Pohjoismaista museopedagogiyhteistyötä

12.9.2014
Kokoustamassa Kööpenhaminassa 1.9.2014

Pedaalin toimintasuunnitelmassa ja tavoitteissa toistuvat sanat kansainvälisyys, verkostoituminen ja yhteistyöprojektit. Tarjoamme tässä kurkistuksen sanojen taakse ja avaamme yhtä viime vuosina käynnistynyttä yhteistyökuviota.

Pedaali ry on tehnyt viime vuodesta lähtien aktiivista yhteistyötä muiden vastaavien pohjoismaisten yhdistysten kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Tanskasta MiD — Museumsformidlere i Denmark, Ruotsista FUISM — Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer ja Norjasta SFF — Seksjon for Formidling under Norges museumsforbund. MiD ja FUISM ovat Pedaalin tavoin jäsenmaksuilla ja avustuksilla toimintansa rahoittavia yhdistyksiä, SFF taas on paikallisen Museoliiton alajaosto. Myös Islannissa ollaan kiinnostuneita verkostoon liittymisestä.

Yhteistyö käynnistettiin 2013 kesäkuussa Tukholmassa pidetyssä kokouksessa, jossa Pedaalia edustivat silloinen puheenjohtaja Erja Salo ja Maiju Tuisku. Tapaamisessa suunniteltiin pysyvän pohjoismaisen museopedagogien verkoston luomista ja yhteistä julkaisua. Vuoden 2014 keväällä Pedaali haki, ja sai, rahoitusta verkoston käynnistämiseen Pohjoismaiselta kulttuuripisteeltä. Tämän rahoituksen avulla edustajat Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta vierailivat Helsingissä elokuun alussa. Siellä suunnittelimme tarkemmin, minkälainen yhteistyöprojekti voisi olla. Tapasimme toisen kerran syyskuun alussa Kööpenhaminassa ja saimme rahoitushakemuksen valmiiksi. Näihin tapaamisiin osallistuivat Pedaalista Janna Jokela, Maiju Tuisku ja Eriika Johansson.

Jos jatkorahoitus vuodelle 2015 tärppää, on suunnitelmissamme toteuttaa yhteispohjoismainen "Best of" -julkaisu, jossa esiteltäisiin kustakin maasta parhaita ideoita ja toimintamalleja museo- ja kulttuuripedagogiikan alalta. Kaikki artikkelit tulisivat julkaisuun kirjoittajien äidinkielen lisäksi myös englanniksi. Julkaisua jaettaisiin painotuotteena yhdistysten jäsenille ja verkon kautta PDF-julkaisuna kaikille kiinnostuneille. Pedaali valitsee Suomen osalta artikkelien aiheet ja kirjoittajat. Ehkä Vuoden museopedagoginen teko -palkittujen joukosta löytyy hyviä esimerkkejä?

Julkaisun rahoituksen toteutumisesta huolimatta verkostoa pidetään yllä. Tavoitteenamme on toteuttaa verkostolle vähintäänkin oma keskusteluryhmä nettiin, jotta ideoita ja kontakteja saadaan jaettua kaikkien yhdistysten jäsenistöjen kesken. Keskusteluissa ovat koko ajan kulkeneet mukana myös vastavuoroiset vierailut, job surfing, joihin pystyisi hakemaan erillistä matkarahoitusta. Museopedagogiset ratkaisut, ongelmat ja ideat eivät tunne valtakunnan rajoja; keskustelusta ja ajatusten jakamisesta löytyy varmasti uusia eväitä itse kunkin työhön.

Pidämme jäsenistöä ajan tasalla, kun verkostossa taas tapahtuu. Peukut pystyyn ensi vuoden rahoituksen suhteen!

Janna Jokela
Pedaalin puheenjohtaja