Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta "Välineitä, verkostoja, virikkeitä" -projektiin

13.6.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi toukokuun lopussa Pedaali ry:lle 10 000€ avustuksen käytettäväksi "Välineitä, verkostoja ja virikkeitä museopedagogeille lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi" -hankkeen toteuttamiseen.

Välineitä, verkostoja, virikkeitä -hankkeen tavoitteena on kouluttaa kentällä toimivia museopedagogeja ja tarjota välineitä lapsi- ja nuorisoyleisön kohtaamiseen ja heidän hyvinvointinsa ja osallisuutensa tukemiseen.

Hankkeessa tuetaan museoissa tehtävää päivittäistä museokasvatustyötä. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa koulutusten, seminaarien ja teemaan liittyvien jäseniltojen järjestämistä. Ajankohtaisina käsiteltävinä teemoina keskiöön nousevat uusi opetussuunnitelma, laaja-alainen oppiminen ja ilmiöpohjaisuus.

Hanke käynnistyy syyskuun alusta ja loppuu helmikuussa 2018.