INNOVAATIOTYÖKALUJA MUSEOTYÖHÖN -KOULUTUS PEDAALILAISILLE 30.10. TURUSSA

Kyniä.

Museot innovaatioalustoina ja Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry kutsuvat museoammattilaiset iltapäiväkoulutukseen, jossa tutustutaan käytännön innovointimenetelmiin ja niiden mahdollisuuksiin museotyössä. Koulutus järjestetään 30.10. Aboa Vetus & Ars Novan Factory-tilassa klo 12–16. Koulutus on maksuton.

Koulutuspäivä koostuu lyhyistä puheenvuoroista sekä innovaatiomenetelmien kokeilemisesta käytännössä. Päivän aikana perehdytään innovaatiotyöskentelyyn ja opitaan erilaisia museotyössä hyödyllisiä innovaatiotyökaluja. Kouluttajana toimii Petri Katajarinne Nuori Yrittäjyys ry:stä.

Päivän ohjelma:

12.00 – 12.10 Museot innovaatioalustoina -hanke esittäytyy

12.10 – 12.30 Petri Katajarinne (Nuori Yrittäjyys ry): Mitä innovointi on?

12.30 – 14.00 Innovaatiomenetelmien testaamista: kohderyhmän ja ongelman määrittely

14.00 – 14.30 Kahvitauko

14.30 – 15.30 Innovaatiomenetelmien testaamista: ideointi ja ongelmanratkaisu

15.30 – 16.00 Syntyneiden ideoiden esittely ja yhteenveto

Museot innovaatioalustoina -hankkeessa on toteutettu innovaatiotoimintaa museoissa ja kokeiltu erilaisia menetelmiä yhteistyössä korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Kokeilujen pohjalta on kehitetty menetelmiä, joissa kulttuuriperintöä käytetään ideoinnin ja luovan ongelmanratkaisun apuna. Koulutukseen osallistuvat saavat mukaansa menetelmiä esittelevän työkirjan.

Ilmoittaudu koulutukseen 23.10. mennessä osoitteeseen info@pedaali.fi

Tervetuloa!