Vuoden museopedagoginen teko 2021 -ehdokkaat julkistettu

Kaksi henkilöä seisovat palkintojenjakotilaisuudessa.

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry jakaa vuosittain Vuoden museopedagoginen teko -palkinnon museopedagogiaan liittyvälle projektille, hankkeelle tai teolle, joka on ollut ajankohtainen kuluneen vuoden aikana. Pedaali haluaa palkinnolla nostaa esiin esimerkillisiä ja huomionarvoisia panostuksia museoiden yleisötyöhön ja pedagogiseen toimintaan sekä lisätä alaan liittyvää tietoisuutta myös suuren yleisön keskuudessa. Vuonna 2021 ehdotuksia Vuoden museopedagogiseksi teoksi tuli 17. Palkinnon saaja julkaistaan Hyvinkäällä 28.–29.9.2021 järjestettävillä Museoalan yleisötyöpäivillä. 

Ehdokaslista antaa kattavan kuvan siitä, miten monipuolisin keinoin ja ajankohtaisiin teemoihin pureutuen suomalaiset museot kehittävät yleisötyötä ja ovat jatkaneet toimintaansa mukauttamista poikkeusoloihin soveltuvaksi. ”Vuoden museopedagoginen teko -kandidaattien kirjo on jälleen hieno ja ehdolla on 17 hyvin erilaista hanketta. Ehdotuksissa näkyy hienosti, miten museot ovat reagoineet yhteiskunnassa pinnalla oleviin tapahtumiin ja asioihin. Haastava tilanne on tuonut uusia kokeiluja ja yleisöjä eikä arkojen aiheiden käsittelyä enää vältellä. Tänäkin vuonna ehdokkaiden maantieteellinen jakautuminen on varsin kattava – mukana on projekteja aina Helsingistä Rovaniemelle ja Porista Lappeenrantaan ”, toteaa Pedaalin hallituksen puheenjohtaja Tuuli Uusikukka.

Vuoden museopedagoginen teko 2021 -ehdokkaat

Amos Rex ja Aalto-yliopisto
Egyptin varjo

Projektin aikana taidekasvatuksen opiskelijat tutustuivat Amos Rexin Egyptin loisto -näyttelyyn pohtien: kuka kertoo kenen historiaa? Mitä näyttelyssä ei näytetä, eikä sanota? Miksi kolonialismista ei puhuta? Lopputulokseksi muodostui itse prosessi: lukuisia keskusteluja, yhdessä oppimista ja poisoppimista, oletusten purkamista ja rohkeutta ottaa osaa keskusteluun. Prosessi kosketti yleisötyöntekijöiden ja opiskelijoiden lisäksi koko museon näyttelysisältöjä tekevää työryhmää.

Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto Bark
Pakohuonepeli Arvidin salainen matka


Koronapandemian aikana digitaalisten oppimateriaalien tarve on kasvanut, myös kulttuuriperintömateriaalien. Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto Bark olisi tavallisesti järjestänyt aikamatkoja tuhansille koululaisille vuoden 2020 aikana. Nyt Bark on fyysisten palveluiden sijaan kehittänyt uusia tapoja, joiden avulla koululaiset voivat kokea ja tutkia historiaa, kulttuuriperintöä ja lähiympäristöään. 

Joensuun taidemuseo
Joensuun taidemuseon digitaaliset opetuspaketit

Korona-ajan seurauksena Joensuun taidemuseo loi digitaalisen opetusmateriaalikokonaisuuden mahdollistaen tutustumisen Joensuun taidemuseo Onnin taidekokoelmiin paikasta riippumatta. Opetusmateriaalit käsittelevät kulttuuri-identiteettiä, monikulttuurisuutta sekä erilaisia eettisyyden ja yksilöllisyyden teemoja. Tehtävät luovat rinnastuksia eri oppiaineiden välille ja niiden tavoitteena on tuottaa ajankohtaista kulttuurillista dialogia menneen ja nykyisen välille.

Kansalliskirjasto
Finna luokkahuone

Finna Luokkahuoneen avulla opettajat löytävät museoiden kuratoimat aineistopaketit yhdestä osoitteesta. Luokkahuoneessa museo saa valtakunnallista näkyvyyttä aineistoilleen ja voi täydentää yleisötyötään verkossa. Vuonna 2020 Luokkahuoneen sisällöissä vierailtiin liki 60 000 kertaa. Opettaja ja oppilaat voivat tutustua ammattilaisten koostamiin aineistopaketteihin, joiden avulla voi elävöittää oppituntien sisältöjä. Luokkahuone innostaa opettajia myös tutustumaan muihin Finnasta löytyviin aineistoihin ja niiden käyttämiseen opetuksessa. Aineistopaketin tekeminen antaa myös museolle uusia näkökulmia oman digitaalisen aineiston hyödyntämiseen. 

Kansallismuseo
Etäopastusten jakelu KotiTV:n kautta

Kansallismuseo jakoi etäopastuksiaan yhteistyössä KotiTV:n kanssa covid-talven aikana televisiossa osaksi sairaanhoitopiirien rahoittamaa vanhuspalveluiden viriketoimintaa. Tällä tavalla museon tuottamat palvelut tavoittivat myös vanhempaa ikäpolvea, joka ei covid-tilanteen vuoksi ole päässyt museoihin, eikä useinkaan osaa käyttää verkkopalveluita tai sosiaalisen median alustoja. Etäopastusten tallenteet ovat tuoneet kaivattua sisältöä ja virikkeitä päiviin, joita kotipalveluiden ja vanhuspalveluiden asiakkaat ovat pitkälti viettäneet kodeissaan.

Karjalohjan Kotiseutuyhdistys ry
Aikamatkakarjalohjalla.fi historiapalvelun ylläpitäminen

Poikkeusvuosi on luonut tarvetta kokea historiaa omassa lähiympäristössään. Kiinnostus merkittävyyden löytämiseen oman kylän alueelta on merkki hyvinvoinnin pysymisestä ihmisten mielissä. Tänä vuonna myös ulkopaikkakuntalaiset ovat innostuneet kulkemaan reittejä ja havaitsemaan maisemassa laajan aikajanan. Palvelu on pienen Karjalohjan kotiseutuyhdistys ry:n voimanponnistus sekä jakamisen ilon tuoma virkistys myös tekijöilleen. Se aktivoi liikkumaan luonnossa helposti saavutettavissa kohteissa ja hankkimaan lisätietoa historiasta.

Kemin taidemuseo
KulttuuriKettu Kuisman museokierrokset

KulttuuriKettu Kuisma ja Kuisman museokierrokset on kehitetty erityisesti kemiläisten erityisryhmien tarpeeseen. KulttuuriKettu on noin metrinen nukketeatterinukke, joka esittelee museon eri näyttelyitä ja innostaa tutkimaan taidetta eri tavoilla. Kehitystyössä on käytetty eri alojen ammattilaisia, kuten erityisryhmien opettajia ja ohjaajia, teatteritaiteilijoita, käsityöläisiä ja kuvataiteilijoita. KulttuuriKettu Kuisma parantaa museon näyttelyiden saavutettavuutta ja kehittää uutta toimintaa erityisryhmien kanssa.

Lappeenrannan taidemuseo ja Etelä-Karjalan museo
Sijoiltaan-näyttelykokonaisuus

Sijoiltaan näyttelykokonaisuus käsitteli pakolaisuutta monesta eri näkökulmasta nostaen näyttelyssä evakkouden rinnalle myös nykypakolaisuuden osaksi suomalaista pakolaishistoriaa. Lappeenrannan museoiden Sijoiltaan-näyttelyt ovat syntyneet uudenlaisessa yhteistyöprojektissa, jossa tutkijat ja taiteilijat ovat työstäneet sitä, miten toisen maailmansodan pakolaiset ja evakot ovat tulleet hyväksytyksi tai torjutuksi uusissa yhteisöissään, millainen prosessi pakolaisuus on yksilöiden ja yhteisöjen elämässä ja millaisia kertomuksia muisti niistä rakentaa. Etelä-Karjalan museon näyttely avasi Suomen pakolaishistoriaan ja sitä osana eurooppalaista ja globaalia pakkomuuttoa. Samalla kysyttiin, miltä pakolaisuus tuntuu ja mitä siitä jäi perinnöksi. 

Porin taidemuseo, Satakunnan ammattikorkeakoulu Robotiikka Akatemia ja Satakunnan Näkövammaiset ry
Tulostettu taidekokemus

Tulostettu taidekokemus -projektissa tutkittiin uudenlaisia taiteen saavutettavuuden ulottuvuuksia 3D-tekniikkaa hyödyntämällä. Porin taidemuseon kokoelmaan kuuluva Carl-Gustaf Liliuksen pronssiveistos Sarjasta “Linnunsiipinen nainen” (1966) sai kosketeltavan muodon 3D-tulosteena. Tuloste tarjoaa mahdollisuuden taiteen moniaistiseen kokemiseen ja se liitettiin projektin päätyttyä Porin taidemuseon pedagogiseen käyttökokoelmaan. Projektin tavoitteena oli tutkia ja tarjota uudenlaisia taiteen kokemisen muotoja, lisätä taidemuseon saavutettavuutta, löytää uusia yhteistyömuotoja ja tutustua 3D-mallintamiseen ja tulostamiseen.

Porvoon museo
Virtuaaliopastukset

Porvoon museon virtuaaliopastukset ovat syntyneet yhteistyössä paikallisen Itäväylä-lehden kanssa. Koronaepidemian alettua Porvoon museon museolehtorit tarjosivat kouluille Teams-luentoja. Tämän lisäksi haluttiin tuottaa lisäämateriaalia koululaisille ja senioreille sekä muulle yleisölle virtuaaliopastusten muodossa. Itäväylä-lehdellä oli videokuvausvälineistöä ja siihen liittyvää osaamista. Opastukset ovat aiheiltaan sekä kulttuurihistoriallisia että taidehistoriallisia ja niiden avulla katsoja on myös päässyt suljettuihin paikkoihin esimerkiksi Vanhan raatihuoneen torniin. Jokaisen uuden virtuaaliopastuksen yhteydessä on ollut myös näkyvä artikkeli Itäväylä-lehdessä. 

Rovaniemen taidemuseo
Etätyöpajat

Taidemuseon etätyöpajoilla ollaan tavoitettu laaja ikäjakauma osallistujia ympäri Lapin aluetta. Toiminta on herättänyt myös valtakunnallista kiinnostusta Museoviraston alueellisen taidemuseotyön verkostossa, ja Rovaniemen taidemuseo onkin kertonut omista etätyöpajoistaan ja niihin liittyvistä teknisistä ja sisällöllisistä ratkaisuista verkoston Teams-alustalla. Rovaniemen taidemuseo on testannut rohkeasti monenlaisia etätyövälineitä ja kehittänyt saamansa palautteen ansiosta omaa taidemuseopedagogista toimintaansa palvelemaan alueen ihmisiä, myös niitä, jotka eivät voi tulla taidemuseoon fyysisesti paikalle. 

Rovaniemen taidemuseo
Virtaa taiteesta

Virtaa taiteesta-hanke loi toimintamallin nuorisotyöhön sekä museokasvatukseen, jonka avulla edesautetaan Lapin alueella asuvien syrjäytymisvaarassa olevien nuorten hyvinvointia. Hankkeessa kehitettiin uudenlainen palvelu, jota voi tilata esitettäväksi tilaajan omissa tiloissa. Hankkeessa kehitetyt työkalut paransivat taiteen saavutettavuutta antamalla mahdollisuuden tutustua näyttelyihin ja osallistua työpajoihin käytännössä koko Lapin läänin alueelta. Tavoitteena oli edesauttaa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten hyvinvointia ja lisätä aktiivisuutta omassa elämässä taiteen avulla. 

Sagalundin museon ja lastenkulttuurikeskus
Vihreä lippu -toiminta

Vihreä lippu -toiminnan myötä lapset innostuvat kestävän tulevaisuuden rakentamisesta taitojen, oivallusten ja elämysten kautta. Kestävän kehityksen aiheiden esiin tuominen ja käsitteleminen monenlaisin projektein saa sisäisesti oman henkilökunnan, sagalundkerholaiset ja muut läheiset sidosryhmät kuten vapaaehtoiset muuttamaan omia toimintatapojaan sekä ehkä jopa aktivoitumaan itse edistämään ympäristömyönteistä toimintaa. Lapset ovat Sagalundin Vihreä lippu -toiminnassa aktiivisia vaikuttajia aikuisten rinnalla niin suunnittelussa, päätöksenteossa, toteutuksessa kuin tulosten arvioinnissakin. Näin he saavat myönteisiä kokemuksia yhteisiin asioihin vaikuttamisesta. 

Sastamalan seudun museo ja Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi
”Pelillisyydellä lisäpotkua yleisötyöhön  – Kadonnut mestariteos -pakohuone ja Apteekkarin aikaan -mobiilipeli ”

Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi ja Sastamalan seudun museo ovat määrätietoisesti kehittäneet museoiden yleisötyöhön toimintatapaa, jonka keskiössä on pakohuonepadagogiikka. Museoissa on rohkeasti ja ennakkoluulottomasti hyödynnetty pelillisyyttä näyttelyiden ja digitaalisten palveluiden toteuttamisessa. Pakohuonemuotoiset näyttelyt ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta paitsi yleisössä myös mediassa, museokentällä sekä pakohuoneharrastajien keskuudessa.

Seinäjoen taidehalli
Millaista on olla eläin? -näyttely

Millaista on olla eläin? oli nykytaidetta ja eläintiedettä yhdistelevä, pedagogisesti suunniteltu taidenäyttely, jossa oli mukana kahdeksan suomalaista nykytaiteilijaa. Kukin taiteilija sai taideteoksensa lähtökohdaksi yhden luvun tutkija, evoluutiobiologi Helena Telkänrannan tietokirjasta Millaista on olla eläin? (2015). Kirja avaa sitä, mitä tiede tällä hetkellä tietää eläinten kokemusmaailmasta, tunteista ja käyttäytymisestä. Näyttelyssä panostettiin paljon tunteita ja eettisiä kysymyksiä herättävän teeman ympärillä rakentavaan keskustelusävyyn. Projektissa oli erityisen tärkeää, että faktatieto, joka lopullisista teoksista ja näyttelyistä välittyy, on paikkansapitävää. Näyttelystä tuotettiin myös Millaista on olla eläin? –julkaisu, joka avasi näyttelyn sisältöjä ja nykytaiteen ja tieteellisen tutkimuksen yhteen saattamista projektissa. 

Suomen maatalousmuseo Sarka:
ViSa – Virtuaalinen Sarka -palvelukokonaisuus koululaisille

Suomen maatalousmuseo Sarka on luonut vuoden 2020 aikana monipuolisen ja laajan ViSa – Virtuaalinen Sarka -palvelukokonaisuuden koululaisten käyttöön. ViSa-palvelut ovat paikkakunnasta riippumatta hyödynnettävissä kaikissa Suomen kouluissa, ja niiden kautta oppilaat pääsevät luokkahuoneesta tai kotoa käsin tutustumaan museoon reaaliajassa ja vuorovaikutteisesti oppaan johdolla. Uudet palvelut on luotu Opi museossa -viikon 2020 aikana museoon järjestettyjen pilotti-virtuaalivierailuiden sekä niiden kautta kouluilta kerätyn palautteen pohjalta. 

Tampereen kulttuuripalvelut
Etämuseo – striimattuja opetussisältöjä koululaisille

Tampereen kulttuuripalvelut yhteistyökumppaneineen tarjosivat apua etäkouluun siirtyneille opettajille sekä mielenkiintoista korvaavaa sisältöä kotona opiskeleville koululaisille. Syntyi etäopetuskonsepti – Etämuseo. Projektissa mukana olleet tahot tuottivat monipuolista pedagogista sisältöä video- ja livelähetyksin. Vuorovaikutus oppilaiden kanssa toteutui reaaliaikaisen chatin välityksellä ja lähetyksissä keskustelemalla.

Lisätietoja:
Anna Pöppönen, Pedaali järjestösihteeri, info@pedaali.fi ja p. 044 2424848
Tuuli Uusikukka, Pedaalin puheenjohtaja, tuuli.uusikukka@hevosenkenka.fi

Pedaali ry etsii vuoden 2021 museopedagogista tekoa!

Kaksi henkilöä seisovat palkintojenjakotilaisuudessa.

Vuoden museopedagoginen teko -palkinto myönnetään museopedagogiaan liittyvälle projektille, hankkeelle tai teolle, joka on ollut ajankohtainen kuluneen vuoden aikana. Pedaali haluaa palkinnolla nostaa esiin esimerkillisiä ja huomionarvoisia satsauksia museoiden yleisötyöhön ja pedagogiseen toimintaan sekä lisätä alaan liittyvää tietoisuutta suuren yleisön keskuudessa.

Ehdotuksia voi lähettää kuka tahansa ja myös omaa toimintaansa saa ehdottaa. Palkinto myönnetään ajankohtaiselle hankkeelle tai toimintatavalle. Saajaksi ei siksi voi ehdottaa henkilöä.

Palkinnon saajan valitsee yhdistyksen hallitus määräaikana tulleiden ehdotusten joukosta. Ehdotuksia palkinnon saajaksi otetaan vastaan 14.5. saakka.

Ehdotukset palkinnon saajaksi lomakkeen kautta.

Ehdotuksen liitteet pyydetään lähettämään linkillä tai jakamaan pedaalin Driveen.

Voittaja julkistetaan syyskuussa Pedaalin myöhemmin ilmoittamassa tilaisuudessa. Palkintoon kuuluu palkintoesine ja kunniakirja. Edellisten vuosien palkinnonsaajia voi tarkastella täältä.

Opi ja innostu digipedagogiikasta -virtuaalikoulutus ma 12.4. klo 13-16

Tervetuloa Pedaali ry ja Trafiikki-museoiden Opi ja innostu digipedagogiikasta! -virtuaalikoulutuksen Zoomissa ma 12.4. klo 13-16.

Kouluttajaksi saamme digipedagogisen asiantuntijan, freelancer-kouluttajan ja aktiivisen bloggaarin Matleena Laakson, joka työskentelee mm. TAMKin Pedagogiset palvelut -yksikössä. Digipedagogiikkaa, digifasilitointia ja digivuorovaikutusta verkossa -puheenvuorossa kerrotaan vinkkejä, miten virtuaalisia, mutta samalla osallistavia ja vuorovaikutuksellisia työpajoja ja palveluita toteutetaan..

Koulutuksessa saamme myös kuulla käytännön esimerkkejä digipedagogiikan muodoista. Kuulemme Rovaniemen taidemuseon hankepäällikkö Kaija Kähköseltä Lapin nuorille suunnatusta Virtaa taiteesta -etätyöskentelyyn perustuvasta hankkeesta ja Pohjanmaan lastenkulttuuriverkoston koordinaattori Annina Ylikoskelta yläkoululaisille suunnatusta digitaalista pakohuonetta sekä Tekniikan museon museolehtori Marianna Karttuselta kokemuksia matalalla kynnyksellä toteutetuista Facebook-livestriimeistä.

Koulutus on Pedaalin ja Trafiikki-museoiden jäsenille maksuton eikä vaadi ilmoittautumista. Ilmoittautumislinkki lähetetään jäsenille sähköpostitse.

Intoa ja ideoita tapahtuman tuottamiseen

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry on tuottamassa uutta julkaisua jäsentensä iloksi. Julkaisu tuotetaan yhteistyössä jäsentemme kanssa, joten sinulla on nyt ainutlaatuinen tilaisuus vaikuttaa julkaisun sisältöön! Lopputuloksena syntyy pakka kortteja, jotka innostavat ja auttavat yleisötyöläisiä päivittäisessä työssään.

Julkaisua ideoidaan yhdessä työpajoissa, joissa samalla jaetaan kokemuksia, keskustellaan ja verkostoidutaan. Yhteiskehittämisen nimissä Pedaali järjesti vuoden 2019 joulukuussa Ulla Teräksen fasilitoiman ideointipajan Kiasmassa, johon osallistui parikymmentä pedaalilaista. Työpajassa nousseiden teemojen ja ideoiden perusteella julkaisutyöryhmä valitsi korttipakkaan tulevat aiheet: yhteiskehittämisen, palvelumuotoilun, saavutettavuuden ja tapahtumatuotannon.

Viimeksi kokoonnuimme yhteen joulukuussa ja pohdimme saavutettavuuden haasteita
museoissa. Idearikkaan iltapäivän innostamana haluamme seuraavassa työpajassa tarjota
entistä enemmän keskustelua, ajatusten vaihtoa, vertaistukea ja innostusta omaan työhön.

Seuraavassa Pedaalin järjestämässä workshopissa pohditaan kaikille yleisötyössä
työskenteleville hyvinkin tuttua teemaa: tapahtumatuotantoa. Työpaja järjestetään etänä
zoomin kautta 9.2.2021 klo 9.00-11.00. Tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen. Tässä
workshopissa pääpainona on lähestyä teemaa keskustelun kautta, jolloin on hyvä tilaisuus
jakaa omia kokemuksia ja oppia uutta tapahtumien tuottamisesta. Aiempaa kokemusta
tapahtumatuottamisesta ei vaadita, vaan kaikki ovat tervetulleita kuuntelemaan ja
kyselemään! Jaetaan yhdessä hyviä käytäntöjä ja innostusta työhön!
Tilaisuus on Pedaalilaisille maksuton.


Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 3.2.2021 mennessä sähköpostitse info@pedaali.fi.

PEDAALI RY:N PIKKUJOULUT KE 9.12. KLO 15-16.30

Jenni Janakka, kuva: Heidi Strengell

Pedaali ry:n pikkujoulut
ke 9.12. klo 15-16:30, Zoom

Tervetuloa Pedaali ry:n hulppeisiin pikkujouluihin keskiviikkona 9.12. klo 15 alkaen! Pikkujoulut järjestetään koronatilanteen vuoksi zoomissa. Ohjelmassa on luvassa Jenni Janakan Röyhkeyskoulu sekä Nihkeen Akan esitys.

Pikkujoulujen ohjelma

15:15-16:15
Röyhkeyskoulu on kirjailija ja puhetaitelija Jenni Janakan vuonna 2017 alulle panema koulutus. Se on tutkittuun tietoon pohjautuva kokonaisuus osaamisesta, kommunikaatiosta ja tekijyydestä. Kuinka tuoda sitä omaa osaamistaan esille ja arvostaa omaa tekemistään? Kuinka löytää tekemiseensä tarmoa, voimaa ja energiaa? Janakka kouluttaa omalla asennemuijaisella, voimaannuttavalla tyylillään!

16:15-16:30
Nihkee Akka on koomikko-feministi-aktivisti Jonna Nummelan kansainvälisesti palkittu spoken-word alter ego, joka yhdistää lavarunouden stand up -komiikkaan. Nihkeen Akan esitysten keskeisiä elementtejä ovat sarkasmi, normikriittisyys ja sukupuoli-identiteetit.

”Otin taiteilijanimeni siksi, että minua on kutsuttu nihkeäksi akaksi, kun olen ollut eri mieltä. Vastahankaan asettuminen ja omien rajojen vetäminen tekee ilmeisesti nihkeeksi akaksi. Kuten vaikkapa silloin, kun kieltäydyin ottamasta tuntemattomalta mieheltä poskeen Herttoniemen metroasemalla.”

aloituskuva: Heidi Strengell

Syyskuun etäjäsenaamu – Museokierros Te Papassa Uudessa-Seelannissa 16.9.2020

Koronaepidemia vaikuttaa edelleen Pedaalin tämän vuoden ohjelmaan, mutta jatkamme hienosti keväällä aloitettua etäjäsenilta-sarjaa syksyllä. Syysmatka Göteborgiin on peruttu ja siirretty vuoteen 2021, joten päätimme järjestää tilalle virtuaalimatkan kiehtovaan Uuteen-Seelantiin. Pääsemme virtuaaliopastukselle Uuden-Seelannin kansallismuseoon Te Papa Tongarewaan. Paikalliset oppaat Laura ja Haley johdattavat meidät etäyhteyksien kautta aivan uuteen Te Taiao | Nature -näyttelyyn, jossa keskitymme maorien kulttuuriin ja tutkimme Uuden-Seelannin ihmeellistä luontoa. Opastuksen jälkeen aikaa jää reilusti taas keskustelulle ja kysymyksille. Lue lisää Te Papasta: https://www.tepapa.govt.nz

Koska Uuden-Seelannin ja Suomen välinen aikaero on peräti 9 tuntia, virtuaalimatkalle lähdemme jo klo 8 aamulla Suomen aikaa keskiviikkona 16.9. Keitä kahvit valmiiksi, rentoudu ja uppoudutaan mielenkiintoiselle matkalle maapallon toiselle puolelle!

Jäseniltaan pääset osallistumaan Zoom-linkin avulla, joka lähetetään Pedaalin jäsenille sähköpostitse. 

Pohjois-Karjalan museon Utra ennen ja nyt -toiminta on Vuoden museopedagoginen teko 2020

Pohjois-Karjalan museon InterActive History –projektin Utra ennen ja nyt -toiminta on Vuoden museopedagoginen teko 2020

Vuosittaisella Vuoden museopedagoginen teko -palkinnolla Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry haluaa nostaa esiin esimerkillisiä ja huomionarvoisia panostuksia suomalaisten museoiden yleisötyöhön ja pedagogiseen toimintaan.

Vuonna 2020 Vuoden museopedagoginen teko -palkinto on myönnetty Pohjois-Karjalan museon Utra ennen ja nyt -toiminnalle. Utra ennen ja nyt on osa suomalais-venäläistä InterActive History -projektia, jota rahoitetaan Karelia CBC rajanylittävän yhteistyön ohjelmasta. Vuosina 2018-2020 toteutettavan projektin tavoitteena on innostaa ja osallistaa paikallisia lapsia ja nuoria kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä kehittää uusia digitaalisia museopalveluja. Pohjois-Karjalan museon osalta hanke kohdistuu Joensuun Utran kaupunginosaan, johon syntyi 1800-luvulla värikäs ja kukoistava teollisuusyhdyskunta. Pohjois-Karjalan museon InterActive History -hankkeen toiminta on tähän mennessä tavoittanut yli 2000 osallistujaa ja hankkeen puitteissa on luotu ja suunniteltu uudenlaista yhteistyötä laajalla rintamalla eri toimijoiden, kuten koulujen, Utran asukasyhdistyksen, seurakunnan sekä nuorisotyön kanssa.

Pedaali ry perusteli palkinnon saajan valintaa seuraavanlaisesti: Utra ennen ja nyt -toiminta oli monipuolista ja sillä oli harvinaisen laaja joukko eri yhteistyötahoja. Kunnianhimoinen projekti lisäsi paikallishistorian ja kulttuuriympäristön tuntemusta ja osallisti jännittävillä tavoilla lapsia ja nuoria. Aidoissa, historiallisissa ympäristöissä tuettiin oppimista tekemällä ja eläytymällä entisajan elämään kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi aikamatka-teemaisissa työpajoissa koululaiset opiskelivat vanhan ajan oppitunnilla, harjoittelivat käsityötaitoja ja kohtasivat tehtaan insinöörin rouvan kahvikutsuilla.

Lisäksi Utra ennen ja nyt -toiminta otti huomioon muutkin kohderyhmät, kuten nuoret aikuiset ja ikäihmiset. Paikalliset toimijat, Joensuun kaupungin nuorisotyö, seurakunta ja asukasyhdistys, olivat mukana järjestämässä aarrejahtitapahtumia iltapäiväkerholaisille, omaa identiteettiä ja lähiympäristöä tutkivaa työpajaa nuorille aikuisille sekä keskustelutilaisuuksia senioreille. Erityisen hienoa monimuotoisessa hankkeessa oli museon rohkea jalkautuminen yleisöjen pariin. Oppilaat ja muut paikalliset saivat tällä tavoin uutta näkökulmaa museotyöhön ja pääsivät osallistumaan museon toimintaan.

Merkittävä osa hankkeen toimintaa oli myös eri aikakausia koskevan kulttuuriperintöaineiston kerääminen paikallisilta. Hankkeen kautta toteutettiin mobiiliopastuksia, joissa hyödynnettiin paikallisilta kerättyä materiaalia. Utra ennen ja nyt oli läsnä aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa. Monipuoliset toteutustavat ja luovat menetelmät ovat tuoneet historiaa eläväksi muun muassa musiikin ja draaman kautta. Uudenlaisen yhteistyön luominen on lisännyt museon näkyvyyttä ja tunnettuutta paikallisesti.

Tunnustuspalkinto jaetaan Suomen Museoliiton Museopäivillä 2.9.2020. Palkinto sisältää kunniakirjan sekä taiteilija Veera Tammisen suunnitteleman palkintolautasen. Samassa tilaisuudessa Pedaali antaa myös kunniamaininnan Oulun taidemuseon Ellen Thesleff – Aurinkosuudelma -näyttelyn virtuaalisille ja digitaalisille palvelusisällöille. Kokonaisuus on hieno esimerkki siitä, miten Suomen museopedagogisella kentällä reagoitiin nopeasti ja innovatiivisesti poikkeukselliseen koronapandemiaan ja sen vaikutuksiin. Oulun taidemuseon virtuaalikierros oli toteutettu laadukkaasti ja mahdollisti yleisöjen vierailun näyttelyssä digitaalisessa muodossa. Haastavan poikkeustilan aikana moni museo toimi rohkeasti ja tarttui digitaalisiin sisältöihin sinnikkäästi.

Vuoden museopedagoginen teko -palkinto jaettiin nyt viidennentoista kerran. Palkinnon saajaa voi ehdottaa kuka tahansa. Yhdistyksen hallitus valitsee voittajan saatujen ehdotusten joukosta. Viime vuonna palkinto meni Tuusulan museon Luminaari-hankkeelle. Tänä vuonna palkintoa tavoitteli yhteensä 16 ehdokasta. Kaikki ehdokkaat ja aiemmin palkitut löytyvät osoitteesta: https://pedaali.fi/

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry on aloittanut toimintansa 2005. Pedaali ry:n tavoitteena on edistää museopedagogista toimintaa, vahvistaa museoiden yleisötyötä tekevien ammatillista identiteettiä ja arvostusta, sekä tukea jäsentensä ammatillista kehittymistä. Yhdistys toimii alan keskustelufoorumina ja tarjoaa jäsenistölleen koulutusta ja verkostoja.

Lisätietoja:

Maiju Tuisku

Pedaali ry:n puheenjohtaja

maiju.tuisku@turku.fi

puh. 040 702 0813

www.pedaali.fi

Iiris Heino

Intendentti (näyttelyt, alueellinen museotyö) Pohjois-Karjalan museo

iiris.heino@joensuu.fi

050 351 8608 

Vuoden museopedagogista palkintoa vastaanottamassa Joensuun museoiden museonjohtaja Tarja Raninen-Siiskonen ja projektikoordinaattori Reetta-Mari Kellokoski Valtakunnallisilla museopäivillä 2.9.2020.

Oppaan työn arviointityökalu museoiden käyttöön suomennettu

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry on suomennuttanut ja soveltanut Suomen museokentälle sopivaksi alun perin Alankomaissa kehitetyn Guiding as a Profession -työkalun, jonka tarkoituksena on oppaan työn kehittäminen ja arviointi. Aineiston päämääränä on museon oppaiden työn virallistaminen ja näkyväksi tekeminen sekä opasidentiteetin vahvistaminen. Se innoittaa myös museon ja oppaan yhteistyöhön opaspalveluiden kehittämisessä.

Työkalu pohjautuu tutkimushankkeeseen, jonka tuloksena määriteltiin neljä oppaan työn kannalta oleellista osaamisaluetta. Osaamisalueet jakautuvat edelleen 45 erityistaitoon, joita edellytetään museossa työskentelevältä oppaalta. Näihin taitoihin pohjautuen työkalussa on aineistot oppaan itsearviointiin sekä museon edustajan suorittamaan havainnointiin. Materiaalien käytön on tarkoitus kannustaa ja auttaa palautekeskustelussa. Arviointityökalut kehittivät yhteistyössä Rijksmuseum Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam ja Van Gogh Museum. Tutkimuksen rahoittivat Fonds 21 ja Mondriaan Fund.

Aineistot ladattavissa tästä alhaalta:

Uusi aika Pedaalin kevätkokoukselle

Vanhanaikainen tietokone
Pedaalin kevätkokous voidaan sittenkin järjestää jo toukokuussa. Yhdistyslakiin on tehty tilapäinen poikkeus, jonka perusteella yhdistykset voivat pitää vuosikokouksensa etäyhteyksillä. Lisätietoa: https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8069cdca

Pedaalin kevätkokous pidetään 26.5. klo 14 etänä Zoomissa. Kokoukseen pääsee liittymään osoitteessa:  https://aalto.zoom.us/j/64391664554