Pedaali InSEAn jäseneksi

25.11.2015

Museopedagoginen yhdistys Pedaali on hyväksytty jäseneksi InSEAan (International society for Education trough Art).

InSEA on UNESCON alainen, kansainvälinen taidekasvatusjärjestö, jonka toiminnan tavoitteena on kansanvälisen yhteistyön edistäminen taidekasvatuksen kentällä.   

Järjestö pyrkii tekemään tunnetuksi taide- ja kulttuurikasvatusta niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisestikin; tuottaa monikulttuurisuuteen liittyviä tapahtumia, seminaareja ja julkaisuja, sekä toimii jäsenistön foorumina kokemusten ja käytäntöjen jakamiseen sekä verkostoitumiseen.

Tarkemmin InSEAn toimintaan voi tutustua yhteisön verkkosivulla