TULOSSA kansainvälinen seminaari toukokuussa 2015!

9.12.2014

Museopedagogiikasta yleisötyöhön - Ajattelutavan murros NYT

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry järjestää kaksipäiväisen kansainvälisen seminaarin Helsingissä, Kansallismuseossa 28.-29.5.2015. Seminaari käsittelee museoiden yleisötyötä, kantavina teemoinaan perinteisen museopedagogisen paradigman murros ja nykyaikaisten museoiden uudet toimintatavat ja yleisöt. Seminaarin ilmoittautuminen aukeaa helmikuussa 2015.

Seminaari on suunnattu museopedagogeille, museolehtoreille, amanuensseille, museoiden asiakaspalveluhenkilökunnalle, kuraattoreille, museonjohtajille, tutkijoille, taiteilijoille, opiskelijoille ja opettajille sekä muille museo- ja näyttely-yleisöjen parissa toimiville ja siitä kiinnostuneille.

Museoiden yleisötyö on 2010-luvulla astunut uuteen aikakauteen. Museokontekstissa termillä yleisötyö on alettu kattaa kaikki museotoiminnan osa-alueet museopedagogiasta asiakaspalveluun ja kokoelma- ja näyttelytyöhön. Samalla maailmalla on tehty uusia, innovatiivisia avauksia siihen, mitä kaikkea museo voi yleisölleen tarjota. Perinteisen museoyleisön rinnalle on noussut uusia, potentiaalisia yleisöjä. Samalla kun yhteiskunta muuttuu, täytyy myös museoiden muuttua ja löytää uudelleen merkittävyytensä yleisön keskuudessa.

Kansainvälisiä puhujia ja osallistujia

Seminaarin aihe on kiinnostava ja ajankohtainen myös Suomen ulkopuolella. Seminaari tulee olemaan kansainvälinen, kielenään englanti. Se kokoaa yhteen erityisesti pohjoismaisia museotyöntekijöitä tarjoten kansainvälisen katsauksen uusimpaan alalla tapahtuvaan toimintaan. Erityisenä kohdeyleisönä ovat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa työskentelevät museoammattilaiset, mutta osallistujia odotetaan myös muualta Euroopasta ja Euroopan ulkopuolelta. Seminaari edesauttaa suomalaisten alan toimijoiden kansainvälistä verkostoitumista.

Seminaarin keynote-puhujat tulevat Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta, Hollannista, Ruotsista ja Suomesta. Puheenvuorojen kautta hahmottuu erilaisia ratkaisuja museotyön muutokseen, museoiden yhteiskunnallisen aseman uudelleenajatteluun ja uusien toimintatapojen kehittämiseen. Ohjelma koostuu kutsutuista puheenvuoroista, valmistelluista kommenteista, case study -esittelyistä ja paneelikeskustelusta.

Seminaarin puhujina ovat mm.

Annemies Broekgaarden (Head of public and education, Rijksmuseum, Hollanti)

Berit Ljung (Museopedagogiikan lehtori, Tukholman yliopisto, Ruotsi)

Lynn McMaster (johtaja Please Touch Museum Philadelphia, Yhdysvallat)

Kaisa Mäki-Petäjä (tutkija, Jyväskylän yliopisto, Suomi)

Hilppa Sorjonen (Erikoistutkija, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, Suomi)

Suzie Thomas (museologian professori, Helsingin yliopisto, Suomi)

Case study -osiossa arvioidaan Pedaalin kymmenen vuoden aikana Vuoden museopedagoginen teko -tunnustuksella palkitsemia, Suomen museokentällä esimerkillisiä työ- ja toimintamalleja, jotka ovat usein innovatiivisina levinneet laajalle. Case study -muotoisessa osiossa tarkastellaan, miten näitä malleja on kehitetty palkinnon jälkeen ja arvioidaan niiden pitkäaikaista vaikutusta suomalaiseen museokenttään.

Seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen avautuvat helmikuussa 2015. Seuraa tiedotustamme ja tervetuloa mukaan!