Vuoden museopedagoginen teko -palkinto jaettiin yhdeksännen kerran

28.4.2014
Röntgenkuvattu Sirkusmuistomerkin hevonen. Kuva: Metropolia-ammattikorkeakoulu

Suomen museopedagoginen yhdistys Pedaali ry on myöntänyt Vuoden museopedagoginen teko -palkinnon Sirkushevoset sairastaa - Pedagoginen konservointihanke -projektille. Sirkushevoset sairastaa on Keravan taidemuseon ja Metropolia Ammattikorkeakoulun esinekonservointilinjan pedagoginen hanke julkisten veistosten konservoimiseksi. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen kaupunkiympäristöyksikkö. 

Hankkeessa kunnostetaan Keravan taidemuseon kokoelmaan kuuluva, huonoon kuntoon päässyt ja konservointitoimenpiteitä vaativa Sirkusmuistomerkki -teos. Teoksen konservointiin ja taustatöihin osallistuu kummiluokka Keravan keskuskoulusta. Oppilaat seuraavat teoksen konservointia ja keräävät sekä välittävät tietoa muistomerkistä ja sen kunnostusprojektista. Luokka tutustuu samalla muihin julkisiin veistoksiin ja veistostaiteeseen. Hankkeessa on herätetty myös kaupunkilaisten mielenkiintoa julkisia taideteoksia kohtaan asukkaiden muistoja ja valokuvia keräten.

Sirkushevoset sairastaa -hankkeeseen voi tutustua blogissa ja Facebookissa.

Pedaali ry haluaa Vuoden museopedagoginen teko -huomionosoituksella nostaa esiin esimerkillisiä ja huomionarvoisia satsauksia museoiden yleisötyöhön ja pedagogiseen toimintaan. Sirkushevoset sairastaa -projekti on onnistunut esimerkki monipuolisesta museoalan hankkeesta. Se tuo esiin uudenlaisen lähestymistavan yhdistämällä museopedagogisen näkökulman laajempaan museo- ja konservointialan työhön. Koululaisten lisäksi projektiin on ansiokkaasti sitoutettu myös alan opiskelijoita ja kaupungin asukkaita. Erityisenä ansiona nähtiin projektissa konkretisoituva rohkea ideointi ja museopedagogian kenttää laajentava ajattelu. 

Tunnustuspalkinto luovutettiin Keravan taidemuseolle Helsingissä 28.4.2014. Tunnustuspalkinto käsittää kunniakirjan ja taiteilija Kalle Hammin valmistaman Pedaali-pienoisveistoksen. 

Vuoden museopedagoginen teko palkittiin nyt jo yhdeksännen kerran. Palkinnon saajan päättää yhdistyksen hallitus jäsenistöltä tulleiden ehdotusten pohjalta.Tänä vuonna päätettiin palkita kunniamaininnalla myös Työväenmuseo Werstaan Mestariduunarit-hanke.