Haluaisitko jakaa ajatuksia museoiden yleisötyöstä ja sen kehittämisestä?

KAMU Espoon kaupunginmuseo kartoittaa verkkokyselyllä suomalaisten museoiden kokemuksia ja näkemyksiä kirjatusta yleisötyöpolitiikasta. Kyselyllä selvitetään myös, miten kestävä kehitys, osallisuus ja moninaisuus sekä vaikuttavuuden mittaaminen huomioidaan museoiden yleisötyössä.

Kysely on osa KAMUn Kestävän ja vaikuttavan yleisötyön muistilista -projektia, jonka tavoitteena on luoda toimintamalli kulttuuriperintöorganisaatioiden kestävän ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan yleisötyön kehittämisen tueksi. Toivomme toimintamallin johtavan yhdessä kehittämisen ja hyvien käytäntöjen jakamisen lisääntymiseen museoiden välillä. Toimintamalli julkaistaan verkossa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi keväällä 2022. Projekti on saanut ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin tarkoitettua avustusta Museovirastolta.

Vastaathan kyselyyn 24.10. mennessä osoitteessa https://link.webropol.com/s/kestavajavaikuttavayleisotyo

Kysely on suunnattu kaikille museoille. Toivomme, että vastaat kyselyyn oman organisaatiosi näkökulmasta. Kyselyn kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata, jos ne eivät tunnu oleellisilta oman organisaatiosi kannalta. Voit halutessasi keskeyttää kyselyyn vastaamisen ja palata siihen myöhemmin. Kiitos osallistumisesta!

Lisätietoja
projektikoordinaattori Helena Heikkilä, helena.heikkila@espoo.fi, p. 0438267893