Vuoden museopedagoginen teko -palkinto myönnettiin Adoptoi monumentti -hankkeelle

28.5.2015

Suomen museopedagoginen yhdistys Pedaali ry on myöntänyt Vuoden museopedagoginen teko -palkinnon Pirkanmaan maakuntamuseon Adoptoi monumentti -toiminnalle. Palkinto jaettiin nyt jo kymmenennen kerran.

Adoptoi monumentti on vapaaehtoistyöprojekti, jossa työskennellään vanhojen rakennusten ja muinaisjäännösten parissa. Monumentin voi adoptoida iso tai pieni yhdistys kuten harrastusseura. Adoptoija huolehtii adoptiokohteestaan: tarkkailee sen kuntoa, tutkii kohteen historiaa ja järjestää paikalla erilaisia tapahtumia. Kohteen hoitamisen myötä adoptoijat oppivat kulttuuriperinnöstä, sen hoidosta ja suojelusta. Oma hoitokohde herättää paitsi kiinnostuksen tiedon hakemiseen, hoitotapoihin ja -periaatteisiin, myös kohteen esittelyyn sekä muihin museotyön muotoihin. Hankkeen toimintaan voi tutustua verkossa http://adoptoimonumentti.fi/ ja Facebookissa.

Pedaali ry haluaa Vuoden museopedagoginen teko -huomionosoituksella nostaa esiin esimerkillisiä ja huomionarvoisia satsauksia museoiden yleisötyöhön ja pedagogiseen toimintaan. Voittaja valitaan yhdistyksen jäsenistöltä saatujen ehdotusten joukosta.

Adoptoi monumentti -malli edustaa uudenlaista lähestymistapaa museoiden yleisötyössä. Museo antaa puitteet toiminnalle ja toimii asiantuntijana, mutta jättää tilaa asiasta kiinnostuneiden kansalaisten omalle innostukselle ja tekemiselle. Vuorovaikutus toiminnassa on monipuolista: museolta yleisölle, yleisöltä museolle ja yleisöltä yleisölle. Oman monumentin adoptoiminen myös madaltaa yleisön kynnystä osallistua perinteisesti virkamiestyönä pidettyyn toimintaan, nostaa keskiöön usein vähemmälle huomiolle jäävät kiinteät muinaisjäännökset ja rakennusperinnön, sekä sitouttaa osallistujansa yhteisöllisen toiminnan kautta yhteisen kulttuuriperinnön vaalimiseen. Adoptoi monumentti on onnistunut esimerkki monipuolisesta ja pitkäjänteisestä museoalan hankkeesta, jonka toimintamalli on vuosien saatossa kehittynyt ja vakiintunut. Pirkanmaan maakuntamuseo on vielä tänä vuonna tuottamassa työstä kansallisen tason ohjekirjaa parhaista käytännöistä.

Tunnustuspalkinto luovutetaan Pirkanmaan maakuntamuseolle From museum education to audience engagement – new approaches NOW -seminaarin yhteydessä Helsingissä 28.5.2015. Tunnustuspalkinto käsittää kunniakirjan ja taiteilija Kalle Hammin valmistaman Pedaali-pienoisveistoksen.

Muita Vuoden museopedagoginen teko -ehdokkaita olivat tänä vuonna: Aalto-yliopiston taidekasvatuksen oppiaine, moniaistinen Enkeli -näyttelyhanke (Ateneum),  Hvitträsk - Meidän mahdollisuus -projekti, Juuret ja siivet - kulttuuriperinnön verkko-oppimisaineisto (Keski-Suomen museo), ”Kylä josta löytyi aarre – Byn med den gömda skatten” -lastenkirja (Vantaan kaupunginmuseo), MobiiliMetkaa Museossa -hanke ja sen tuottama  julkaisu Mediakasvatusta lisätyn todellisuuden avulla! - toimintamalli museoiden yleisötyöhön (Medikasvatuskeskus Metka ry ja Tekniikan museo), Museoiden tekemä työ maahanmuuttajien valistamiseksi ja kotiuttamiseksi, Pieni valosinfonia ja äänimaisema -työpajat (Ateneum), Taide yhdistää -hanke (Rovaniemen taidemuseo), sekä Tekniikan tarinamatto -projekti (Tekniikan museo).