Toukokuun jäsenilta 8.5. Hyvinkään taidemuseossa

26.4.2019
Toukokuun jäsenilta vie Pedaalin Hyvinkäälle! Tutustumme klo 15 alkaen Taidelabra-hankkeeseen ja kesäkuussa 2019 avautuvaan täysin uudistettuun toiminnalliseen näyttelytilaan. Taidelabra on osa taidemuseon uudistyötä, joka tähtää museon palvelujen, näyttelyohjelman ja museon profiilin kokonaisvaltaiseen uudistukseen. "Taidelabra on kokeileva, kokonaisvaltainen, kokemuksellinen ja toiminnallinen näyttelytila. Taidelabra luo museopedagogiikan ja taidekasvatuksen lähtökohdista uudenlaisia lähestymistapoja taiteen katsomiseen, kokemiseen ja ymmärtämiseen. Oman tekemisen ja kokeilemisen kautta avautuu uusia näkymiä taidehistoriaan, kulttuuriperintöön ja siihen, mitä kaikkea museotyö voi olla. Lisäksi Taidelabra nostaa esiin taiteeseen, taiteilijoihin ja taiteen tekemiseen liittyviä taustoja sekä madaltaa kynnystä astua museoon." Jäsenistölle avoin hallituksen kokous pidetään tätä ennen klo 13.00 Ilmoittaudu jäseniltaan: info@pedaali.fi TERVETULOA!