pdf)

Toimintasuunnitelma 2019 (pdf)

Yhdistyksen säännöt (pdf)

 

Jäsenyydet

Pedaali ry on kansainvälisen taidekasvatusjärjestö InSEA:n (International Society for Education Through Art) jäsen. InSEA on UNESCOn alainen järjestö, jonka tavoitteena on kansainvälisen yhteistyön edistäminen taidekasvatuksen kentällä. JÄrjestö tekee taidekasvatusta tunnetuksi maailmanlaajuisesti ja tuottaa seminaareja, tapahtumia ja julkaisuja. 

NAME — Nordic Associations for Museum Education 

NAME-verkostossa on viisi pohjoismaista museopedagogiikan yhdistystä. Tarkoituksena on lisätä yhteistyötä ja tarjota yhteispohjoismaisia kontakteja ja verkostoitumismahdollisuuksia.

https://www.facebook.com/nordicassociationsformuseumeducation/

Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura

Seura on valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio ja avoin kansalaisjärjestö. Se vahvistaa lasten ja nuorten kulttuurista osaamista ja osallisuutta kulttuuriperintöön, ja tukee kasvatus-, opetus- ja nuorisoalan ammattilaisten ja organisaatioiden työtä kulttuuriperintökasvattajina.

https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/

 

Hallituksen pöytäkirjat

Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kerran kuussa. Hallituksen kokoukset ovat avoimia myös jäsenistölle. Alta löydät vuoden 2018 ja kuluvan vuoden kokousten pöytäkirjat pdf-muodossa.

Hallituksen kokous 12/2018

Hallituksen kokous 11/2018

Hallituksen kokous 10/2018

Hallituksen kokous 9/2018

Hallituksen kokous 8/2018

Hallituksen kokous 6/2018

Hallituksen kokous 5/2018

Hallituksen kokous 4/2018

Hallituksen kokous 3/2018

Hallituksen kokous 2/2018

Hallituksen kokous 1/2018

Syyskokous 2018

Kevätkokokous 2018

 

 

Tietosuojaseloste

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry:n tietosuojaseloste