Arkkitehtuurimuseo on vuoden 2018 jarrupala

12.6.2018

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry on päättänyt Vuoden museopedagoginen teko -palkinnon vastapainoksi jakaa Vuoden jarrupala -huomionosoituksen museopedagogista toimintaa haittaavasta teosta tai toimenpiteestä. Vuoden 2018 jarrupala myönnetään Arkkitehtuurimuseon vuonna 2017 tapahtuneelle museopedagogisen toiminnan alasajolle.

Arkkitehtuurimuseon johto irtisanoi museosta yt-neuvotteluiden päätteeksi vuoden 2017 lopulla neljä henkilöä taloudellisiin ja tuotannollisiin syihin vedoten. Kaikki pitkäjänteinen, uusia yleisöjä tavoittava ja uusia avauksia arkkitehtuurikasvatukselle valtakunnallisesti luova toiminta, mitä ammattimaisesti toimivalta museolta myös museolaissa edellytetään, loppui kuin seinään. Kaikki museopedagogiikkaan perehtyneet ihmiset irtisanottiin ja sisältölähtöinen museopedagoginen toiminta päätettiin ulkoistaa ulkopuolisille tapahtumanjärjestäjille. Epäselväksi jää, täyttääkö museo enää erikoismuseolle asetettuja vaatimuksia.

Uusi opetussuunnitelma velvoittaa opettajia tuomaan oppilaita museoihin ja etsimään oppimisympäristöjä koulun seinien ulkopuolelta. Monia oppiaineita yhdistävälle, ilmiöpohjaiselle oppimiselle juuri Arkkitehtuurimuseo tarjoaa erityisen ympäristön. Arkkitehtuurimuseon johto ei tätä yhteiskunnallista muutosta nähnyt eikä näkemyksen puutteessa osannut hyödyntää tilannetta. Arkkitehtuuri koetaan tutkitusti vaikeasti lähestyttäväksi aiheeksi. Museopedagogiikka on tässä avainasemassa.

Jos Arkkitehtuurimuseo aikoo jatkossa ostaa pedagogisia asiantuntijapalveluita ulkopuolisilta, pedagoginen kokoelmien tuntemus ja tunnetuksi tekeminen eivät välity siinä mitassa, kuin silloin jos talossa toimisi museon kokoelmat tunteva museolehtori. Pedagogisten sisältöjen hankinta asiantuntijapalveluna edellyttää pedagogista asiantuntemusta myös ostajalta.

Museopedagogian päätarkoitus ei ole tulojen generoiminen, eikä museon taloutta voi sälyttää sen harteille. Museopedagogiikan merkitys on olennainen museoiden olemassaolon perustelemisen kannalta. Arkkitehtuurimuseon johdon päätös lakkauttaa museopedagoginen toiminta tuotannollistaloudellisin perustein kuvastaa sen arvomaailmaa huolestuttavalla tavalla. Museopedagogiaa ei ole pidetty olennaisena museaalisena ydintoimintana ja voimavarana.

Vuoden jarrupala museopedagogista toimintaa haittaavasta teosta tai toimenpiteestä on myönnetty kerran aiemmin vuonna 2008 Espoon suomenkieliselle opetuslautakunnalle.

 

Lisätietoja:

Maiju Tuisku
Pedaali ry:n puheenjohtaja
maiju.tuisku@turku.fi
p. 0400 267 252
www.pedaali.fi