Pedaali järjestää opintoretken Lappeenrannan museoihin 18.8.

5.8.2015

Syksyn ensimmäinen opintoretki tehdään Lappeenrannan museoihin. Retken aihe jatkaa From Museum Education to Audience Engagement -kevätseminaarin teemaa: yleisön aktiivisen osallistamisen työmalleja ja vaihtoehtoisia käytänteitä. Lappeenrannan museoissa on jo pitkään toteutettu erilaisia yleisötyömalleja kuten Asiakasraatia ja Museomummo- ja museovaari -vapaaehtoistoimintaa. Tule kuulemaan ja keskustelemaan, minkälaisia oppeja Lappeenrannassa on saatu toiminnasta ja miten sitä on kehitetty vuosien varrella. 

Retkiohjelma:

Matkat omatoimisia  (esim. klo 10:12 - 12:16 VR Helsinki - Lappeenranta)

siirtyminen museoalueelle juna-asemalta

Lounas ja verkottumista Kehruuhuoneella, Kristiinankatu 20
14:00 - 16:00 (noin) Lappeenrannan museoiden osallistavat yleisötyömallit, museoiden toimisto, Kristiinankatu 9

16:00 - omatoimista tutustumista kaupungin museoiden pisteisiin, jotka ovat auki klo 18 saakka
paluu oman aikataulun mukaan

Retki on maksuton ja avoin Pedaalin jäsenille. Ilmoittautumiset jäsensihteeri Saaralle osoitteeseen info@pedaali.fi viimeistään sunnuntaina 16. elokuuta. Tervetuloa mukaan Lappeenrantaan kehittämään ammattitaitoa ja tapaamaan kollegoita!

Pedaalilaiset vastaanottaa Lappeenrannan museopalveluiden kuraattori Mona Taipale ja amanuenssi Riina Nurmio, jotka vastaavat yleisötyöstä Etelä-Karjalan museoissa. 

Asiakasraati on yleisötyön kehittämisen väline
Lappeenrannan museot (Etelä-Karjalan museo, Etelä- Karjalan taidemuseo, Wolkoffin talomuseo ja Ratsuväkimuseo) perustivat asiakasraadin vuonna 2009. Mukana on eri-ikäisiä ja kulttuuritaustaisia ihmisiä, eri sidosryhmien edustajia sekä tavallisia museokävijöitä. Perusajatuksena oli, että museoiden on tultava lähemmäs paikallisia ihmisiä ja niiden on otettava oma paikkansa ihmisten keskellä, aktiivisessa toiminnassa. Koska museoiden visiossa korostuivat asiakaslähtöisyys, vaikuttavuus, näkyvyys ja aktiivisuus, oli hyvin tärkeää luoda aktiiviset ja vuorovaikutteiset suhteet asiakkaisiin ja ympäröivään yhteisöön. Asiakasraadilla onkin tärkeä rooli museoiden toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa. Se auttaa museoita toteuttamaan visiotaan.

Museomummo- ja museovaaritoiminta
Tulevaisuudessahan aktiivisten eläkeläisten määrä kasvaa. He ovat kiinnostuneita kulttuurista ja haluavat olla hyödyksi yhteiskunnassa. Tarjoamalla heille mielekästä ja hyödyllistä vapaaehtoistoimintaa mielenkiintoisessa toimintaympäristössä tämä arvokas reservi voidaan sitouttaa mukaan museon toimintaan. Lappeenrannassa yhteistyötä on kokeiltu positiivisin tuloksin kuntouttavan toiminnan, hoivatyön, maahanmuuttajatoiminnan ja taiteen perusopetuksen kanssa. Raatilaiset ovat toimineet joko museomummon tai -vaarin roolissa tai ihan omana itsenään erilaisissa museoiden tapahtumissa ja työpajoissa.


Infoa Lappeenrannan museoiden näyttelyistä verkkosivuilta
http://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kulttuuri-ja-liikunta/Museot/Nayttelyt

Avojaloin - 10 elämää Karjalan kannaksella
Näyttely rakentuu kymmenen kertojan varaan ja esittelee Karjalan kannasta eri näkökulmista. Kertojat ovat todellisia henkilöitä. He edustavat eri alueita, eri sosioekonomisia ryhmiä, naisia, miehiä ja lapsia. Kukin kertoja tuo mukanaan historian eri vaiheita ja tapahtumia. Avojaloin - 10 elämään karjalan kannaksella on yksi yhteinen näyttely, joka sijoittuu sekä Etelä-Karjalan museoon että Etelä-Karjalan taidemuseoon. 
http://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kulttuuri-ja-liikunta/Museot/Nayttelyt/Avojaloin---10-elamaa-Karjalan-kannaksella

Näyttelyyn liittyy verkkonäyttely, jonka tekoon osallistui ryhmä 8-luokkalaisia lappeenrantalaisia koululaisia
http://www.aikamatkakannakselle.fi/